Üniversite Öğrencileri “Tütünün Zararları” Bez Çanta Tasarımı Yarışması

Tütünün Zararları
Tütünün Zararları

İstinye Üniversitesi Üniversite Öğrencileri “Tütünün Zararları”
Konulu Bez Çanta Tasarımı Yarışması

Madde 1- AMAÇ:
İstinye Üniversitesi tarafından yürütülen “Üniversite Öğrencilerinde Sigara Farkındalığını
Arttırma ve Davranış Değişikliği Oluşturma Müdahaleleri: Tütünsüz Fakülte Projesi” isimli
ve 222K276 numaralı Tübitak 3005 Projesi kapsamında öğrencilerinin sanat ve tasarım yoluyla
kendilerini ifade etmelerine fırsat vermek ve özgün çalışmalarını değerlendirmek amacıyla İstinye
Üniversitesi’ndeki tüm önlisans ve lisans öğrencilerine açık “Tütünün Zararları” konulu bir bez
çanta tasarımı yarışması düzenlemiştir. Yarışmada aynı zamanda öğrencilerin tütün kullanımının
zararlarına yönelik farkındalıklarını artırmak hedeflenmiştir.

Madde 2- KONU: Yarışma konusu “Tütünün Zararları”dır. Tütün ve tütün ürünlerinin
kullanımı, bağımlılık yapıcı ve insan sağlığını olumsuz etkileyen bir davranıştır. Dünyada
önlenebilir sağlık sorunlarından en önemlisi olarak bilinen tütün kullanımı, her yıl milyonlarca
insanın ölümüne neden olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tütün kullanımını bir hastalık olarak
kabul etmekte ve dünyanın şimdiye kadar karşılaştığı en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri
olarak tanımlamaktadır. Ülkemiz dünyada sigara kullanım oranı yüksek ülkeler içinde onuncu
sırada yer almaktadır. Tütün aynı zamanda ülkelerin sağlıklı nesiller yetiştirmesini
engellemektedir. TÜİK’in 2019 verilerine göre ülkemizde 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusun
tütün kullanım oranının %19,6 olduğu görülmektedir. Yarışmaya katılacak üniversite
öğrencilerimizin tütünün zararlarını araştırmaları, yorumlamaları, kendi duygu ve düşünleri
yönünde betimlemeleri beklenmektedir.

Madde 3- KAPSAM: Yarışma tüm İstinye Üniversitesi önlisans ve lisans öğrencilerini
kapsamaktadır.

Madde 4- SON KATILIM TARİHİ VE YERİ: Katılımcılar, çalışmalarını 5 Ocak 2024 tarihi
mesai bitimine (saat 17:00) kadar ekteki form ile birlikte,
Arş. Gör. Döne Tütüncü,
İstinye Üniversitesi,
Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad.
Vadistanbul 4A Blok, 34396 Sarıyer / İstanbul
adresine posta, kargo ya da elden ulaştırabilirler.

Madde 5- KOŞULLAR:
a) Yarışmaya İstinye Üniversitesi’nin tüm ön lisans ve lisans öğrencileri katılacaktır.
b) Yarışmaya her katılımcı en çok 3 (üç) çanta tasarım çalışmasıyla katılabilir.
c) Eser, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, tasarımın tamamı
veya bir bölümü kopya edilmemiş ve herhangi bir basılı yayında yer almamış özgün fikir ve
tasarımlar olacaktır.
d) Yapılacak bez çanta tasarım çalışmaları 35x40cm ham bez çanta üzerine, maksimum 20,5×28
cm baskı ebadında olacaktır.
e) Tasarımların hazırlanmasında teknik sınırlama yoktur. Karakalem, sulu boya, kuru boya, guaj
boya, akrilik, yağlı boya, kolaj, bilgisayar ortamında grafik tasarım vb. olabilir.
f) Tasarımlar 35x40cm ham bez çanta üzerine, maksimum 20,5×28 cm ebadında baskı
yaptırılarak teslim edilecek. Dijital hali ise (300dpi pdf veya jpeg formatında)
done.tutuncu@istinye.edu.tr adresine e-mail ile gönderilecektir.
g) Eser üzerinde tasarımcı uygun gördüğü slogan, yazı vb. kullanmakta özgürdür.
h) Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışmaya gönderilen eserlerin telif hakları eserin sahibine
aittir. İstinye Üniversitesi eserin kullanım ve yayınlama hakkına sahiptir. Yarışmaya katılan
çalışmalar iade edilmeyecek, İstinye Üniversitesi Kütüphane arşivinde saklanacaktır.
ı) Ödül alan çalışmalar 15 Ocak 2024 tarihinde İstinye Üniversitesi web sitesi:
https://www.istinye.edu.tr adresinde duyurulacaktır. Sergi ve ödül töreni 19 Ocak 2024 tarihinde
İstinye Üniversitesi Vadi Kampüsü’nde yapılacaktır.
i) Dijital katalog yapılacaktır. Ödül alan tasarımlar çanta olarak baskısı yapılarak, üniversite
kampüsünde uygun alanlara asılacaktır. Sponsor bulunması halinde ödül alan ve sergilenmeye
değer bulunan çalışmaların kataloğu bastırılabilecektir.
j) Yarışmacılar aynı tasarım ile “Üniversite Öğrencilerinde Sigara Farkındalığını Arttırma ve
Davranış Değişikliği Oluşturma Müdahaleleri: Tütünsüz Fakülte Projesi” isimli ve 222K276
numaralı Tübitak 3005 Projesi kapsamında yapılacak başka bir yarışmaya katılım
sağlayamayacaktır. Ancak farklı bir tasarım ile bahsedilen Tübitak Projesinin diğer
yarışmalarına katılım sağlanabilir.

Madde 6- JÜRİ (soyadı sırasıyla): Jüri aşağıda unvan, ad soyad ve kurum bilgileri bulunan
kişilerden oluşmaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Kalmuk, İstinye Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Özaydın, İstinye Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Yalçın Kırdar, İstinye Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş, İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı
Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Mahmut Talha Uçar, Beykoz Yeşilay Derneği Başkanı

Madde 7- ÖDÜLLER:
Aşağıda belirtilen Başarı Ödülleri ve Ödül Belgesi verilecektir. Jürinin uygun
gördüğü öğrencilere onur mansiyonu, sergileme alan öğrencilere başarı belgesi takdim edilecektir.
Yarışma Birincisi : Üniversite Yemekhanesinde 2000 TL yemek fişi
Yarışma İkincisi : 1500 TL değerinde kırtasiye hediye çeki
Yarışma Üçüncüsü: 1000 TL değerinde Kahve Dünyası hediye çeki

Son Teslim Tarihi Sonuçların Duyurusu Sergi ve Ödül Töreni
5 Ocak 2024 15 Ocak 2024 19 Ocak 2024