Üniversite Öğrencileri Sosyal Hizmetin Geleceği İçin Bir Fikrim Var Yarışması

“Sosyal Hizmetin Geleceği İçin Bir Fikrim Var” Proje Yarışması, 10.01.2020 – 20.05.2020
tarihleri arasında Türkiye’de Ufuk Coşkun tarafından düzenlenmiştir.

Bu kılavuz, proje yarışmasına ilişkin genel hususların ve yarışma kapsamında yapılması
gereken çalışmaların açıklanması ve proje yarışmasına katılacak sosyal hizmet lisans
programında eğitim öğretim hayatına devam eden 4. sınıf öğrencilerinin proje yazım sürecine
yön vermesi amacıyla hazırlanmıştır.

Proje yarışmasına ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

“Sosyal Hizmetin Geleceği İçin Bir Fikrim Var” Proje Yarışmasının Amacı
“Sosyal Hizmetin Geleceği İçin Bir Fikrim Var” proje yarışması, sosyal hizmet bölümünde
okuyan 4. sınıf öğrencilerinin sosyal hizmet alanında aldıkları eğitimi ve alanda uygulama
yaparken edindikleri bilgi ve deneyimleri projeye aktarabilmeleri için fırsat sağlamayı
amaçlamaktadır. Yarışmanın amacı, sosyal hizmet 4. sınıf öğrencilerinin bilgi ve becerilerini
harekete geçirerek sosyal hizmetin müracaatçı kitlesinde yer alan bireylere yönelik sosyal
sorunlara çözüm arayışında bulunmak, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara
karşılık vermek, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve sosyal yenilikçiliği desteklemektir.

“Sosyal Hizmetin Geleceği İçin Bir Fikrim Var” Proje Yarışmasının Hedefleri
* Sosyal hizmet 4. sınıf lisans öğrencilerinin sosyal sorumluluk, sosyal girişimcilik ve
sosyal yenilikçilik bilincinin geliştirilmesi,
* Sosyal hizmet 4. sınıf lisans öğrencilerinin proje yazım süreciyle ilgili tecrübe kazanması
ve bu konuda teşvik edilmesi,
* Sosyal hizmet 4. sınıf lisans öğrencilerinin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi,
* Sosyal hizmet 4. sınıf lisans öğrencilerinin ortak bir amaç etrafında birlikte ve uyumlu
çalışma kapasitelerinin desteklenmesi,
* Sosyal hizmet 4. sınıf lisans öğrencilerinin yenilikçi fikirlerinin desteklenmesi, bu alanda
proje üretme süreçlerinde aktif rol almalarının sağlanması
Proje yarışmasının başlıca hedefleridir.

“Sosyal Hizmetin Geleceği İçin Bir Fikrim Var” Proje Yarışmasının Öncelikleri

* Türkiye’deki sosyal hizmet ihtiyaçlarına uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî
sermayenin geliştirilmesini,
* Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesini,
* Sosyal girişim fikirlerinin geliştirilmesini,
* Sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesini,
* Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren kurumların işleteceği
merkezlerin geliştirilmesini,
* Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesini,
* Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasını,
* Kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerinin artırılmasını,
* Tespit edilen sosyal bir sorunun çözümünde sosyal sorumluluk uygulamaları
geliştirilmesini,
* Kâr amacı güden şirketlerin sosyal girişim, kooperatif ve sivil toplum kuruluşlarının
iktisadi işletmelerinden ürün ve hizmet almasını
Önceleyen projeler öncelikli alanlar arasında yer almaktadır.

Uygun Başvuru Sahipleri
Türkiye’de eğitim veren 4 yıllık sosyal hizmet bölümlerinde okuyan 4. Sınıf lisans öğrencileri
bireysel ya da proje ekibi olarak başvuruda bulunabilirler. Bir proje ekibinde en fazla beş kişi
olabilir. Proje ekibinden bir kişinin ayrılması durumunda, kişi proje ekibinden ayrılmadan
önce proje yönetim ekibine yazılı olarak bilgi vermelidir. Proje ekibinden ayrılan kişi aynı
yarışamaya tek başına ya da farklı bir proje ekibiyle başvuru yapamaz.
Yarışmaya Katılacak Projelerin Genel Özellikleri
Sosyal hizmet bölümü okuyan lisans öğrencilerinin sosyal hizmet alanında aldıkları eğitimi
ve alanda uygulama yaparken edindikleri bilgi ve deneyimleri projeye aktarırken etkili ve
özgün proje fikirleri geliştirmeleri beklenmektedir.
Yarışma kapsamında değerlendirilecek projelerin uygulama süresinin 3 ay – 12 ay arasında
olması beklenmektedir.
Yarışmaya katılacak projelerin telif hakkı Telif Hakkı Devir Sözleşmesi (Ek-2) ile Ufuk
Coşkun ’a devredilecektir.

Başvuru Süreci
Proje yarışması süreciyle ilgili “Başvuru Formunun Doldurulması İçin Gerekli Bilgiler”,
“Başvuru Formu (Ek-1)” ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesi (Ek-2) ekte bulunmaktadır.

Proje Yarışmasının Aşamaları
1 Proje tekliflerinin toplanması 10.01.2020 – 30.04.2020
2 Proje tekliflerinin değerlendirilmesi 01.05.2020 – 19.05.2020
3 Yarışma sonuçlarının açıklanması 20.05.2020

Proje Ödülü;
Yarışmada 1. olan projeye 10.000 TL
Yarışmada 2. olan projeye 5.000 TL
Yarışmada 3. olan projeye 2.500 TL
Yarışmada 3 projeye mansiyon ödülü olarak 1.000 TL verilecektir.

Son Başvuru Tarihi ve Yeri
“Sosyal Hizmetin Geleceği İçin Bir Fikrim Var” proje yarışmasına başvurular, 30.04.2020
tarihi saat 17.00’a kadar yapılacaktır. Tüm istenilen belgeler ve bunları içeren CD/DVD ve
dilekçe ile “SİTEPLUS HİZMETLERİ A.Ş. / Mutlukent Mah, 2065. Sok, No 5, 06810,
Ümitköy, ANKARA” adresine posta yoluyla sunulacaktır.

Bu belgeler ayrıca sosyalhizmetyarisma@siteplus.com.tr adresine elektronik posta (e-mail)
ile de gönderilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin