Üniversite Öğrencileri Resim Yarışması

Resim Yarışması
Üniversite öğrencileri için Resim Yarışması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ülkemizdeki üniversitelerde öğrenim gören genç sanatçı adaylarını destekleyerek özendirmek, yeni ürünler ortaya koymalarını sağlamak ve Çağdaş Türk Sanatına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Üniversite öğrencileri için Resim Yarışması’nda adaylar başvuruları e-posta ile
gerçekleştirilecektir. Başvurular sonrasında ilk değerlendirme, Seçici Kurul tarafından adayların e-posta ile dijital ortamda gönderdikleri eser görselleri üzerinden yapılacaktır. Ön elemeyi geçen eserler, eser sahipleri tarafından, elden ya da kargo yoluyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne teslim edilecektir. Teslim edilen eserler Seçici Kurul tarafından değerlendirilerek ödül kazanan eserler ve sergilenmeye değer bulunan eserler belirlenecektir.

KATILIM KOŞULLARI
* Yarışma konusu serbesttir.

* Yarışmaya, Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri (yabancı uyruklu öğrenciler de dâhil) ile son bir yıl içerisinde bu programlardan mezun olanlar katılabilirler.

* Yarışmaya gönderilen eserlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine aykırı olmaması
gerekir.

* Katılımcıların eserleri ile birlikte, öğrenci ise öğrenci olduklarına dair son 1 ay içerisinde
alınmış öğrenci belgelerini, mezun ise mezuniyet tarihini gösteren onaylı belgelerini de göndermeleri gerekmektedir. Aksi halde resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

* Yarışmaya e-posta (baiburesim@ibu.edu.tr) ile son başvuru tarihi 16 Nisan 2021 Cuma
günü saat: 23.59 ’a kadardır.

*Ön elemeyi geçen eserler, 22 Nisan 2021 Perşembe günü Üniversitemizin
(www.baiburesim.ibu.edu.tr) web sayfasından duyurulacaktır. Ön elemeyi geçen eser sahiplerine de e-posta ile bilgi verilecektir.

* Seçici Kurul tarafından yapılacak ön elemeyi geçen eserler, sergilenmeye hazır bir şekilde 30 Nisan 2021 Cuma günü mesai bitimine (17:00) kadar BAİBÜ Basın ve Halkla İlişkiler Birimine elden ya da kargo yoluyla teslim edilecektir. Bu tarihe kadar gönderilmeyen eserler elenmiş sayılacaktır.

* Eserler elden veya masrafı yarışmacı tarafından karşılanmak üzere kargo ile gönderilecektir.

* Yarışmaya gönderilecek olan çalışmalarda, tuval üzerine yağlıboya, akrilik veya benzeri
teknikler kullanılacaktır; Özgün Baskı ve Enstalasyon eserler dahil değildir.

* Resim çalışmalarının kısa kenarları 50 cm’den küçük, uzun kenarları 200 cm’den büyük
olmayacaktır.

*Her yarışmacı en fazla 3 (üç) eserle katılabilecektir.

* Katılımcılar, Eser Sahibi Bilgi Formunu (Form-1) doldurarak bir zarf içerisinde, eserlerle
birlikte göndereceklerdir.

* Gönderilen her eserin arkasına ayrı ayrı olmak üzere; yarışmacının adı soyadı, eserin tekniği ve boyutlarını belirten eser bilgi fişi (Form-2) yapıştırılacaktır.

* Yarışma şartnamesine uymayan (farklı ölçülerde yapılmış, henüz kurumamış, taşıma
sırasında hasar görmüş, sergilemeye hazır olmayan v.b.) eserler DEĞERLENDİRME DIŞI bırakılacaktır.

* Seçici Kurul gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya
yarışmayı iptal edebilir.

ÖDÜLLER
* Birincilik ödülü: 5000 TL değerinde TALENS sanatsal malzeme ödülü
* İkincilik ödülü: 4000 TLdeğerinde TALENS sanatsal malzeme ödülü
* Üçüncülük ödülü: 3000 TL değerinde TALENS sanatsal malzeme ödülü olmak üzere toplam 3 adettir.
* Mansiyon ödülü: 1000 TLdeğerinde TALENS sanatsal malzeme ödülü
* Mansiyon ödülü: 1000 TLdeğerinde TALENS sanatsal malzeme ödülü
* Mansiyon ödülü: 1000 TL değerinde TALENS sanatsal malzeme ödülü olmak üzere toplam 3 adettir.
* Sergileme ödülü: 100 TL değerinde TALENS sanatsal malzeme ödülü olmak üzere toplam 25 adettir.
* Seçici Kurul, ödüllerin bir kısmını ya da tamamını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir