Üniversite Öğrencileri Müfide Ferit Tek Öykü Yarışması

TÜRKİYE SOROPTİMİST KULÜPLERİ FEDERASYONU
“TSKF ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ”

I-AMAÇ
Madde 1- Yarışmanın amacı; Türkiye’ de Soroptimist Kulüpleri Federasyonu, Türkiye’de
Soroptimistliğin kurucusu yazar Müfide Ferit Tek adına bir öykü yarışması düzenlemektir.
Amacımız lisans öğrenimi gören üniversite öğrencilerimizi yüreklendirmek, öykü alanında
edebiyatımıza yeni eserler kazandırmaktır.

II –KONU
Madde 2- Öykünün konusu; “Hayat Bir Oyunsa, Kendi Rolünüzü Bu Oyunda Nasıl
Görüyorsunuz?”

III –KATILIM
Madde 3- Yarışmaya her öğrenci, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da
yayınlanmamış 1 (bir) adet öyküyle katılabilir.

Madde 4- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Madde 5- Yarışmaya 2019-2020 eğitim yılında öğrenim gören üniversite öğrencileri
katılabileceklerdir. Jüri üyelerinin ve Soroptimist üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya
katılamazlar.

Madde 6- Yarışma metni öykü türüne uygun olarak yazılmalıdır.

Madde 7- Öyküler 1 satır aralığı ve 12 punto “Times New Roman” karakteri ile yazılacak, 1000 ile
2000 kelime arası 4 word sayfayı geçmeyecektir.
Madde 8- Öykülerin başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir
metinden kopya edilmemiş, ayrıca herhangi bir yerde yayınlanmamış ve ödül almaması
gerekmektedir.

Madde 9- Öykü adı ve yazan öğrencinin ismi, öykünün başında belirtilmelidir. Soroptimist Kulüpleri
bursiyerleri kulüplerini haberdar ederek katılabilirler. Ayrıca aşağıdaki bilgilerin öykü metni ile
beraber iletilmesi gerekmektedir.
(ad-soyad/doğum tarihi/cinsiyeti/e-mail adresi/cep telefonu numarası/Okulu ve bölümü-sınıfı).
Yarışmacılar, belirlenen ödüller dışında öykü ile ilgili herhangi bir hak talep etmeyecektir.

Madde 10- Yarışmaya gönderilen öykülerin telif haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak
Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu’na geçmiş olduğunu kabul ve beyan ederler. Bu nedenle
Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu yarışmaya katılan öyküler üzerinde süresiz tasarruf
yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya gönderilen öykülerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak
Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu’na ait olup, yarışmaya katılanlar tarafından geri
istenemeyecektir.

Madde 11- Son başvuru tarihi 03. Nisan. 2020 tarihidir. Adaylar öykülerini son başvuru tarihine
kadar Federasyonun mail adresine göndermelidir.: tskfoykuyarismasi@gmail.com
Son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler, değerlendirmeye alınmayacaktır.

IV- SEÇİCİ KURUL
Madde 12- “Öykü Yarışması Seçici Kurulu ( Jüri ) aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşur, seçici
kurul eserlerin değerlendirilmesini eşitlik içinde yapacaktır.
Asuman Kafaoğlu Büke
İpek Ongun
Mehmet Akif Aktaş
Betül Dünder
Hatice Çubukçu

V- DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Madde 13- Ön jüri, TSKF Burs Komisyonu olacaktır. 7. Maddeye uygun yazım kurallarını kontrol
ederek, yarışma koşullarına uygunluğunu denetlemekle sorumlu olacaktır. Sonrasında ilk elemeler
yapılacaktır. Daha sonra seçilen öyküler Seçici Kurula gönderilecektir.

VI- ÖDÜLLER
Madde 14- “Hayat Bir Oyunsa, Kendi Rolünüzü Bu Oyunda Nasıl Görüyorsunuz?”
Temalı öykü yarışmasında dağıtılacak ödüller:
1. seçilen ödül 3.000 TL, başarı belgesi
2. seçilen ödül 2.500 TL, başarı belgesi
3. seçilen ödül 2.000 TL, başarı belgesi
Mansiyon 1.000 TL, başarı belgesi
Madde 15- TSKF ÖYKÜ YARIŞMASI sonuçları açıklanması ve ödül töreni 09. Mayıs. 2020 tarihidir.

VII-HAKLAR
Madde 16- Dereceye giren öykülerin kitap yapılma hakkı veya Soroptimist Dünyası dergisinde
yayınlanma ve her türlü tanıtımda kullanma hakkı, sosyal medyada paylaşımı katılımcının adı
belirtilmek koşulu ile TSKF’na devredilmiş sayılacaktır. TSKF’nun yazılı onayı olmadan öyküler
başka bir yerde kullanılamaz.

VIII- DİĞER
Madde 17- Yarışmaya katılan tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
Katılımcılar orijinal imzalı şartnameyi öyküleri ile birlikte tskfoykuyarismasi@gmail.com mail
adresine iletmekle yükümlüdürler.
Madde 18- Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Türkiye Soroptimist
Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu’nun kararları geçerlidir.

TÜM KATILIMCILARA BAŞARILAR DİLERİZ.

TARİH:
KATILIMCI İSİM SOYİSİM:
KATILIMCI İMZA: