Üniversite Öğrencileri İTK Ulusal Resim Yarışması

İzmir Özel Türk Koleji (İTK), Türkiye üniversitelerindeki Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerini kapsayan “Geleneksel İTK Ulusal Resim Yarışması” nın 20.’si düzenliyor.

20.İTK ULUSAL RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ETKİNLİĞİN AMACI:
1.1. Gençlerimizin sanatsal yönden gelişmesini, hayal güçlerini zenginleştirmelerini, düşünme yeteneklerinin güçlenmesini, yaşama bağlılıklarının artmasını, düşündüklerini biçimsel olarak ifade edebilmek için teknik bilgi ve beceriler kazanmasını sağlamak,

1.2. Gençlerimizin sanatsal potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri uygun bir ortam hazırlamak,

ETKİNLİĞİN TÜRÜ: Resim Yarışması

ETKİNLİĞİN KONUSU: Serbest Konu

Önemli Not: Siyasî amaçlara hizmet eden, anayasa ve genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.

ETKİNLİĞİN KAPSAMI: Yarışmaya, Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde kayıtlı Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri (yabancı uyruklu öğrenciler de dâhil) katılabilirler.

GENEL KATILIM ŞARTLARI:

1- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2- Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayanır.

3- Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.

4- Yarışmaya gönderilecek olan eserlerde, tuval üzerine yağlıboya, akrilik veya benzeri teknikler
kullanılacaktır; Özgün Baskı ve Enstalasyon eserler dâhil değildir.

5- Resim çalışmalarının kısa kenarları 50 cm.’den küçük, uzun kenarları 250 cm.’den büyük olmayacaktır.

6- Her yarışmacı, yarışmaya 3 adet eserle katılabilir.

7- Yarışmaya katılan resimlerin, daha önce herhangi bir yarışmadan ödül almamış katılmamış olması gerekmektedir.

8- Yarışmaya gönderilecek eserin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesinde tablo-1 de yer alan etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.

9- YARIŞMA FORMLARI EKSİKSİZ DOLDURULACAKTIR.

10- Yarışma şartnamesine uymayan (farklı ölçülerde yapılmış, henüz kurumamış, taşıma sırasında hasar görmüş, sergilemeye hazır olmayan v.b.) eserler DEĞERLENDİRME DIŞI bırakılacaktır.

11- Seçici Kurul gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir.

12- Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen veya posta yolu ile gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

13- Yarışmacıların sayfasındaki formu doldurarak, pdf çıktısını eserin arkasına yapıştırması ve eserleri İTK adresine göndermesi gerekmektedir. (Ad-soyad, doğum tarihi, okul adı, okul adresleri ve okul telefonlarını eksiksiz olarak yazmak zorundadırlar.)

14- Yarışmaya katılacak resimler; madde 13’de yer alan linkten doldurulacağı “Yarışmacı Katılım Formu” ile birlikte, elden ya da posta/kargo yoluyla Mithatpaşa Cad. No:687-689 Köprü -Konak İZMİR adresine teslim edilecektir.

15- Yarışmaya katılacak eserler, paketlenerek/zarflanarak en son 22 Nisan 2022 tarihinde mesai saati bitimine kadar İzmir Özel Türk Koleji’ne teslim edilmelidir. Postada oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

16- Kargo ile gönderilen eserlerde “Sayın Tuğçe Kutlu dikkatine” notu konulması gereklidir

17- İzmir Özel Türk Koleji’ne yöneltilecek her tür talep ve itiraz, yarışmanın sonuçlanması tarihinden itibaren bir ay içerisinde İzmir Özel Türk Koleji, Görsel Sanatlar Bölüm Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No.687-689 Köprü- Konak İZMİR adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilmesi halinde işleme alınır ve 7 iş günü içerisinde değerlendirme yapılır.. Mektupta, yarışmaya katılım tarihi, eksiksiz iletişim bilgileri ve talep veya itiraz konusu açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bunun dışında yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

18- Jüri üyelerinin verdiği puanlara, itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.

19- Katılımcılara yarışmaya katıldıklarına dair Katılım Belgesi verilecektir.

20- Yapıtların sergilenmesi ve taşınması sırasında gereken özen gösterilecekse de yapıtların görebileceği hasardan İzmir Özel Türk Koleji hiçbir şekilde sorumlu değildir. Arzu edenler, eserlerinin değer bedeli üzerinden özel sigorta şirketine sigorta ettirebilirler. Bunun gerçekleşmesi halinde bilgilendirme amacı ile İzmir Özel Türk Koleji’ne sigorta şirketinin adını ve yapıtla ilgili kontratın bir kopyasını ulaştırmaları gerekmektedir.

Tablo-1 Etiket
(Etiket Doldurularak Gönderilecek Eserin Arka Yüzünün Sol Alt Köşesine Yapıştırılacak)!!
İL / İLÇE
Eserin Adı
Öğrencinin:
Adı ve soyadı
Sınıfı / Cinsiyeti
Okulun:
Adı
Adresi
Telefonu

ESERLERİN YAYIMLANMASI, GENEL HÜKÜMLER VE TELİF HAKKI

1- Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Katılım ve değerlendirme süreci ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı İzmir Özel Türk Koleji yetkililerinde saklıdır.
2- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
3- Yarışma hiçbir surette ticari amaç gütmemektedir ve yarışmacılardan katılım ücreti veya herhangi bir başlık adı altında ödeme talebi yapılmayacaktır. Katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri kendilerine aittir.
4- İzmir Özel Türk Koleji, ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. eser sahiplerinden izin almak kaydıyla basım ve yayın hakkına
sahip olacaktır. İzin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.
Dereceye giremeyen resimlerin sahipleri sergi süresinin bitiminde(bir ay içinde ) resimlerini elden İzmir Özel Türk Koleji’nden geri alabileceklerdir. Süresi içinde geri alınmayan eserlerin sorumluluğu İzmir Özel Türk Koleji’ne ait değildir. Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
5- Yarışmaya girecek eserlerin daha önce yayımlanmamış, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.
6- Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
YARIŞMA TAKVİMİ:
1- 20. İTK Ulusal Resim Yarışması 6 Aralık 2021 Pazartesi günü başlayıp 27 Mayıs 2022 Cuma günü sona erecektir.
2- 20. İTK Ulusal Resim Yarışması için son katılım tarihi, 22 Nisan 2022 Cuma günüdür.
3- Belirtilen tarihten sonra ulaşan eserler, değerlendirmeye alınmayacaktır.
4- Yarışma sonuçları, İzmir Özel Türk Koleji web sayfasından 29 Nisan 2022 Cuma günü, saat 17.00’de açıklanacaktır
5- Ödül töreni çevrimiçi olarak planlanmaktadır. İlerleyen süreçte ödül töreni ile ilgili bir değişiklik olması durumunda Milli Eğitim Bakanlığı bilgisi dâhilinde yüz yüze planlanarak ilgililere duyurusu yapılacaktır.

20.İTK ULUSAL RESİM YARIŞMASI SEÇİCİ KURUL VE ÖDÜLLER
Seçici Kurul Üyeleri:
Denizhan Özer: Küratör-Ressam
Prof. Tansel Türkdoğan: ANKARA GSF Resim Bölümü Öğretim Üyesi
Filiz Pelit: Ressam
Nur Hilal Harsa: Ressam
Umur Türker: Ressam
Hakan Esmer-Ressam

Lisans-Lisans Üstü Kategorisi Ödülleri:
Birincilik: 6500 Türk Lirası ve Başarı Belgesi
İkincilik: 5000 Türk Lirası ve Başarı Belgesi
Üçüncülük: 4500 Türk Lirası ve Başarı Belgesi
Jüri Özel Ödülü: 1 tam altın

YARIŞMA SONUÇ DUYURUSU:
Yarışma sonuçları 29 Nisan 2022 Cuma günü www.ozelturkkoleji.com adresinden duyurulacaktır.

İLETİŞİM VE BİLGİ İÇİN:
Tuğçe Kutlu- İzmir Özel Türk Koleji Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı
e-posta: tugce.kutlu@itk.k12.tr