Üniversite Öğrencileri İçin Resim Yarışması

Üniversite Öğrencileri İçin Resim Yarışması
Üniversite Öğrencileri İçin Resim Yarışması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ülkemizdeki üniversitelerde öğrenim gören genç sanatçı adaylarını destekleyerek özendirmek, yeni ürünler ortaya koymalarını sağlamak ve Çağdaş Türk Sanatına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Üniversite öğrencileri için Resim Yarışması’nda adaylar başvuruları e-posta ile
gerçekleştirilecektir. Başvurular sonrasında ilk değerlendirme, Seçici Kurul tarafından adayların e-posta ile dijital ortamda gönderdikleri eser görselleri üzerinden yapılacaktır. Ön elemeyi geçen eserler, eser sahipleri tarafından, elden ya da kargo yoluyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne teslim edilecektir. Teslim edilen eserler Seçici Kurul tarafından değerlendirilerek ödül kazanan eserler ve sergilenmeye değer bulunan eserler belirlenecektir.

KATILIM KOŞULLARI
* Yarışma konusu serbesttir.

* Yarışmaya, Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri (yabancı uyruklu öğrenciler de dahil) ile son bir yıl içerisinde bu programlardan mezun olanlar katılabilirler.

* Yarışmaya gönderilen eserlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine aykırı olmaması
gerekir.

* Katılımcıların eserleri ile birlikte, öğrenci ise öğrenci olduklarına dair son 1 ay içerisinde alınmış öğrenci belgelerini, mezun ise mezuniyet tarihini gösteren onaylı belgelerini göndermeleri gerekmektedir. Aksi halde resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

* Yarışmaya e-posta (baiburesim@ibu.edu.tr) ile son başvuru tarihi 16 Ekim 2020 Cuma günü saat: 23.59 ‘a kadardır.

*Ön elemeyi geçen eserler, 26 Ekim 2020 Pazartesi günü Üniversitemizin (www.baiburesim.ibu.edu.tr) web sayfasından duyurulacaktır. Ön elemeyi geçen eser sahiplerine de e-posta ile bilgi verilecektir.

* Seçici Kurul tarafından yapılacak ön elemeyi geçen eserler, sergilenmeye hazır bir şekilde 06 Kasım 2020 Cuma günü mesai bitimine (17:00) kadar BAİBÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğüne elden ya da kargo yoluyla teslim edilecektir. Bu tarihe kadar gönderilmeyen eserler elenmiş sayılacaktır.

* Eserler elden veya masrafı yarışmacı tarafından karşılanmak üzere kargo ile gönderilecektir.

* Yarışmaya gönderilecek olan çalışmalarda, tuval üzerine yağlıboya, akrilik veya benzeri teknikler kullanılacaktır; Özgün Baskı ve Enstalasyon eserler dahil değildir.

* Resim çalışmalarının kısa kenarları 50 cm’den küçük, uzun kenarları 200 cm’den büyük olmayacaktır.

*Her yarışmacı en fazla 3 (üç) eserle katılabilecektir.

* Katılımcılar, Eser Sahibi Bilgi Formunu (Form-1) doldurarak bir zarf içerisinde, eserlerle birlikte göndereceklerdir.

* Gönderilen her eserin arkasına ayrı ayrı olmak üzere; yarışmacının adı soyadı, eserin tekniği ve boyutlarını belirten eser bilgi fişi (Form-2) yapıştırılacaktır.

* Yarışma şartnamesine uymayan (farklı ölçülerde yapılmış, henüz kurumamış, taşıma sırasında hasar görmüş, sergilemeye hazır olmayan v.b.) eserler DEĞERLENDİRME DIŞI bırakılacaktır.

* Seçici Kurul gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir.

* YARIŞMA FORMLARI EKSİKSİZ DOLDURULACAKTIR.

İLK BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENECEK GÖRSELLER VE BELGELER
* Eser görsellerinin çözünürlüğü 300 dpi- JPEG formatında kaydedilmiş olmalıdır. Görsellerin her biri en az 1 MB en fazla 5 MB boyutunda olacak şekilde kaydedilmesi sağlanmalıdır.

* Başvuruda esere ilişkin görsellerin yer aldığı klasör, eserin farklı açılardan çekilmiş en fazla üç (3) görselinden oluşmalıdır.

* Form 1 (Eser Sahibi Bilgi Formu)

* Yarışmacının adı soyadı, eserin tekniği ve boyutlarını belirten eser bilgi fişi (Form-2) de hangi esere ait olduğunu belirtecek şekilde isimlendirilerek sisteme yüklenmelidir.

* Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış Öğrenci Belgesi veya mezun ise mezuniyet tarihini gösteren onaylı belge.

* Gönderilecek görsellerin düz bir fonda ve temiz bir zeminde olmasına özen gösterilmelidir.

* Sisteme yüklenecek görsellerin eseri en iyi şekilde yansıtması zorunludur. Aksi takdirde, yarışmacı uyarılmadan yarışma dışı bırakılır.

* Yarışmaya katılan eserlerin özgün olması temel koşuldur. Seçici Kurul; değerlendirilmesi aşamasında,
başvuruları anlam, özgünlük, farklılık, sanatsal kaygı ve estetik bütünlük çerçevesinde ele alacaktır.

* Sisteme yüklenecek görseller ve belgeler “baiburesim@ibu.edu.tr” e-posta adresine gönderilmelidir.

DEĞERLENDİRME
Seçici Kurul, 13 Kasım 2020 Cuma günü BAİBÜ Rektörlüğü’nde toplanarak, yarışmaya gönderilen eserlerin değerlendirmesini yapacaktır.

Değerlendirme Duyuru Tarihi 16 Kasım 2020 Pazartesi günü www.baiburesim.ibu.edu.tr adresinden yapılacaktır.

ÖDÜLLER
* Birincilik ödülü: 5000 TL değerinde TALENS sanatsal malzeme ödülü
* İkincilik ödülü: 4000 TL değerinde TALENS sanatsal malzeme ödülü
* Üçüncülük ödülü: 3000 TL değerinde TALENS sanatsal malzeme ödülü olmak üzere toplam 3 adettir.
* Mansiyon ödülü: 1000 TL değerinde TALENS sanatsal malzeme ödülü
* Mansiyon ödülü: 1000 TL değerinde TALENS sanatsal malzeme ödülü
* Mansiyon ödülü: 1000 TL değerinde TALENS sanatsal malzeme ödülü olmak üzere toplam 3 adettir.
* Sergileme ödülü: 150 TL değerinde TALENS sanatsal malzeme ödülü olmak üzere toplam 25 adettir.
* Seçici Kurul, ödüllerin bir kısmını ya da tamamını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.

T.C.
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
TELİF HAKKI

*Yarışma sonunda ödüle, mansiyona ve sergilenmeye değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla BAİBÜ tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. BAİBÜ ödül ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin görsellerini; BAİBÜ uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücuferagat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

*Ödül ve mansiyon alan , sergilenmeye değer görülen eser sahipleri ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül ve mansiyon alan, sergilenmeye değer görülen eserler için verilen ödüllerden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun BAİBÜ’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.

* Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangibir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir.

* Eserlerde yer alacak görseller ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb. taleplerden doğabilecek hukuki sorumluluklar da yarışmacıya aittir.

SONUÇLAR VE SERGİLEME
* Yarışma sonuçları Üniversitemizin (www.baiburesim.ibu.edu.tr) sayfasından duyurulacaktır.
* Başarı ödülü ile mansiyon ödülü alan ve sergilenmeye değer görülen eserler, BAİBÜ Sergi Salonunda 24 Kasım 2020 Salı gününden itibaren sergilenecektir.
* Sergide yer alan tüm eserler için tanzim edilen e-katalog ve katılım belgeleri, katılımcıların maillerine ve adreslerine gönderilecek.

ESERLERİN İADESİ
* Yarışma ve sergi bitimi sonunda (katılımcılar istedikleri takdirde ) eserleri adreslerine kargo ile “alıcı ödemeli” olarak gönderilecektir.

* Kargoyla iade edilecek eserler Paketleme firmasına tutanakla toptan teslim edilecek, ilgili firma eserleri ambalajlayarak adaylara kargoyla gönderecektir. Kargodan eserini teslim almayan yarışmacılar hiçbir hak iddia edemeyecektir.

* Eserlerini yarışma sonucu hibe etmek isteyen katılımcılara TEŞEKKÜR BELGESİ yollanacaktır.

* Yarışma sonuçlarının ilânından sonraki 2 (iki) ay içinde elden teslim almayı isteyen, fakat alınmayan eserler için hiçbir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
*Şartnamede belirtilmeyen hususlarda ve tereddüt hâlinde Seçici Kurul’un kararları geçerlidir. Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul’un kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.

ÖNEMLİ NOT:
* Eser Sahibi Bilgi Formu’nun güncel bilgilerle doldurulması ve eserle birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Eser Sahibi Bilgi Formu doldurulmadan ya da eksik doldurularak gönderilen eserler yarışmaya kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu formda belirtilen adres bilgisi, eserin tekrar gönderileceği adres olacağından, adres değişikliği aşağıdaki numaraya bildirilmelidir.

* Dijital ortamda hazırlanan eser görselleri ve diğer belgeler “baiburesim@ibu.edu.tr” e-posta adresine gönderilmelidir.

* ESERLERİN ÜNİVERSİTEMİZE GÖNDERİLMESİNDE KARGOYLA GÖNDERİLMESİ ESNASINDA OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR OLUMSUZLUKTAN (KIRILMA, YIRTILMA, LEKELENME, TESLİM ALMAMAK GİBİ) ÜNİVERSİTEMİZ KESİNLİKLE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

form 1
Üniversite Öğrencileri İçin Resim Yarışması 1
form 2
Üniversite Öğrencileri İçin Resim Yarışması 2