Üniversite Öğrencileri Hayal Edin Gerçekleştirelim Sosyal İnovasyon Fikir Yarışması

Sosyal İnovasyon
Sosyal İnovasyon

Hayal Edin Gerçekleştirelim Sosyal İnovasyon Fikir Yarışması, Türkiye Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından düzenlenen bir yarışmadır. Yarışma, Türkiye genelindeki ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin finansal teknoloji, çevre & enerji, veri yönetişimi ve siber güvenlik alanlarında sosyal inovasyon proje fikirleri geliştirmelerini ve bu fikirleri hayata geçirmelerini amaçlamaktadır.

Sosyal İnovasyon Fikir Yarışması

Yarışma, üniversite öğrencilerinin sosyal inovasyon konusunda farkındalık kazanmalarını ve sosyal sorumluluk projeleri geliştirmelerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Yarışma, öğrencilerin hayal güçlerini kullanarak topluma faydalı projeler üretmeleri için bir fırsat sunmaktadır.

Yarışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek ve onları toplumsal sorunlara çözüm üretmek için teşvik etmektir. Yarışma, öğrencilerin hayal güçlerini serbest bırakmaları ve yenilikçi fikirler geliştirmeleri için bir fırsat sunmaktadır.

Yarışmaya katılan projeler, Türkiye’nin sosyal sorunlarına çözüm üretme potansiyeline sahiptir. Bu projeler, uygulandıkları takdirde, toplumsal fayda sağlayabilir ve insanların yaşam kalitesini iyileştirebilir.

Yarışmaya katılmak isteyen üniversite öğrencilerinin, sosyal sorumluluk projelerinin önemine inanan ve toplumsal sorunlara çözüm üretmek isteyen kişiler olmaları gerekir. Öğrenciler, proje fikirlerini geliştirirken, inovasyon, gerçek ihtiyaç, sosyal etki, uygulanabilirlik ve bütçe gibi kriterleri göz önünde bulundurmalıdırlar.

BAŞVURU ALANLARI
Yarışmaya katılan öğrenciler finansal teknoloji, çevre & enerji, veri yönetişimi ve siber güvenlik alanındaki sosyal inovasyon proje fikirleri ile başvuıru yapılabilir. Yarışmacılar aynı veya farklı başvuru alanından dilediği kadar farklı proje fikri ile yarışmaya katılabilirler.

Başvuru Tipi: Öğrenci
FİNANSAL TEKNOLOJİ
Finans alanında teknoloji çözümleri sunan sosyal inovasyon proje fikirlerini içermektedir. Finansal teknoloji alanındaki projelerde amaç finansal ürün ve hizmetlere inovatif bir yaklaşım sergilenerek teknolojiye entegre edilmesi ve kullanıcıların finans ürünlerine daha kolay ve hızlı erişiminin sağlanmasıdır.

Başvuru Tipi: Öğrenci
ÇEVRE & ENERJİ
Çevre ve enerji kapsamında geliştirilebilecek sosyal inovasyon fikirlerini içermektedir. Bu alanda amaç sürdürülebilir enerji için bilinç düzeyinin artırılarak enerji verimliliğini odağına alan projeler ile çevreye katkı sağlamaktır.

Başvuru Tipi: Öğrenci
VERİ YÖNETİŞİMİ
Veri yönetişimi alanındaki tüm sosyal inovasyon proje fikirlerini içermektedir. Bu alandaki projelerin verinin toplanmasını, saklanmasını, güvenliğini, erişim prensiplerinin belirlenmesini ve yönetilmesini, raporlanmasını, paylaşılmasını ya da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki gereksinimleri kapsayan öneriler içermesi beklenmektedir.

Başvuru Tipi: Öğrenci
SİBER GÜVENLİK
Siber Güvenlik alanında teknolojik ve inovatif çözümler sunan tüm sosyal inovasyon proje fikirlerini içermektedir. Siber Güvenlik alanındaki projelerde amaç teknolojiyle birlikte hızlanan dünyada yine teknoloji ile sağlanan günlük ihtiyaçlar kısmında siber güvenlik alanında geliştirilecek yenilikçi ürün ve hizmetleri kapsamasıdır. Proje fikirlerinin, veri güvenliğinin esas alınarak bireylerin ve kurumların sahip olduğu verileri korumaya yönelik yaratıcı çözümler ile desteklenmesidir.

Yarışma Ödülleri
Öğrenci başvurularında; proje değerlendirmeleri sonucunda ilk 10’a girmeye hak kazanan proje sahibi öğrenciler, jüri puan sıralamalarına göre birincilik, ikincilik, üçüncülük ödüllerini almaya hak kazanacak. İlk üç sıralamasına giremeyen projelerden seçilecek olan Findeks Özel Ödülü almaya hak kazanacak. İlk 10 sıralamasındaki kalan projelere ise Jüri Özel Ödülü takdim edilecek. Ayrıca ilk 100 proje arasında en çok projesi olan üniversite “ İlk 100 Proje Arasına Giren Projeler İçerisinde En Çok Projesi Yer Alan Üniversite Ödülü” alacak.

Üniversite öğrenci yarışmaları için sayfamızı ziyaret ediniz.

Yarışma hakkında daha fazla bilgi için yarışmanın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.