ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ FOTOĞRAF YARIŞMASI 2017

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ FOTOĞRAF YARIŞMASI 2017

BİREYİNİ yitiren MİMARLIK …
MEKANINI arayan BİREY …

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1.KONU ve AMAÇ
Her geçen gün giderek artan bir “aidiyet” sorunu yaşamaktayız. Bu istenmeyen durumun en önemli
paydaşlarından birisi, ne yazık ki, hizmet vermesi gereken BİREY in özgünlüğü ile yerel ve kültürel
farklılıklarını göz ardı ederek; onu AYNILAŞMAYA zorlayan; ona; duygusal anlamda bağlanabileceği
MEKAN lar yerine; kimliksiz ve belleksiz YERler sunan MİMARlık disiplinidir.

1927- Mimarlar Derneği; “90. YIL” teması olan; “Mimarlığı Yeniden Düşünmek” kapsamında; bu
sorunlu gerçeğe dikkatleri çekmek ve bu konuda tartışma açmak amacı ile; 7. sini düzenlediği fotoğraf
yarışmasının konusunu “BİREYini yitiren MİMARLIK; MEKANını arayan BİREY” olarak
belirlemiştir.

2.KATILIM KOŞULLARI
a) Yarışmaya; Türkiye ve yurt dışında eğitim veren üniversitelerin lisans ve yüksek lisans
öğrencileri ile; 2017 yılı itibari ile mezun olanlar katılabilir. Doktora öğrencileri ile seçici kurul
üyeleri ve derneğin görevdeki yönetim kurulu üyelerinin 1. derecedeki yakın akrabaları,
yarışmaya katılamaz.
b) Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve gerekli olabilecek tüm
izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
c) Yarışmaya gönderilecek eserin; daha önce başka bir yarışmada derece ve ödül almamış olması
gerekir.
d) Her öğrenci yarışmaya tek eserle katılabilir.
e) Ödüllendirilen ve yayınlanmaya/sergilenmeye değer bulunan eserlerin yayın ve kullanım hakkı
1927- Mimarlar Derneği’ne aittir.
f) Teslim edilen eserlerin tamamı; sonuçların ilanından sonra; 1927-Mimarlar Derneği’nin
www.md1927.org.tr adresli web sitesinde yayınlanacaktır.
g) Ödül alan ve yayınlanmaya değer görülen eserler; 1927-Mimarlar Derneği tarafında bastırılarak;
sergilenecektir. Baskı boyutları 50cmx70cm ve /veya 70cmx100cm olacaktır. Katılımcıların;
(eserlerin boyutlandırılması konusunda) bu ölçüleri dikkate alması gerekmektedir.

3.TEKNİK KOŞULLAR
a) Eserler, dijital olarak; renkli ve/veya siyah-beyaz, JPEG ve RAW formatlarda, kısa kenarları
en az 2400 piksel olarak ve 7-12 sıkıştırma kalitesinde teslim edilecektir.
b) Yarışmaya katılacak eser; tek bir fotoğraf olabileceği gibi; istenen sayıda,
boyutta ve nitelikte birçok seçkiden oluşan ANLAMLI/ MESAJ BÜTÜNLÜĞÜ olan bir
kompozisyon da olabilir. Sergilenme durumunda geçerli olacak 50cmx70cm ve 70cmx100cm
baskı boyutlarını; katılımcının dikkate alması beklenmektedir. (bkz. II. kısım;(h) maddesi)
c) Tamamen bilgisayar yazılımları ile üretilmiş veya fotografik içeriğe sahip olmayan eserler;
yarışma dışı bırakılacaktır.

4. BAŞVURU ŞEKLİ
a) Değerlendirme süresince eser kimliklerinin gizli kalması için katılımcılar
kendilerine 6 rakamdan oluşan bir rumuz seçeceklerdir. Bu rumuz; yarışma
CD’sinin dosya adı olarak kullanılacak ve teslim edilen tüm zarfların üzerine de;
okunabilir şekilde yazılacaktır.
b) Ekteki katılım formu; eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurulup, imzalanarak;
katılımcının onaylı öğrenci belgesi (2017 itibari ile mezun olanlar için mezuniyet
belgesi veya diploma) ile birlikte kapalı zarfa konulup; zarfın üzerine sadece
katılımcının rumuzu yazılacaktır.
c) Ayrı bir kapalı zarfa; eserin; (3/a maddesinde de belirtilen özelliklerde) kayıtlı olduğu
CD konularak üzerine sadece katılımcının rumuzu yazılacaktır.
d) Sözü edilen bu iki kapalı zarf; postada/kargoda zarar görmeyecek şekilde
paketlenerek üzerine “1927- Mimarlar Derneği- Fotoğraf yarışması 2017” başlığı
yazılarak; “Mimarlar Derneği 1927-Cinnah Caddesi 19/3-4; 06680 Çankaya – ANKARA”
adresine ulaştırılacaktır.

5. YARIŞMA TAKVİMİ
Teslim tarihi ve saati :06 Ekim 2017
Yarışma sonuçlarının açıklanması :20 Kasım 2017

6. DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ
Alfabetik sıra ile:
Beril Kapusuz Balcı
Murat Germen
Rana Ildız
Tuğrul Çakar
Yener Torun
Dernek Yönetim Kurulu; çalışmaları yürütmesi için bir raportör görevlendirecektir.

7. ÖDÜLLER
Yarışmanın toplam ödülü olan 6.000(altıbin)TL, başarılı bulunan katılımcılara,
Değerlendirme Kurulu’nun uygun göreceği tutarlarda dağıtılacaktır.

8. YARIŞMADAN ÇIKARILMA
Aşağıda belirtilen konulara uymayan çalışmalar, Değerlendirme Kurulu kararı ile tutanağa geçirilmek
koşuluyla yarışmadan çıkartılır.
a) İçinde eserin sahibini tanıtan işaret v.b. bulunan çalışmalar,
b) Şartnamede uyulması zorunlu olduğu belirtilen koşullara uymayan çalışmalar,
c) Daha önce herhangi bir yerde yayınlanmış/sergilenmemiş çalışmalar,

9. İLETİŞİM
Adres 1927 Mimarlar Derneği-Cinnah Cd. 19/3-4 Çankaya-Ankara
Telefon 0 (312) 495 06 64-65
Gsm 0 (530) 314 16 95
Faks 0 (312) 495 06 66
e-posta info@md1927.org.tr
web www.md1927.org.tr

Şartname ve Başvuru Formu için Tıklayınız

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here