ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ “ENGELSİZ FOTOGRAFLAR” FOTOĞRAF YARIŞMASI

YARIŞMA ADI:
Engelsiz Fotoğraflar

KONU:
Spor Engel Tanımaz

İÇERİK:
Yarışma engelli üniversite öğrenci ve personellerinin kendilerinin fotoğraf makinesinin
kadrajında olması kaydı ile kendi yaptıkları bir veya birkaç sportif hareketi başkasına
çektirerek veya var olan fotoğrafı göndererek yarışmaya katılımını içermektedir.

AMAÇ:
Toplumda engellilerle ilgili farkındalık ve bilinç oluşturmak, imkân verildiğinde birçok başarı
kazanabileceği algısını geliştirmek, yaşama pozitif bakmalarına katkı sunacak anları
resmetmelerini sağlamak, spor yapabildiklerini göstermek ve yapma isteklerinin artırılmasını
sağlamak.

KATEGORİ:
Yarışma serbest kategoride gerçekleşecektir.

GENEL KATILIM KOŞULLARI VE YARIŞMA ŞARTNAMESİ:
-Yarışmaya katılım ücretsizdir.
-Katılımcılar yukarıda belirtilen konu çerçevesinde anlatım biçiminde özgürdür.
-Yarışmacıların gönderdiği fotoğraflarında yüzlerinin açık, belirgin, anlaşılır ve tanınabilir
şekilde olması gerekmektedir.
-Yarışmaya, bedensel engelliler, zihinsel engelliler, görme engelliler ve işitme engelliler
katılabilirler. Konuşma engelliler, sürekli hastalığı olanlar, duygusal, sosyal ve ruhsal sorunu
olan engelliler kinestetik zekâ gerektiren bedensel gereksinimleri noksan olmadığı için
yarışmaya katılamazlar.
-Yarışma; jüri ve düzenleme kurulu üyeleri ve birinci dereceden yakınları dışında, ülke
çapında tüm üniversitelerdeki amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı engelli ön lisans,
lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile akademisyen ve idari personelin katılımına
açıktır.
-Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 3 (üç) adet sayısal, renkli veya siyah beyaz eserle
katılabilir.

Son Katılım Tarihi : 5 Mart 2021

ÖDÜLLER:
Birincilik : 2500 tl
İkincilik : 1500 tl
Üçüncülük : 1000 tl

YARIŞMA SEKRETERYASI:
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Sağlık, kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Telefon : 0 332 221 0 561-694
Yetkili Kişi : Mehmet Büyükdede
E-Posta : mehmet.buyukdede@erbakan.edu.tr