ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ BURS BORNOVA ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI

Bornova Anadolu Lisesi çatısı altında yetişen öğrencilere verilecek burslar BALEV Bursları karşılıksızdır.

Bursiyer isterse ileride yeterli gelir düzeyine ulaştığında kendisi de gereksinim sahibi bir öğrencinin yetişmesine katkıda bulunmayı bir vicdan borcu olarak kabul edeceğini belirtmiştir.

BALEV Burslarının süresi 1 eğitim öğretim yılıdır. Burs ödemeleri 10 ay boyunca aylık ödemeler halinde bursiyerin banka hesabına yapılır. Burs başvuruları her eğitim öğretim dönemi başında yenilenir.

En son Burs Başvuru Tarihi 2 Ekim 2020

http://burs.balev.org.tr/basvuru/universite/