Üniversite Öğrencileri Bilge Fikirler Yarışması Başladı

Bilge Fikirler
Bilge Fikirler

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) tarafından “MSKÜ Bilge Fikirler Yarışması” düzenlenecek. Yarışma, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel alanlarda faaliyet gösteren tüm devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans ve lisansüstü öğrencileri ile mezunlarının katılımına açık olacak.

Bilge Fikirler Yarışması

Üniversitelerdeki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin ilgili konulardaki düşüncelerini teşvik etmek amacıyla bu etkinlik düzenlenmektedir. MSKÜ Bilge Fikirler Yarışması, Bilişim Teknolojileri, Doğal Afetler, Enerji Üretimi ve Depolama, Göç, İklim Değişikliği, Çevre ve Yeşil Uyum, Mobilite, Ormancılık, Tarım ve Su Ürünleri, Sağlık ve Tıbbi Teknolojiler, ve Turizm gibi ana temalarda gerçekleştirilecektir.

Proje başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, üniversitelerin lisans/lisansüstü programlarında öğrenim görme veya mezun olmuş olmak (mezuniyetin üzerinden en fazla 5 yıl geçmiş olmak) bulunmaktadır. Başvuruların son tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

Ödüllendirilecek yarışma için başvurular 4-22 Mart 2024 tarihleri arasında kabul edilecektir. Yarışmanın destekçileri arasında Muğla Valiliği, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Güney Ege Kalkınma Ajansı, Sıtkı Koçman Vakfı, Muğla Teknopark, Bilge Teknoloji, NANO ve Inova Muğla Teknoloji Transfer Ofisi bulunmaktadır.

Bu etkinlik ile üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin ilgili temalardaki
fikirlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda;

 • Yenilikçi, Ar-Ge yönü güçlü, tasarım alanlarında uygulanabilir ve üretime yönelik yüksek katma değerli proje fikirlerine sahip üniversite öğrencilerini sanayi kuruluşları ile bir araya getirmek,
 • Sanayi kuruluşlarının rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılmasına yardımcı olmak,
 • Öğrencilere Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırmak,
 • Proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerini desteklemek,
 • Ar-Ge nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirmek,
 • Ar-Ge, girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

MSKÜ Bilge Fikirler Yarışması 2024 Yılı Değerlendirilecek Proje Alanları/Temaları

 • Bilişim Teknolojileri
 • Doğal Afetler
 • Enerji Üretimi ve Depolama
 • Göç
 • İklim Değişikliği, Çevre ve Yeşil Mutabakat
 • Mobilite
 • Orman, Ziraat ve Su Ürünleri
 • Sağlık ve Medikal Teknolojileri
 • Turizm

Proje Katılım Şartları

 • T.C Vatandaşı olmak.
 • Üniversitelerin lisans/lisansüstü bölümlerinde okuyor olmak, mezun olunmuş ise mezuniyetin üzerinden 5 sene geçmemiş olması.
 • Başvuru tarihi bitmeden başvurunun yapılmış olması.

Ödüller

 • 10.000TL + Diz Üstü Bilgisayar
 • 7.500TL + Tablet
 • 5.000TL + Tablet

Neden Başvurmalıyım ?

 • Deneyim kazanmak
 • Kendi ağını (network) oluşturmak
 • Sanayi temsilcileri ile tanışmak
 • Fikirlerini katılımcılara ve yatırımcılara sunmak
 • Burs imkanları
 • Potansiyel iş bulma imkanlar

Bu imkanlara sahip olmak isteyen ve katılım şartlarına uyan, herkesi yarışmamıza bekliyoruz.

bilgefikirler@mu.edu.tr

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Teknoloji Transfer Ofisi

https://mskubilgefikirler.org

#MSKÜ #BilgeFikirlerYarışması #FikirleriniHayataGeçir

Üniversite öğrenci yarışmaları için sayfamızı takip ediniz.