Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleri Hakkında

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tarafından yürütülen 2209-Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programından  yararlanmak üzere 2011 yılında başvuru yapan projeler, BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’nun 24 Mayıs 2011 tarih ve 687 sayılı toplantısında incelenmiş ve aşağıdaki listede belirtilen projelerin, sarf malzeme alımı (demirbaş alımı hariç), kitap, kırtasiye, ulaşım, analiz giderleri vb. kullanılmak üzere desteklenmeleri uygun görülmüştür.

Projelerin desteklenme tarihi 1 Eylül 2011 olup, tamamlanmaları için verilen süre 30 Eylül 2012’dir. (Bu tarih Haziran 2012’de mezun olacak öğrenciler için 30 Haziran 2012’dir).

2209-Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2011 yılı desteklenen projeler listesi için tıklayınız.

Desteklenen Projeler için Önemli Bilgi:

  1. Proje sahibi öğrenciler tarafından Taahhütname belgesinin en kısa sürede doldurulup gönderilmesi gerekmektedir. Taahhütname için tıklayınız.
     
  2. Proje için verilen destek miktarı 1 Eylül 2011 tarihinden itibaren banka hesaplarına yatırılacaktır. 
     
  3. Avans Mahsup Fişi’ne, TÜBİTAK-BİDEB (Kavaklıdere Vergi Dairesi Hesap No: 1750003600) adına alınacak fatura asıllarının eklenip, en geç 30 Eylül 2012 tarihine kadar (bu tarih mezun olacak öğrenciler için 30 Haziran 2012’dir.) Daire Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Faturaların mutlaka TÜBİTAK adına kesilmesi gerekmektedir; şahıs adına ve üniversite adına kesilmiş faturalar kabul edilmeyecektir. Aynı şekilde, harcamaların mutlaka fatura ile belgelendirilmesi gerekmektedir; kasa fişi kabul edilmeyecektir. (Hesaba para yatırılırken %0 8,25 Damga Vergisi kesilmektedir. Projelerin, avanslarını kapatırken hesaplarına yatan para kadar değil, çıkan destek miktarı üzerinden fatura göndermeleri gerekmektedir. Ör: Size çıkan destek miktarı 1.500TL ise hesabınıza 1.487,63TL yatacaktır; fakat sizin 1.500TL’lik fatura göndermeniz gerekecektir). Avans Mahsup Fişi için tıklayınız. 
     
  4. Projelerin desteklenme tarihinden itibaren ilk altı ay içinde (en geç 31 Mart 2012) proje sahibi öğrencilerin ve danışmanlarının imzasını içeren ara raporun ve en geç 30 Eylül 2012 (bu tarih mezun olacak öğrenciler için 30 Haziran 2012’dir.) sonuç raporunun http://ebideb.tubitak.gov.tr adresinden üyelik bilgileri kullanılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Ara rapor ve sonuç raporu kesinlikle posta yoluyla gönderilmeyecek, sadece sisteme yüklenecektir.