Üniversite Öğrencileri arası “Yunus Emre’nin Sevgi ve Hoşgörü Anlayışı” Makale Yarışması

Yunus Emre
Yunus Emre

2020 AFYONKARAHİSAR SEVGİ YILI POJESİ KAPSAMINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ
ARASI YUNUS EMRE’NİN SEVGİ ve HOŞGÖRÜ ANLAYIŞI KONULU MAKALE YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1- Yarışmanın Adı: «Yunus Emre’nin Sevgi ve Hoşgörü Anlayışı” konulu makale yazma yarışması,

2- Yarışmaya Başvuru Kriterleri:
a) Afyon Kocatepe Üniversitesi veya Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencisi olmak,
b) Diğer üniversitelerde okuyan öğrenciler için Afyonkarahisar il sınırları içinde ikamet ediyor
olmak,
c) Ekte sunulan «Makale Yarışması Başvuru Formu”nu eksiksiz doldurup belirtilen adrese
zamanında göndermiş olmak.
d) Her bir Öğrenci için, yarışmaya sadece bir makale metni ile katılmak.

3- Metin Kriterleri:
a) Makale metinleri Microsoft Word yazılım programı kullanılarak A4 ebadında hazırlanacaktır.
b) Yazı stili olarak, Times New Roman yazı karakteri kullanılacaktır.
c) Ana metin 12 punto, dipnot, şekil, tablo ve görseller ise 10 punto şeklinde hazırlanacaktır.
d) Başlıklar yine Microsoft Word’ün başlık stillerine göre (Başlık 1, Başlık 2, Başlık 3 gibi)
tasarlanacaktır.
e) Makale metni 10 sayfayı aşmayacak şekilde özet, giriş, ana metin, sonuç ve kaynakça olarak
bölümlendirilecektir.
f) Makaleler özgün metin şeklinde hazırlanacak olup, intihal kapsamına giren kopya metinler
geçersiz sayılacaktır.
g) Makale metinleri, dil bilgisi kurallarına uygun olarak hazırlanacaktır. Noktalama işaretlerinin
kullanımında, kelime ve kısaltmaların yazımında TDK Yazım Kılavuzu esas alınacak, açık ve
yalın bir anlatım yolu izlenecek, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer
verilmeyecektir.

4- Kaynak Gösterme:
a) Dipnotta: Soyad, Ad, Eser adı (italik), yayımlayan kuruluş, eserin basıldığı yer/şehir, yayım yılı,
sayfa numarası.
Örnek: Şeşen, Ramazan, Miislümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, Emin Yayınları, İstanbul,
1998, s. 21.
b) Kaynakçada: Soyad, Ad, Eser adı (italik), yayımlayan kuruluş, eserin basıldığı yer/şehir, yayım
yılı.

5- Yarışma Takvimi:
a. 30 Nisan 2020 Perşembe gününe kadar makale yazma yarışma şartnamesinin il müftülüğü tarafından
ilçe müftülüklerine yazı ile bildirilmesi ve aynı zamanda ildeki öğrencilere duyurulması,
b. 30 Nisan 2020 Perşembe gününe kadar ilçe müftülükleri tarafından makale yazma yarışma
şartnamesinin ilçedeki öğrencilere duyurulması,
c. 22 Mayıs 2020 Cuma gününe kadar öğrenciler tarafından, yazılan makale metinlerinin ekte
paylaşılacak form da doldurulmak suretiyle ya bizzat ilçe müftülüklerine ya da doğrudan İl Müftülüğü
Din Hizmetleri Şefi Ertuğrul AKKAYA’nın mail adresine (ertugrul.akkaya@diyanet.gov.tr)
gönderilmesi, J
d. 28 Mayıs 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar ilçe müftülükleri tarafından, müracaat eden
öğrencilerin eserlerinin İl Müftülüğü Din Hizmetleri Şefi Ertuğrul AKKAYA’nın mail adij
ertugrul.akkaya@diyanet.gov.tr gönderilmesi,
e. 02 Haziran Salı günü il müftülüğünde oluşturulacak komisyon tarafından saat 10.00’da yarışmaya
katılan öğrencilerin makale metinlerinin değerlendirilerek dereceye girenlerin belirlenmesi
f. Î! müftülüğü tarafından oluşturulan komisyonca yapılan değerlendirme sonucu dereceye girenlerin azami 5 iş günü içerisinde İl Müftülüğü Web Sitesinde ilan edilmesi.

6- Makale Yarışması Komisyonu:
İl müftülüğü tarafından oluşturulacak yarışma komisyonu, bir komisyon başkam olmak üzere toplam 5 üyeden oluşacaktır. Komisyon üyelerinden en az biri AKÜ ya da AFSÜ’de görevli akademisyenlerden olmak üzere diğer üyeler ilahiyat fakültesi mezunu personel arasından tespit edilecektir.
6- Değerlendirme Kriterleri:
Makale yazma yarışmasında seçici kurullar şu hususlara dikkat eder:
a. Yazım kurallarına uygun olup olmadığı,
b. Dipnot ve kaynak belirtilip belirtilmediği,
c. Henüz netleşmemiş görüşlere ve gereksiz tartışmalara sebep olacak hususlara yer verilip verilmediği.

7- Değerlendirme Puanları;
a. Makalenin konuya uygunluğu, konuya hakimiyet, yeterli araştırma ve inceleme : 20 puan
b. Makalenin özgünlüğü ve bütünlüğü, edebi unsurlar (giriş, gelişme, sonuç, dip not vb.) : 20 puan
c. Makalenin başlığıyla içeriğinin uyumu ve bilimsel değeri : 20 puan
d. Ön yargıya ve politik görüşlere yer vermeme ve yeterli sonucu içermesi : 20 puan
e. Türkçenin etkin kullanılabilmesi ve yazım kurallarının doğru kullanımı : 20 puan
Toplam : 100 puan

8- Yayın Hakkı:
Yarışmaya katılan makaleler dereceye girsin/girmesin tam veya parça halinde ve kitap olarak basılması düşünüldüğünde il müftülüğünce yayınlanabilir. Yarışmacı yarışmaya katıldığında bu şartları kabul ettiğini, bunun için şartnamede belirtilen ödül dışında maddi/manevi başka bir hak talep etmeyeceğini, ayrıca eserlerin basılması söz konusu olduğu takdirde yarışmaya katılan öğrenciye, öğrencinin üniversitesine ve öğrencinin velisine telif ücreti ödenmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Ancak yarışmacı isterse makalesini yarışma tarihinden 1 yıl sonra kendi kitabında, sitesinde veya başka bir yayın organında yayınlama hakkına sahiptir.

9- Ödüller:
İl Müftülüğü tarafından;
a. Birinci olan öğrenciye : Yarım Altın,
b. İkinci olan öğrenciye : Çeyrek Altın,
c. Üçüncü olan öğrenciye : Gram Altın ödül olarak verilecektir.

10- Ödüllerin Verilmesi
Dereceye girenlerin ödüllerinin verileceği tarih, yer ve saat daha sonra İl Müftülüğü tarafından belirlenecek ve açıklanacaktır.

NOT: Söz konusu bu yarışma, Afyonkarahisar valiliğinin “2020 Afyonkarahisar Sevgi Yılı” projesi kapsamında İl Müftülüğü tarafından yürütülen “Selamı Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” projesinin İçeriğinde, Koronavirüs tedbirleri sebebiyle güncellenen faaliyetler çerçevesinde gerçekleştirilecektir, Yarışma Afyonkarahisar İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ve İl Gençlik Koordinatörlüğü işbirliği ile yürütülücektir..

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

twelve − three =