Üniversite Öğrencileri Arası Yunus Emre Hediyelik Eşya Yarışması

Üniversite Öğrencileri
Üniversite Öğrencileri Yarışması

Yunus Emre’nin (1321) Vefatının 700. Yıl Dönümü sebebiyle “2021 UNESCO Yunus Emre Anma ve Kutlama Yılı” çerçevesinde Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenmesi planlanan Yunus Emre Hediyelik Eşya Yarışması’nın amacı, eserleri ve fikriyatıyla Anadolu Türk kültürünün en önemli figürlerinden biri olan Yunus Emre’nin anısını Anadolu Üniversitesi’nin kurumsal kimliğiyle somutlaştırmaktır. Yarışma kapsamında, genç Türk sanatçı ve tasarımcıların sanat dünyamıza yeni eserler kazandırmalarını sağlayarak, Yunus Emre’nin sevgi, hoşgörü ve evrensel fikirlerini heykel ve üç boyutlu tasarım formuyla yorumlanıp hediyelik eşya kavramıyla bütünleştirilmesi hedeflenmektedir.

Konu
Yunus Emre ve Anadolu Üniversitesi

Katılım
– Her katılımcı, daha önce sergilenmemiş en fazla üç adet eseriyle yarışmaya katılabilecektir.
-Yarışma üniversitelerin güzel sanatlar fakülteleri, sanat ve tasarım fakülteleri ve eğitim fakültelerinin görsel ve plastik sanatlar programlarında lisans veya sanat ve tasarım alanlarında lisansüstü eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere açıktır. Katılımcılar, öğrenci olduklarına dair resmî belgelerini eksiksiz doldurulmuş Ek-Form 1 ile birlikte öğrenci rumuzunun yazılı olduğu zarfa koyacaklardır. Öğrenci belgesini ibraz etmeyen öğrenci yarışma dışı bırakılır.
– Eserlerin çoğaltılmaya uygun olması ve dayanıklı malzemeden üretilmesi gerekmektedir. Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeleri kullanabilirler.
– Eserlerin boyutları genişlik: 30 cm, derinlik: 30 cm ve yükseklik 30 cm’yi geçmemelidir.
– Seçici kurul tarafından ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserler Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu’nda sergilenecektir.

Eserlerin Yarışmaya Gönderilmesi
-Eserler, sergilenmeye hazır olarak elden veya kargo yoluyla Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar  Fakültesi Dekanlığı Yunus Emre Kampüsü 26470 Tepebaşı/Eskişehir adresine 15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında teslim edilmelidir. Kargo masrafları katılımcı tarafından ödenir. Kargodan kaynaklanan gecikmelerden ve zararlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir.
-Ekteki Form-1 doldurulup öğrenci rumuzunun yazılı olduğu bir zarfa konulacak ve eserle birlikte teslim edilecektir. Form-2 ise doldurularak eserin arkasına sağlam bir biçimde iliştirilecektir.
Eserlerin Değerlendirilmesi ve Sonuçların Açıklanması
-Seçici kurul, yarışma koşullarına uygun eserleri değerlendirmek için 22 Kasım 2021 tarihinde Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde toplanır. Yarışmanın sonuçları 25 Kasım 2021 tarihinde ilan edilir.

Ödüller:
1. Birinciye 15.000 TL
2. İkinciye 10.000 TL
3. Üçüncüye 5.000 TL
Mansiyon: 3 adet 2.500 TL

Telif Hakkı
– Anadolu Üniversitesi ödül ve sergilemeye değer bulunan eserleri etkinliklerinde ve eğitim
faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve sergileme hakkına sahiptir.

Sergileme
-Anadolu Üniversitesi “Yunus Emre” Hediyelik Eşya Yarışması Sergisi 30 Kasım 2021 tarihinde Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu’nda açılacaktır.

Eserlerin İadesi
-Sergiye giremeyen eserlerin iadeleri yarışma sonuçlarının açıklanmasından bir gün sonra toplama merkezinden yapılacaktır. Eskişehir dışından katılan katılımcılara eserleri kargo masrafları kendileri tarafından karşılanmak koşuluyla kargo ile iade edilir.
– Ödül alan eserler tüm kullanım haklarıyla birlikte Anadolu Üniversitesi’ne aittir ve katılımcılara iade edilmez. Sergilenmeye değer bulunan eserlerin iadeleri sergi bitiminde yapılacaktır. İade işlemleri ileilgili bilgiler, katılımcılara duyurulacaktır.
-Yarışmaya katılan tüm öğrenciler iade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren, eserlerini on beş (15) gün içinde teslim alacaklardır. Bu süre içinde geri alınmayan eserlerin kaybından veya uğrayabileceği hasardan Anadolu Üniversitesi sorumlu tutulamayacaktır.

Diğer Hususlar
-Yarışma şartnamesi ve katılım formları Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resmî Web sayfasından temin edilebilir.
-Anadolu Üniversitesi, yarışmaya teslim edilen eserlerin taşınması ve sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek her türlü zarara ilişkin değer tespiti yapmak üzere Anadolu Üniversitesi’nce oluşturulacak komisyonun kararı geçerlidir.
-Yarışmaya katılan tüm öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır.
-Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Anadolu Üniversitesi’nin kararları geçerlidir.

Ek
Form – 1 (Öğrenci rumuzu yazan zarfa öğrenci belgesiyle birlikte konacak)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ “YUNUS EMRE” HEDİYELİK EŞYA YARIŞMASI
Ad ve Soyad
Rumuz
Doğum Yeri ve Yılı
Üniversite
Fakülte/Enstitü
Bölüm
Adres
Telefon ve e-posta Adresi
Eserin Adı
Eserin Tekniği ve Ölçüleri
İmza

Form-2 (Yarışma eserinin arkasına sağlam bir biçimde iliştirilecek)
Rumuz
Eserin Adı
Eserin Tekniği
Eserin Ölçüleri
Eserin Yapıldığı Yıl

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin