Üniversite Öğrencileri Arası Yeşil Ekran Kısa Film Yarışması

Üniversite Öğrencileri Arası Yeşil Ekran Kısa Film Yarışma Şartnamesi
1.AMAÇ
1.1 Gençlerde çevre bilinci oluşturmak, bu alanda gençleri düşünmeye sevk etmek.
1.2 Genç bir bakış ve yorum getirerek kamuoyunu bilinçlendirmek ve etkin mesajlar verilmesini sağlamak.
1.3 Çevreye verilen zararlara dikkat çekerek çevre hassasiyetinin oluşmasına aracılık etmek.
1.4 Doğayı koruma ve kullanma dengesinin oluşmasına hizmet etmek.
1.5 Dünyayı tehdit eden iklim Değişikliği ile ilgili bilinç sağlamak.
1.6 Çevre bilinci aşılanmış üniversite gençliğinin yetişmesine katkı sağlamak.
1.7 Türkiye Sineması’na yeni yeteneklerin kazandırılmasına katkı sağlamak. Üniversite öğrencilerini sinema sektörüne katılımını sağlamak.
1.8 Yarışma sırasında yapılacak etkinliklerle, yarışmada finale kalan yönetmenleri sinemaseverlerle buluşturmak.
1.9 Dünyamızı tehdit eden tüm çevre sorunlarına dikkat çekmek.
2. ORGANİZASYON
2.1 Yeşil Ekran Kısa Film Yarışması T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye Çevre Koruma Vakfı tarafından organize edilmektedir.
2.2 Yarışma sürecinin yürütülmesi için Organizasyon Komitesi oluşturulmuştur. Organizasyon Komitesi yarışma ile ilgili her türlü, değişiklik yapabilir. Organizasyon Komitesi; Yakup Türkmen, Arif Mehmet İpek ve Sezin Kır Saygınsoy tarafından oluşmuştur.
2.3 Kısa filmler Jüri tarafından değerlendirilecek ve kısa filmlerin dereceleri15 Mart 2015 tarihinde düzenlenecek Ödül Töreni’nde ilan edilecektir.
3. KATILIM KOŞULLARI
3.1 Yarışma; T.C. Üniversitelerinde veya yüksek okullarında örgün eğitim gören tüm öğrencilere açıktır.
3.2 Yarışmaya, üniversitelerin fakülte, yüksek okul, enstitü ve bölümlerinin önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilir.Katılımcılar farklı üniversitelerden bir araya gelerek gurup oluşturduğunda başvurusu geçersiz sayılır. Aynı üniversiteden ise bir çok gurup katılım sağlayabilir.
3.3 Öğrenciler yarışmaya, üniversite yönetiminin onayını gösteren belgeyle katılacaklardır.
3.4 Yarışmaya katılacak gruplar, en az 3 öğrenciden oluşturulmalıdır.
3.5 Yarışmaya katılım ücretsizdir ve belgesel, animasyon alanları yarışmaya dahildir.
3.6 Yarışma dil Türkçedir.
3.7 Yarışma ile ilgili tüm duyurular Yarışmanın www.yesilekrankisafilm.com internet sitesinde yapılır.
Organizasyon Komitesi Adresi: Ümit Mahallesi 2539.Sok. No:2 Ümitköy / ANKARA
Organizasyon Komitesi irtibat telefonu: 0545 795 2526
Organizasyon Komitesi irtibat maili: arifmehmetipek@gmail.com
Yarışma resmi internet sitesi: www.yesilekrankisafilm.com
3.8 Yarışmaya Organizasyon Komitesi ve Jüri üyeleri ve bunların birinci derece yakınları katılamaz.
4. KATILIM ŞEKLİ
4.1 Yarışmaya katılmak için ilk olarak üniversite öğrencileri www.yesilekrankisafilm.com web sayfasından 15 Ocak 2015 perşembe günü saat 18.00‘e kadar ön kayıt yaptırmalıdır.
4.2 Yarışmaya katılacak filmlerin süresi jenerik dahil 10 dakikayı geçmemelidir.
4.3 Filmler DVD ortamında dört ( 4 ) ayrı kopya olarak gönderilir. Bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcıların uyarılması gerekmeksizin yarışma dışı bırakılır. Kopyalarda filmin künyesi mutlaka yer almalıdır ve Yeşil Ekran logosu filmin başlangıç ve bitiş jeneriğinde bulunmalıdır.
4.4 Yarışmaya katılacak eserler DVD ortamında teslim edilmelidir.
4.5 Yarışmaya katılmak isteyenler, en geç 15 Şubat 2015 tarihi’ne kadar Organizasyon Komitesi’nin aşağıdaki adresine;
a) Başvuru formunu,
b) Eserin 4 adet DVD kopyasını,
c) Kısa Filme dair 10 set fotoğrafı,
d) Filmin senaryo ve müzik eserlerinden doğan telif hakları ve ilgili izinlerin alındığına dair belgeleri,
e)Grupta yer alan öğrencilere ait öğrenci kimlik fotokopilerini, teslim etmelidir. Belgelerin gönderilmesi sürecinde yaşanan aksaklıklar Türkiye Çevre Koruma Vakfını bağlamaz.
4.6 15 Mart 2015 tarihinde dereceye giren eserler ödül töreninde kamuoyu ile paylaşılır.
5. YARIŞMA TAKVİMİ – TARİHLER
15 Mart 2015 tarihinde “Yeşil Ekran Kısa Film Yarışması”nın ödül töreni düzenlenecektir.
Yarışma Takvimi
15 Kasım – 15 Ocak 2015 Yarışma başvuru tarihi.
15 Şubat 2015 Yarışmaya katılacak filmlerin ve belgelerin son teslim tarihi.
21 Şubat 2015 Jüri değerlendirmesi.
15 Mart 2015 Ödül Töreni / İstanbul Haliç Kongre Merkezi
Organizasyon Komitesi yarışma takviminde değişiklik yapabilir. Yapılan değişiklikler www. yesilekrankisafilm.com adresinden yayınlanlanır.
6. YARIŞMA KONU
6.1 Belediye, ambalaj, endüstriyel, maden, tıbbi ve özel atıklarının geri dönüşümü ve ekonomiye, istihdama yönelik katkıları.
6.2 Deniz ve Kıyı Suları, Denizcilik Faaliyetlerinin Çevreye etkileri, Sahillerin temizliği.
6.3 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği, Çevresel Gürültü Kirliliği, Isınma ve Motorlu Taşıt Kaynaklı Hava Kirliliği,
6.4 Ozon Tabakasının Korunması, Sera Gazları, İklim Değişikliği ve Küresel Isınma.
6.5 Zararlı kimyasalların etkileri, insan ve çevre sağlığına zararları.
6.6 Sanayi Atıksu Kirliliği, Kentsel Atıksu Kirliliği, Toprak Kirliliği, Atıksu Teknolojileri,
6.7 Bu çerçevede yapılacaklar ve gösterilmesi gereken hassasiyetlere dikkat çekmek.
7.ÖDÜLLER
7.1 Ödül miktarı, grup içerisinde yer alan öğrencilere eşit olarak paylaştırılır. Ödüle hak kazanan tüm öğrencilere ödemeler ödül törenini takip eden 60 iş günü içinde verilen banka hesap bilgilerine ödenir. Elden para ödemesi kesinlikle yapılmaz.
Ödüle hak kazanan grup üyelerinin ödül törenini takip eden 30 ( Otuz) işgünü içerisinde bireysel banka USD hesap numaralarını (IBAN) yazılı olarak Organizasyon Komitesi’ne bildirmeleridir. Verilen bilgilere ilişkin her türlü sorumluluk yarışmacılara aittir.
7.2 Yarışmaya katılan guruplardan en az 1 ( Bir ) kişi ödül töreninde bulunmak zorundadır. Bizzat hazır bulunamadıkları takdirde yasal temsilcilerinin Ödül Töreni’nde hazır bulunması gerekmektedir. Aksi taktirde ödele layık görülmüş olsa dahi ödülü geçersiz sayılacaktır.
Olağanüstü bir sebeple; deprem, terör, sel v.b. gibi ödül törenine hiç bir üyesi katılamamış olan grup üyeleri hak kaybına uğramamak için, ödül töreninden itibaren 30 ( otuz ) gün içinde Organizasyon Komitesi’ne müracaat ederek yarışmaya katılamama sebebini belgelemek zorundadır. Aksi halde üyelerin haklarından vazgeçmiş olduğu kabul edilir.
7.3 Dereceye giren gruplardan herhangi birinin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrandığının tespiti halinde, ödül kazanmış olanların dereceleri iptal edilir. Bu durum diğer yarışmacıları herhangi bir şekilde etkilemez.
7.4 Para ödülleri üzerinde üniversiteler herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. Para ödülleri tamamen öğrencilere yapılacaktır. Ödüle layık görülecek olan öğrencilere teslim edilen heykelcik ise mutlaka öğrencinin bağlı olduğu Üniversiteye teslim edilmelidir.
7.5 Ödüllerin miktarı 1. olan guruba 30.000 ( OTUZ BİN ) TL’dir. İkincilik ödülü: 20.000 TL, Üçüncülük ödülü 10.000 TL, 8 kişiye Mansiyon ödülü 5.000’er TL’dir.
8. TELİF HAKLARI
8.1 Yarışmaya katılan öğrenciler, eserler ile ilgili olarak telif haklarından doğan/doğacak sorumluluktan sorumludur.Yarışmayı düzenleyen Türkiye Çevre Koruma Vakfı, telif haklarını ihlal eden katılımcının yükümlülüğünü kabul etmez. Yarışmayı düzenleyen Türkiye Çevre Koruma Vakfı bu yarışmaya katılan ve/veya ödüle değer bulduğu yapıtların her türlü kullanım hakkına sahiptir. Katılımcılar eserlerin telif hakları konusunda tüm mali haklarını Organizasyon Komitesine devrettiklerini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.
9. HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR
Şartname kapsamında doğacak hukuki uyuşmazlıklarda yürürlükteki Türk Hukuku uygulanır.
10. JÜRİ HEYETİ:
Jüri heyeti aşağıda yer alan ……… kişiden oluşmaktadır. Jüri heyetinde sonradan meydana gelebilecek değişiklikler Türkiye Çevre Koruma Vakfının takdirindedir.

Bu Şartname yukarıda yer alan toplam 10 maddeden oluşmaktadır. Yeşil Ekran Kısa Film Yarışması’na katılanlar bu şartnamede yer alan tüm maddeleri eksiksiz olarak kabul ettiklerini kabul eder.
TARİH:
İMZALAR:

Telefon :0545 795 25 26
+90 312 235 60 84
+90 312 215 97 36E-Posta :arifmehmetipek@gmail.com
bilgi@yesilekrankisafilm.comAdres :Ümit Mahallesi 2539.Sok.No:2 Ümitköy / ANKARA