Üniversite Öğrencileri Arası TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması

İletişimciler
Üniversite Öğrencileri

Gün gelecek, hayallerini milyonlar takip edecek.

Televizyon Yayıncılığı
Radyo Yayıncılığı
Haber Yayıncılığı
Dijital Yayıncılık

kategorilerinde projeni hazırla, hayallerinle yarış. Gelecek senin olsun.

Son başvuru tarihi 30 Haziran 2021.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması katılım şartları;
1) AMAÇ

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu; ülkemizin ilk ve tek kamu hizmeti yayıncısı kimliği ile 50 yılı aşan süredir sahip olduğu birikimi ve değerleri geleceğin iletişimcileri olan gençlerimizle paylaşmayı ve özgün düşünceyi ödüllendirerek ülkemizin kültür varlığına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması; “insan ve değer” odaklı bir anlayış ile ülkemizin eğitim, kültür, sanat hayatı ile yayıncılık alanına destek olmak; TRT’nin yayıncılık deneyimini gençlerle paylaşmak; geleceğin iletişimcileri olacak üniversite öğrencilerinin eğitim faaliyetleri kapsamındaki çalışmalarına katkıda bulunmak ve onları nitelikli ürünler vermeye, farklı içerikler üretmeye teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir.

2) BAŞVURU

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması, katılım şartlarını taşıyan kişilere açıktır. Yarışmaya başvuru ücretsizdir. Başvuru formu ve katılım sözleşmesi www.trt.net.tr ve www.trtgeleceginiletisimcileri.com adresinde yer almaktadır.

3) KATILIM ŞARTLARI

3.1. Yarışmaya katılacak adayların; ülkemizde eğitim ve öğretim hizmeti veren veya yurtdışında olmakla birlikte Türkiye ile işbirliği içerisinde olan üniversitelerde eğitim gören ön lisans ve lisans öğrencileri olması gereklidir.

3.2. Yarışmaya görsel, işitsel ve yazılı olarak;

• Radyo yayıncılığı alanında Radyo Programı, Radyo Drama, Radyo Belgeseli;

• Televizyon yayıncılığı alanında Televizyon Programı, Kısa Film, Belgesel Film;

• Haber yayıncılığı alanında Televizyon Haberi, Spor Haberi, İnternet Haberi;

• Dijital yayıncılık alanında İnternet Sitesi, Sosyal Medya Yönetimi, Dijital Kampanya, Dijital Video İçerik Formatı ve Podcast kategorilerinde katılım sağlanacaktır.

3.3. TRT, kategorilerle ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

3.4. Yarışmanın dili Türkçedir. Yarışmaya katılacak eserler Türkçe dışında herhangi bir dilde hazırlanmış ise Türkçe altyazı eklenmelidir.

3.5. Yarışmaya katılacak eserler; o çalışmayı hazırlayanların farklılığını ve özgün yönlerini ortaya koymalı; güçlü anlatım dili ile yeni ve farklı bakış açıları sunmalıdır.

3.6. Yarışmaya katılacak eserler, öğrenciler tarafından 2020-2021 eğitim – öğretim yılı içerisinde ve profesyonel yahut diğer şekillerde üçüncü kişilerden destek alınmadan, tamamen kendi fikrî yaratım gücüyle tasarlanmış ve üretilmiş hususi ve özgün eserler olmalıdır.

3.7. Ulusal medya için hazırlanmış ve/veya ulusal medyada yayınlanmış eserler yarışmaya katılamaz. Eserlerin yapımı 2020-2021 eğitim – öğretim yılından önce başlayıp üniversitenin yayın mecralarında (Üniversiteye ait televizyon, radyo, gazete, dergi, internet yayını vb.) yayınlanmaya devam ediyor ise adaylar, eserin kendi içinde bütünlüğü bulunan ve 2020-2021 eğitim – öğretim yılı içinde üretilmiş bir bölümüyle yarışmaya katılabilirler.

3.8. Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasalarına, adaba, genel ahlak kurallarına ve kamu düzenine aykırı eserler ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine, kişiye, topluluğa hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan; şiddeti, savaşı, uyuşturucu kullanımını veya pornografiyi teşvik eden veya destekleyen; her türlü fanatizmi öven eserler ile reklam unsuru taşıyan eserler yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.

3.9. Herhangi bir şekilde TRT’de yayınlanmış, TRT birimlerinin değerlendirmesine girmiş ya da TRT’nin benzer yarışmalarına katılmış eserler yarışmaya başvuramazlar.

3.10. Bir eserin, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı içinde TRT dışında başka yarışmalara katılmış olması, (ödül almış olsalar dahi) bu yarışmaya başvurmasına engel değildir. Ancak, yarışmaya katılım şartlarının, eserin bu şartnamede belirtildiği şekilde TRT tarafından kullanılması ve yayınlanmasına engel teşkil etmesi halinde, bu eserlerle yarışmaya başvurulamayacaktır.

3.11. RTÜK üyeleri, Kurumda görevleri devam ettiği sürece Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları, açılacak yarışma ile ilgili seçici kurulda asıl veya yedek üye olarak görevlendirilenler ve yarışma düzenlenmesiyle ilişkili görev alan/almayan tüm TRT Personeli, birinci derece hısım ve akrabaları yarışmaya katılamazlar ve eserlerin gerçekleştirilmesi safhasında esere katkı veya yardımda bulunamazlar. Bu durumların tespiti hâlinde eser yarışma dışı bırakılır. Ödül verilmiş ise geri alınır.

3.12. Eser içerisinde RTÜK ve TRT Reklam mevzuatına aykırı olarak hiçbir kişi, kurum, kuruluş, mal veya ürünün sözlü ve yazılı tanıtımı yapılmayacaktır.

4) BAŞVURULAR

4.1. Öğrenciler, yarışmaya tek başına veya grup olarak, her kategori için farklı eserle başvurabilirler. Ancak aynı eserin tamamı veya parçaları ile birden fazla kategoriye başvuru yapılamaz.

4.2. Ortak başvurularda bir eserde hak sahibi öğrenci sayısı en fazla 3 olabilir. Grup başvurularında başvuru esnasında tüm grup üyelerinin ve seçilen grup temsilcisinin bilgilerinin sisteme girilmesi gereklidir.

4.3. Yarışmacıların, TRT’ye ait www.trtgeleceginiletisimcileri.com adresinde yer alan başvuru formunu doldurmaları ve katılım sözleşmesini onaylamaları/kabul etmeleri gereklidir. Yarışmaya katılanların, başvuru sırasında verdikleri kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) kapsamında TRT bünyesinde “veri sorumlusu” sıfatıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, TRT’ye ait ve/veya bağlı internet siteleri, sosyal medya mecraları, telefonlar, mobil uygulamalar ve benzeri tüm vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmekte, işlenebilmekte ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir. Katılanların, bu hususta açık rızaları vardır.

4.4. Yarışmaya katılım için yaş sınırı bulunmakta olup sadece 01.01.1991 tarihinden sonra doğmuş olanlar yarışmaya katılım sağlayabilecektir.

4.5. Bir kategoride iki yıl üst üste ödül kazanan yarışmacı aynı kategoride ancak 1 yıl aradan sonra yarışabilir, bu süre geçmeden yarışmaya tekrar katılım sağlanması halinde değerlendirme yapılmaz ve yarışmacı doğrudan elenir.

4.6. Eserin finale kalması halinde, başvuran öğrenci veya öğrenci grubunun hâlihazırda üniversite öğrenimi gördüklerini belirtir yasal geçerliliği olan güncel (en geç bir ay içinde temin edilmiş) bir belgeyi TRT’ye sunmaları zorunludur.

4.7. Yarışmacılar, eserlerini www.trtgeleceginiletisimcileri.com adresi üzerinden sisteme yükleyerek yarışmaya katılacaklardır. Sisteme yüklenen eserlerin, www.trtgeleceginiletisimcileri.com adresinde belirtilen nitelik, format ve uzunlukta olmaları gerekmektedir.

5) DEĞERLENDİRME

Eserler Ön Eleme Kurulu ve Seçici Kurul tarafından değerlendirilir.

5.1. Ön Eleme Kurulu Ön Eleme Kurulu üyelerini TRT belirler. Ön Eleme Kurulu, başvuruları kategorilere göre ayrıştırıp değerlendirir, her kategori için en az 5 üye görev alır. Ön Eleme Kurulu, başvuruda bulunan eserlerin; şartnameye uygunluk, teknik, estetik, yaratıcılık ve kategori seçimleri yönünden değerlendirmesini ve elemesini yapar.

5.2. Seçici Kurul Seçici Kurul üyeleri TRT tarafından seçilen, alanında uzman isimlerden oluşur. Her kategori için en az 5 üye görev alır.

5.3. Ön Eleme Kurulu ve Seçici Kurul üyelerinin ilanını ve çalışma koşullarını TRT belirler. 5.4. Kurulların değerlendirmeleri sonucunda alınan kararlar nihaidir.

6) ÖDÜLLER

6.1. Her kategorinin;

Birincisine 10.000 TL (Onbin Türk Lirası)

İkincisine 8.000 TL (Sekizbin Türk Lirası)

Üçüncüsüne 6.000 TL (Altıbin Türk Lirası) para ödülü ve ödül heykeli verilecektir.

6.2. Yarışmayı kazanan her eser için tek bir para ödülü ve ödül heykelciği verilecektir. Grup olarak gönderilen eserlerin ödül kazanması halinde para ödülü grup temsilcisi tarafından bildirilecek hesap numarasına ödenecek olup ödül heykelciği, yarışmaya başvuru esnasında belirtilen grup temsilcisine teslim edilecektir. Gruptaki diğer üyeler bu hususu bilmekte ve kabul etmektedir.

7) GENEL ŞARTLAR

7.1. Yarışma kategorilerine yeterli sayıda eser başvurmaması durumunda o kategoride değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar TRT’ye aittir.

7.2. Yarışma şartlarına uymayan ve/veya yanlış beyanla gönderildiği tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Eser değerlendirmeden geçmiş ve ödül almış olsa bile, yarışma şartlarına uygun olmayan bir durumun tespiti halinde TRT, ödül heykelciğini ve ödül parasını geri alma hakkına sahiptir. Bu konuda nihai karar TRT tarafından alınır ve yarışmaya katılan bu kararla ilgili TRT’den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

7.3. Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda ödüle değer eser bulunmaması halinde, ilgili kategoride ödül verilmeyecektir.

7.4. TRT, yarışmada ödül kazanan eserleri hiçbir telif hakkı ya da ödeme yapmadan TRT’nin tüm yayın mecralarında (radyo, televizyon, dergi, yeni medya, dijital mecralar vb.) basit ve alt ruhsatla kullanabilir, yayınlayabilir. Katılımcılar eserlerinin bu kapsamda TRT tarafından kullanılmasını kabul etmiş sayılırlar. Ödül kazanan eserler sahipleri, ödüllerini teslim almadan önce, eserlerinin TRT tarafından bedelsiz kullanımına ilişkin muvafakatname imzalayacaklardır.

7.5. Yarışmaya katılanlar, eserlerinin özgün olduğunu ve yapımının kendileri tarafından gerçekleştirildiğini, üçüncü kişi hak ve taleplerinden ari olduğunu, herhangi bir üçüncü kişinin başta telif hakkı olmak üzere herhangi bir hakkını ihlal etmediğini, Eser’e ilişkin herhangi bir uyuşmazlık bulunmadığını, aksi halde doğacak tüm hukuki, idari ve mali sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve TRT’nin uğrayacağı zararları kendisine rücu edebileceğini veya zararının tazminini talep edebileceğini ve ödül kazanması halinde ödülün faiziyle iadesini talep edebileceğini beyan ve taahhüt ederler.

7.6. Yarışmaya gönderilen ve/veya ödül kazanan eserlerin işbu şartnamede TRT’ye verilen haklarının kullanımıyla ilgili olarak herhangi bir ihtilaf ortaya çıkması halinde doğacak tüm hukuki, idari, cezai ve mali sorumluluk, eseri yarışmaya gönderen kişilere ait olup TRT uğrayacağı zararları bu kişilere rücu edebilecek ve zararının tazminini talep edebilecektir.

7.7. Yarışmanın genel veya özel şartlarıyla ilgili olarak, yarışmanın herhangi bir sürecinde öngörülemeyen bir durum ortaya çıktığında TRT’nin şartnamede münhasıran ve tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır.

7.8. Başvuru Formunu doldurup, Katılım Sözleşmesini onaylayan/kabul edenler katılım şartlarını kabul etmiş sayılırlar.

7.9. Yarışma için katılımcılar tarafından teslim edilen görsel, işitsel, yazılı materyaller geri verilmeyecek olup bu materyal ve eserler işbu şartnamede belirtilen şartlar dâhilinde TRT tarafından kullanılabilecektir.

7.10. Yarışmaya katılım amacıyla, başta eserin oluşturulması olmak üzere, yarışmaya katılım için gerekli her türlü masraf, gider vb. ödemelerden katılımcı sorumlu olup, bu konuda TRT’den herhangi bir talepte bulunulmayacaktır.

7.11. Yarışma sonuçları TRT’nin belirleyeceği bir tarih ve organizasyonla açıklanır. Tarih www.trtgeleceginiletisimcileri.com adresinden ilan edilecektir.