Üniversite Öğrencileri arası TRT Geleceğin İletişimciler Yarışması

Geleceğin İletişimcileri Yarışması

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması başvuruları devam ediyor.

Sen hangi kategoride eser hazırlıyorsun?

Kariyer yolculuğuna güçlü bir adımla başlamak için eserini hazırla ve yarışmaya başvur.

Unutma; son tarih 30 Haziran

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu; ülkemizin ilk ve tek kamu hizmeti yayıncısı kimliği ile 50 yılı aşan süredir sahip olduğu birikimi ve değerleri geleceğin iletişimcileri olan gençlerimizle paylaşmayı ve özgün düşünceyi ödüllendirerek ülkemizin kültür varlığına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması; “insan ve değer” odaklı bir anlayış ile ülkemizin eğitim, kültür, sanat hayatı ile yayıncılık alanına destek olmak; TRT’nin yayıncılık deneyimini gençlerle paylaşmak; geleceğin iletişimcileri olacak üniversite öğrencilerinin eğitim faaliyetleri kapsamındaki çalışmalarına katkıda bulunmak ve onları nitelikli ürünler vermeye, farklı içerikler üretmeye teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir.

BAŞVURU

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması, katılım şartlarını taşıyan kişilere açıktır. Yarışmaya başvuru ücretsizdir. Başvuru formu ve katılım sözleşmesi www.trt.net.tr ve www.trtgeleceginiletisimcileri.com adresinde yer almaktadır.

KATILIM ŞARTLARI

1. Yarışmaya katılacak adayların; ülkemizde eğitim ve öğretim hizmeti veren veya yurtdışında olmakla birlikte Türkiye ile işbirliği içerisinde olan üniversitelerde eğitim gören ön lisans ve lisans öğrencileri olması gereklidir.

2. Yarışmaya görsel, işitsel ve yazılı olarak;

• Radyo yayıncılığı alanında Radyo Programı, Radyo Drama, Radyo Belgeseli,

• Televizyon yayıncılığı alanında Televizyon Programı, Kısa Film, Belgesel Film,

• Haber yayıncılığı alanında Televizyon Haberi, Spor Haberi, İnternet Haberi,

• Dijital yayıncılık alanında İnternet Sitesi, Sosyal Medya Yönetimi, Dijital Kampanya, Dijital Video İçerik Formatı ve Podcast kategorilerinde katılım sağlanacaktır.

3. TRT, kategorilerle ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

4. Yarışmanın dili Türkçedir. Yarışmaya katılacak eserler Türkçe dışında herhangi bir dilde hazırlanmış ise Türkçe altyazı eklenmelidir.

5. Yarışmaya katılacak eserler; o çalışmayı hazırlayanların farklılığını ve özgün yönlerini ortaya koymalı; güçlü anlatım dili ile yeni ve farklı bakış açıları sunmalıdır.

6. Yarışmaya katılacak eserler, öğrenciler tarafından 2020-2021 eğitim – öğretim yılı içerisinde ve profesyonel yahut diğer şekillerde üçüncü kişilerden destek alınmadan, tamamen kendi fikrî yaratım gücüyle tasarlanmış ve üretilmiş hususi ve özgün eserler olmalıdır.

7. Ulusal medya için hazırlanmış ve/veya ulusal medyada yayınlanmış eserler yarışmaya katılamaz. Eserlerin yapımı 2020-2021 eğitim – öğretim yılından önce başlayıp üniversitenin yayın mecralarında (Üniversiteye ait televizyon, radyo, gazete, dergi, internet yayını vb.) yayınlanmaya devam ediyor ise adaylar, eserin kendi içinde bütünlüğü bulunan ve 2020-2021 eğitim – öğretim yılı içinde üretilmiş bir bölümüyle yarışmaya katılabilirler.

8. Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasalarına, adaba, genel ahlak kurallarına ve kamu düzenine aykırı eserler ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine, kişiye, topluluğa hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan; şiddeti, savaşı, uyuşturucu kullanımını veya pornografiyi teşvik eden veya destekleyen; her türlü fanatizmi öven eserler ile reklam unsuru taşıyan eserler yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.

9. Herhangi bir şekilde TRT’de yayınlanmış, TRT birimlerinin değerlendirmesine girmiş ya da TRT’nin benzer yarışmalarına katılmış eserler yarışmaya başvuramazlar.

10. Bir eserin, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı içinde TRT dışında başka yarışmalara katılmış olması, (ödül almış olsalar dahi) bu yarışmaya başvurmasına engel değildir. Ancak, yarışmaya katılım şartlarının, eserin bu şartnamede belirtildiği şekilde TRT tarafından kullanılması ve yayınlanmasına engel teşkil etmesi halinde, bu eserlerle yarışmaya başvurulamayacaktır.

11. RTÜK üyeleri, Kurumda görevleri devam ettiği sürece Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları, açılacak yarışma ile ilgili seçici kurulda asıl veya yedek üye olarak görevlendirilenler ve yarışma düzenlenmesiyle ilişkili görev alan/almayan tüm TRT Personeli, birinci derece hısım ve akrabaları yarışmaya katılamazlar ve eserlerin gerçekleştirilmesi safhasında esere katkı veya yardımda bulunamazlar. Bu durumların tespiti hâlinde eser yarışma dışı bırakılır. Ödül verilmiş ise geri alınır.

12. Eser içerisinde RTÜK ve TRT Reklam mevzuatına aykırı olarak hiçbir kişi, kurum, kuruluş, mal veya ürünün sözlü ve yazılı tanıtımı yapılmayacaktır.