Üniversite Öğrencileri Arası Tamiri Tasarla Tasarım Yarışması

Üniversite Öğrencileri
Üniversite Öğrencileri

Döngüyü Tasarla’ Döngüsel Ekonomi temalı Disiplinlerarası Tasarım Yarışmaları
‘Tamiri Tasarla’ Yarışması

Yeniköy Rotary Kulübü, İstanbul Rotary Kulübü, 2420 Rotary Çevresel Sürdürülebilirlik Komitesi ve Pop-Machina projesi kapsamında Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü işbirliği ile düzenlenen 1. Döngüyü Tasarla Döngüsel Ekonomi temalı Disiplinlerarası Tasarım Yarışması – Tamiri Tasarla’nın amacı,
Disiplinlerarası bir yaklaşım ile tamir pratiklerinin yeniden düşünülmesi
Ürünlerin tamir perspektifinden yeniden yorumlanması
Yerelde katma değeri geri kazanmayı sağlayacak, herkesin erişebileceği, alternatif tamir senaryolarının ve bunları imkanlı kılan ürün-servis sistemlerinin geliştirilmesini desteklemektir.

Yarışmanın Konusu
Yarışma, ‘Döngüsel Ekonomi’ yaklaşımı çerçevesinde tamir pratiklerine odaklanmaktadır. Bu yarışma kapsamında değerlendirilecek fikirlerin aşağıdaki senaryo başlıklarından iki veya daha fazlasını içermesi beklenmektedir:
Yedek parça sistematiği
Yetkili servis anlayışı
Yetkili servis dışında (tamirciler, makerspace’ler, tamir toplulukları), gibi parça değişimi ve ürün tamiri imkanları
Ürün yükseltmesi imkanları
Çalışır durumdaki ürün parçalarının başka ürünlerin tamirinde kullanılması
Son kullanıcı tamir pratiklerinin özendirilmesi, tasarım, malzeme ve işleyiş okuryazarlığının artırılması
Bu senaryo başlıklarına ek olarak, başka senaryo başlıkları da önerilebilir.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Bu yarışmada beklenen çözümlerin kapsamı sebebiyle disiplinlerarası ekipler kurulması gerekmektedir.
Ekiplerde üç disiplin kategorisinden (tasarım, mühendislik, sosyal bilimler) en az birer kişi olması gerekmektedir. Disiplin kategorileri aşağıda özetlenmiştir:
Tasarım disiplinleri: Üniversitelerin Endüstriyel Tasarım bölümleri ile Güzel Sanatlar, Tasarım ve/veya Mimarlık Fakülteleri bünyesindeki bölümlere kayıtlı lisans öğrencileri ya da bu bölümlerden mezun kişiler. (Görsel İletişim Tasarımı Bölümleri de dahildir).
Mühendislik disiplinleri: Üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri bünyesindeki bölümlere kayıtlı lisans öğrencileri ya da bu bölümlerden mezun kişiler.
Sosyal Bilimler disiplinleri: Üniversitelerin Sosyal Bilimler, Beşeri Bilimler, İnsani Bilimler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri bünyesindeki Bölümlere kayıtlı lisans öğrencileri ya da bu bölümlerden mezun kişiler. (Fen-Edebiyat Fakültelerinin Sosyal Bilimler Bölümleri – örn. Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Tarih, vb. – dahildir).
Ekipler en az 3 (her disiplin kategorisinden birer kişi olmak üzere) ve en fazla 5 kişiden oluşabilir.
Ekip üyelerinden en az 1 tanesinin lisans mezunu olması beklenmektedir.
Ekibinizin disiplin ve mezuniyet şartlarını karşıladığını görebilmemiz için, başvuru sisteminde en az üç ekip üyesi için öğrenci belgesi, diploma, mezun belgesi, vb. belgelerin kopyalarının yüklenmesi istenecektir.
Her disiplin kategorisinden birer kişi olması şartı sağlandığı sürece, diğer ekip üyeleri herhangi bir eğitim düzeyi ve/veya disiplinden olabilir. Örn. Meslek liseleri, profesyonel tamirciler, zanaatkarlar, vb.
Ekip şartını sağlamayan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.

www.donguyutasarla.com

https://docs.google.com/document/d/120iBJPritYRcEWNve0-T-I9PPePnF–e8oYTPIxA8Fg/edit#