Üniversite Öğrencileri arası Sosyal Hizmetin Geleceği İçin Bir Fikrim Var

Ufuk Coşkun Sosyal Hizmet Proje Ödülleri “Sosyal Hizmetin Geleceği İçin Bir Fikrim Var”
Proje Yarışmasının Üçüncüsü 01.11.2021-19.05.2022 tarihleri arasında “Yaşlı Refahında Yeni
Sorunlar Yeni Yaklaşımlar” temasıyla Türkiye’de Ufuk Coşkun tarafından düzenlenmiştir.
Bu kılavuz, proje yarışmasına ilişkin genel hususların ve yarışma kapsamında yapılması
gereken çalışmaların açıklanması ve proje yarışmasına katılacak sosyal hizmet lisans
programında eğitim öğretim hayatına devam eden 4. sınıf öğrencilerinin proje yazım sürecine
yön vermesi amacıyla hazırlanmıştır.

Proje yarışmasına ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

Proje Yarışmasının Amacı
“Sosyal Hizmetin Geleceği İçin Bir Fikrim Var” proje yarışması, sosyal hizmet bölümünde
okuyan 4. sınıf öğrencilerinin sosyal hizmet alanında aldıkları eğitimi ve alanda uygulama
yaparken edindikleri bilgi ve deneyimleri projeye aktarabilmeleri için fırsat sağlamayı
amaçlamaktadır. Yarışmanın amacı, sosyal hizmet 4. sınıf öğrencilerinin bilgi ve becerilerini
harekete geçirerek sosyal hizmetin müracaatçı kitlesinde yer alan bireylere yönelik sosyal
sorunlara çözüm arayışında bulunmak, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara
karşılık vermek, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve sosyal yenilikçiliği desteklemektir.

Proje Yarışmasının Hedefleri
Sosyal hizmet 4. sınıf lisans öğrencilerinin
– Sosyal sorumluluk, sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik bilincinin geliştirilmesi,
– Proje yazım süreciyle ilgili tecrübe kazanması ve bu konuda teşvik edilmesi,
– Kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi,
– Ortak bir amaç etrafında birlikte ve uyumlu çalışma kapasitelerinin desteklenmesi,
– Yenilikçi fikirlerinin desteklenmesi, bu alanda proje üretme süreçlerinde aktif rol
almalarının sağlanması

Proje yarışmasının başlıca hedefleridir.

Proje Yarışmasının Öncelikleri
– Proje yarışmasının ana teması “Yaşlı Refahında Yeni Sorunlar Yeni Yaklaşımlar”dır.
– Yaşlı refah alanında yaşlı bireylerin sorunlarının çözümüne yönelik yeni yaklaşımların
geliştirilmesini,
– Yaşlıların istihdam sorunları, yaşlı bakım modelleri ve yaşlı bakım hizmetleri, aktif ve
sağlıklı yaşlanma, yaşlı ihmali, yaşlı istismarı, yaşlılarda kendini ihmal, yaşlılar ve göç,
yaşlılar ve pandemi gibi yaşlı refah alanını ilgilendiren konularda çözüm önerilerinin
sunulmasını,
– Yaşlıların sosyal hizmet ihtiyaçlarına uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî
sermayenin geliştirilmesini,
– Yaşlıların yaşam kalitesinin yükseltilmesini ve yaşlılara sunulan hizmetlerin kalitesinin
artırılmasını
Önceleyen projeler öncelikli alanlar arasında yer almaktadır.
Yarışmaya katılacak öğrenciler sosyal hizmetin farklı refah alanlarında
– Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesini,
– Sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesini,
– Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren kurumların işleteceği
merkezlerin geliştirilmesini,
– Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini,
– Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesini,
– Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasını,
– Kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerinin artırılmasını,
– Tespit edilen sosyal bir sorunun çözümünde sosyal sorumluluk uygulamaları
geliştirilmesini,
– Kâr amacı güden şirketlerin sosyal girişim, kooperatif ve sivil toplum kuruluşlarının
iktisadi işletmelerinden ürün ve hizmet almasını
Ele alan projelerle de yarışmaya başvuru yapabilirler.

Uygun Başvuru Sahipleri
Türkiye’de eğitim veren 4 yıllık sosyal hizmet bölümlerinde okuyan 4. Sınıf lisans öğrencileri
bireysel ya da proje ekibi olarak başvuruda bulunabilirler. Bir kişi birden fazla projeyle
başvuru yapabilir. Bir proje ekibinde en fazla beş kişi olabilir. Proje ekibinden bir kişinin
ayrılması durumunda, kişi proje ekibinden ayrılmadan önce proje yönetim ekibine yazılı
olarak bilgi vermelidir. Proje ekibinden ayrılan kişi aynı yarışamaya tek başına ya da farklı bir
proje ekibiyle başvuru yapamaz.

Yarışmaya Katılacak Projelerin Genel Özellikleri
Sosyal hizmet bölümü okuyan 4. Sınıf lisans öğrencilerinin sosyal hizmet alanında aldıkları
eğitimi ve alanda uygulama yaparken edindikleri bilgi ve deneyimleri projeye aktarırken etkili
ve özgün proje fikirleri geliştirmeleri beklenmektedir.
Yarışmaya katılacak projelerin telif hakkı Telif Hakkı Devir Sözleşmesi (Ek-2) ile Ufuk
Coşkun ’a devredilecektir.

Başvuru Süreci
Proje yarışması süreciyle ilgili “Başvuru Formunun Doldurulması İçin Gerekli Bilgiler”,

Proje Yarışmasının Aşamaları
1 Proje tekliflerinin toplanmaya başlaması 01.11.2021
2 Proje tekliflerinin toplanma süresinin bitmesi 15.04.2022
3 Proje tekliflerinin değerlendirilmeye başlanması 16.04.2022
4 Proje tekliflerinin değerlendirilmesinin bitmesi 17.05.2022
5 Yarışma sonuçlarının açıklanması 19.05.2022

Proje Ödülü;
Yarışmada 1. olan projeye 10.000 TL
Yarışmada 2. olan projeye 5.000 TL
Yarışmada 3. olan projeye 2.500 TL
Yarışmada 3 projeye mansiyon ödülü olarak 1.000 TL verilecektir.
Son Başvuru Tarihi ve Yeri
“Sosyal Hizmetin Geleceği İçin Bir Fikrim Var” proje yarışmasına başvurular, 15.04.2022
saat 17.00’a kadar yapılacaktır. Tüm istenilen belgeler ve bunları içeren CD/DVD ve dilekçe
ile “SİTEPLUS HİZMETLERİ A.Ş. / Mutlukent Mah, 2065. Sok, No 5, 06810, Ümitköy,
ANKARA” adresine posta yoluyla sunulacaktır.

Bu belgeler ayrıca [email protected] adresine elektronik posta (e-mail) ile de
gönderilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

4 × four =