Üniversite Öğrencileri arası Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Proje Yarışması

Üniversite Öğrencileri
Sosyal Girişimcilik

Ufuk Coşkun Sosyal Hizmet Proje Ödülleri “Sosyal Hizmetin Geleceği İçin Bir Fikrim Var”
Proje Yarışmasının İkincisi 01.11.2020-19.05.2021 tarihleri arasında Türkiye’de Ufuk Coşkun
tarafından düzenlenmiştir.

Bu kılavuz, proje yarışmasına ilişkin genel hususların ve yarışma kapsamında yapılması
gereken çalışmaların açıklanması ve proje yarışmasına katılacak sosyal hizmet lisans
programında eğitim öğretim hayatına devam eden 4. sınıf öğrencilerinin proje yazım sürecine
yön vermesi amacıyla hazırlanmıştır.

Proje yarışmasına ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

Proje Yarışmasının Amacı
“Sosyal Hizmetin Geleceği İçin Bir Fikrim Var” proje yarışması, sosyal hizmet bölümünde
okuyan 4. sınıf öğrencilerinin sosyal hizmet alanında aldıkları eğitimi ve alanda uygulama
yaparken edindikleri bilgi ve deneyimleri projeye aktarabilmeleri için fırsat sağlamayı
amaçlamaktadır. Yarışmanın amacı, sosyal hizmet 4. sınıf öğrencilerinin bilgi ve becerilerini
harekete geçirerek sosyal hizmetin müracaatçı kitlesinde yer alan bireylere yönelik sosyal
sorunlara çözüm arayışında bulunmak, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara
karşılık vermek, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve sosyal yenilikçiliği desteklemektir.

Proje Yarışmasının Hedefleri
Sosyal hizmet 4. sınıf lisans öğrencilerinin

➢ Sosyal sorumluluk, sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik bilincinin geliştirilmesi,

➢ Proje yazım süreciyle ilgili tecrübe kazanması ve bu konuda teşvik edilmesi,

➢ Kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi,

➢ Ortak bir amaç etrafında birlikte ve uyumlu çalışma kapasitelerinin desteklenmesi,

➢ Yenilikçi fikirlerinin desteklenmesi, bu alanda proje üretme süreçlerinde aktif rol
almalarının sağlanması
Proje yarışmasının başlıca hedefleridir.

Proje Yarışmasının Öncelikleri

➢ Türkiye’deki sosyal hizmet ihtiyaçlarına uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî
sermayenin geliştirilmesini,

➢ Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesini,

➢ Sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesini,

➢ Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren kurumların işleteceği
merkezlerin geliştirilmesini,

➢ Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini,

➢ Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesini,

➢ Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasını,

➢ Kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerinin artırılmasını,

➢ Tespit edilen sosyal bir sorunun çözümünde sosyal sorumluluk uygulamaları
geliştirilmesini,

➢ Kâr amacı güden şirketlerin sosyal girişim, kooperatif ve sivil toplum kuruluşlarının iktisadi
işletmelerinden ürün ve hizmet almasını
Önceleyen projeler öncelikli alanlar arasında yer almaktadır.

Uygun Başvuru Sahipleri
Türkiye’de eğitim veren 4 yıllık sosyal hizmet bölümlerinde okuyan 4. Sınıf lisans öğrencileri
bireysel ya da proje ekibi olarak başvuruda bulunabilirler. Bir kişi birden fazla projeyle başvuru
yapabilir. Bir proje ekibinde en fazla beş kişi olabilir. Proje ekibinden bir kişinin ayrılması
durumunda, kişi proje ekibinden ayrılmadan önce proje yönetim ekibine yazılı olarak bilgi
vermelidir. Proje ekibinden ayrılan kişi aynı yarışamaya tek başına ya da farklı bir proje
ekibiyle başvuru yapamaz.

Yarışmaya Katılacak Projelerin Genel Özellikleri
Sosyal hizmet bölümü okuyan lisans öğrencilerinin sosyal hizmet alanında aldıkları eğitimi
ve alanda uygulama yaparken edindikleri bilgi ve deneyimleri projeye aktarırken etkili ve özgün
proje fikirleri geliştirmeleri beklenmektedir.
Yarışmaya katılacak projelerin telif hakkı Telif Hakkı Devir Sözleşmesi (Ek-2) ile Ufuk Coşkun
’a devredilecektir.

Başvuru Süreci
Proje yarışması süreciyle ilgili “Başvuru Formunun Doldurulması İçin Gerekli Bilgiler”,
“Başvuru Formu (Ek-1)” ve “Telif Hakkı Devir Sözleşmesi (Ek-2)” ekte bulunmaktadır.

Proje Yarışmasının Aşamaları
1 Proje tekliflerinin toplanmaya başlaması 01.11.2020
2 Proje tekliflerinin toplanma süresinin bitmesi 30.04.2021
3 Proje tekliflerinin değerlendirilmeye başlanması 01.05.2021
4 Proje tekliflerinin değerlendirilmesinin bitmesi 18.05.2021
5 Yarışma sonuçlarının açıklanması 19.05.2021

Proje Ödülü;
Yarışmada 1. olan projeye 10.000 TL
Yarışmada 2. olan projeye 5.000 TL
Yarışmada 3. olan projeye 2.500 TL
Yarışmada 3 projeye mansiyon ödülü olarak 1.000 TL verilecektir.

Son Başvuru Tarihi ve Yeri
“Sosyal Hizmetin Geleceği İçin Bir Fikrim Var” proje yarışmasına başvurular, 30.04.2021
saat 17.00’a kadar yapılacaktır. Tüm istenilen belgeler ve bunları içeren CD/DVD ve dilekçe
ile “SİTEPLUS HİZMETLERİ A.Ş. / Mutlukent Mah, 2065. Sok, No 5, 06810, Ümitköy,
ANKARA” adresine posta yoluyla sunulacaktır.

Bu belgeler ayrıca yarisma@ufukcoskun.org adresine elektronik posta (e-mail) ile de
gönderilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.