Üniversite Öğrencileri Arası Sıtkı Davut Koçman 1. Ulusal Resim Yarışması

Resim Yarışması
Üniversite Öğrencileri

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından düzenlenen yarışmanın amacı, kentimize ve üniversitemize katkıları ile bilinen, üniversitemize de ismini veren Sıtkı Davut KOÇMAN’ın ismini onurlandırmak, Güzel Sanatlar veya Güzel Sanatlar Eğitimi alanlarında lisans veya lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrencilerin çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve teşvik etmektir. Bu yarışmada ödül alan eserlerin ilerleyen yıllarda bir müze içinde yer alarak üniversite ve kent kültürüne katkıda bulunması da amaçlanmaktadır.

Konu
Konu serbesttir.

Katılım
1. Katılımcılar, önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş en çok 3 (üç) eserle yarışmaya katılabilirler.
2. Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında Türkiye’deki tüm Güzel Sanatlar veya Güzel Sanatlar Eğitimi alanlarında lisans, lisansüstü (yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik) öğrenimi görmekte olan öğrencilere açıktır.
3. Katılımcılar resimsel bağlamda kendi anlatım biçimlerine uygun tuval üzerine yağlıboya, akrilik ve/veya boyar çizer malzemelerle yaptıkları çalışmalarla yarışmaya katılabilirler. Kağıt üzerine çalışılmış veya cam ile çerçevelenmiş eserler kabul edilmeyecektir.
4. Yarışmaya katılan eserlerin kısa kenarları 70 cm’ den az, uzun kenarları 140 cm den fazla olamaz.
5. Yarışmaya katılan eserlerin ön kısmında katılımcının kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler bulunmamalıdır. Herhangi bir yerinde katılımcının kimliğini belirten işaret veya imza bulunan eserler, seçici kurul tarafından tutanakla değerlendirme dışı bırakılır.
6. Seçici kurul değerlendirmesi için, eserlerin JPEG formatında ve 300 dpi çözünürlükte dijital görüntülerinin, katılımcı ve eser bilgilerini içeren katılım formu (Form 1) ile birlikte 04 Nisan 2022 tarihine kadar [email protected] adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.
7. İlk değerlendirmenin ardından ilan edilen eserlerin asılları, 20 Nisan 2022 tarihine kadar, esere ait Form 2 ve katılımcıya ait güncel tarihli öğrenci belgesi ile birlikte iletişim adresine kargo ya da elden teslim edilecektir. Kargoyla gönderilen eserlerde oluşabilecek hasardan Üniversitemiz sorumlu değildir.
8. İlk değerlendirme ardından gönderilen orijinal eserler sergilenmeye hazır bir şekilde gönderilmelidir.
9. Katılımcılar, eserlerinin ödül alması ya da sergilenmeye değer görülmesi durumunda başvuruda gönderdikleri dijital görseldeki eser dışında bir başka eserle sergiye katılamazlar. Ödül verilen veya sergilemeye görülen eserin dijital görüntüsü ile aslı arasında fark olması durumunda verilen ödül ve/veya sergileme iptal edilir.
10. Yarışma sergisi için katalog basımı yapılacaktır. Ayrıca katalog dijital olarak da Üniversitemiz resmi internet adresinden yayımlanacaktır.

Değerlendirme
● Seçici Kurul, 05 Nisan 2022 tarihinde toplanarak, gönderilen eserleri dijital ortamda değerlendirir. İlke elemeyi geçen eserleri belirler.
● İlk değerlendirmenin ardından ilan edilen eserlerin orijinalleri, 20 Nisan 2022 tarihine kadar, esere ait Form 2 ile birlikte iletişim linkinde belirtilen adrese kargo ya da elden teslim edilecektir.
● Seçici Kurul İlk eleme sonunda kalan eserlerin orijinalleri arasından ödül, mansiyon ve sergilemeye değer eserlerin seçimi yapacaktır.
● Yarışma sonuçları 22 Nisan 2022 tarihinde ulusal basın yolu ile, yarışma ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi resmi internet sayfalarından duyurulur.
● Seçici Kurul seçilen eserlerin asılları toplandıktan sonra eserlerin orijinalleri ile dijital görsellerini kıyaslayarak farklılık olup olmadığını kontrol eder. Ödül verilen veya sergilemeye görülen eserin dijital görüntüsü ile aslı arasında fark olması durumunda verilen ödül ve/veya sergileme iptal edilir.
● Seçici Kurul, ödüllerin bir kısmını ya da tamamını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.

Ödüller
● Sıtkı Davut Koçman 1. Ulusal Resim Yarışmasında 3 adet Başarı Ödülü (3500 TL, Plaket ve Başarı Belgesi), 3 adet Mansiyon Ödülü (1500 TL + Başarı Belgesi) verilecektir.
● Yarışma sonunda başarı ve mansiyon alan eserler, bütün telif haklarıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından satın alınmış gibi işlem görür. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi; ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri, etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkına sahiptir. Bu kapsamda eser sahibi, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) madde 21 işleme hakkı, FSEK madde 22 çoğaltma hakkı, FSEK madde 23 yayma hakkı, FSEK madde 24 temsil hakkı ile FSEK madde 25 İşaret, ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı ve manevi haklarını, üçüncü kişilere devir, alt lisans verme, lisans devretme hakkını da içerir şekilde ayrıca bir bedel ödenmeksizin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine devreder.
● Ödüller, ödül törenine katılan ödül sahiplerinin banka hesap numaralarına, ödül töreni tarihinden itibaren 10(on) iş günü içerisinde yatırılmak suretiyle verilecektir.

Ödül Töreni ve Sergileme
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sıtkı Davut Koçman 1. Ulusal Resim Yarışması Sergisi ve Ödül Töreni 03 Mayıs 2022 tarihinde saat 13:30‘da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak olup sergi 03 Mayıs-03 Haziran 2022 tarihleri arasında açık kalacaktır.

Eserlerin iadesi
● Sergilenen eserler ve diğer belgeler (Sergileme Belgesi ve Katalog) sergileme sonrası katılımcının tercihi doğrultusunda, belirtilen tarihler arasında elden ya da kargo ile teslim edilecektir. Kargo ile gönderilen eserlerde oluşabilecek hasar ya da kayıplardan Üniversitemiz sorumlu değildir. Eserlerini elden teslim almak isteyen katılımcıların sergi bitimini takip eden 15 gün içerisinde eserlerini teslim almamaları durumunda Üniversitemiz eserlerle ilgili herhangi bir sorumluluğu kabul etmeyecektir.
● Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Yarışma Seçici Kurul kararları geçerlidir.
● Yarışmaya eser gönderen bütün katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Eser Gönderim Adresi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Sekreterliği
48000 Kötekli, Menteşe, Muğla

İletişim
Arş. Gör. Dr. Umut REYHANLI
Tel : 0.252. 211 18 30
E mail : [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin