Üniversite Öğrencileri Arası Sanayi Odaklı AR-GE ve İnovasyon Proje Yarışması

Üniversite Öğrencileri
Üniversite Öğrencileri Arası Sanayi Odaklı AR-GE ve İnovasyon Proje Yarışması

AOSB tarafından yeni teknoloji ve metotların sanayiye kazandırılması, Ar-Ge ve İnovasyon kültürünün yaygınlaşması, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlenmesi amacıyla “”Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje YARIŞMASI” gerçekleştirilecektir.

AOSB Sanayi Odaklı Proje Yarışması Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması Etkinliğine, akademisyenler, MYO, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri (MYO, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri danışman öğretim üyeleri ile birlikte katılım gerçekleştirebileceklerdir)katılım sağlayabilir.

Yeni teknoloji ve metotların sanayiye kazandırılması, Ar-Ge ve İnovasyon kültürünün yaygınlaşması, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlenmesi, Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarında yeni ortaklıkların başlatılması, Ar-Ge ve İnovasyon fikirlerinin sunulup hayata geçirilebileceği bir platform sağlanması amacıyla “AOSB Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması” gerçekleştirilecektir.

Koşullar
AOSB Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması Etkinliği Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda belirlenen katılım koşulları aşağıdaki yer almaktadır.

1. Ar-Ge İnovasyon Proje Yarışması’na katılım ücretsizdir.

2. Proje önerilerinde sayı sınırlaması bulunmamaktadır.

3. Proje önerileri, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen kategoriler kapsamında değerlendirilecektir. Etkinlik kapsamında belirlenen kategoriler;
*Tarım, Kimya, Gıda, Sağlık, Tekstil
*Enerji, Makine, Elektrik- Elektronik, Bilgisayar Teknolojileri, Tıp Teknolojileri

4. Proje önerisinin yanlış kategoriye kaydedilmesi halinde, proje değerlendirme dışı kalacaktır. Kayıt esnasında yapılan hatalardan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5. AOSB Sanayi Odaklı Proje Yarışması Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması Etkinliğine, akademisyenler, MYO, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri (MYO, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri danışman öğretim üyeleri ile birlikte katılım gerçekleştirebileceklerdir)katılım sağlayabilir.

6. AOSB Sanayi Odaklı Ar-Ge İnovasyon Proje Yarışması Etkinliğini düzenleyen ve finanse eden Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüdür. Bölge Müdürlüğü Adana OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması Etkinliğinde sergilenen tüm proje önerilerini yayımlamak, arşivlemek, yurtiçi ve yurtdışında sergileme haklarına süresiz sahip olacaktır.

7. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, ödül alan ve sergilenmeye değer görülen tüm proje önerilerini kurumsal kimlik çalışmalarında, Adana OSB’yi temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamlarda, medya, reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri gibi benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.

8. AOSB Sanayi Odaklı Ar-Ge İnovasyon Proje Yarışması Etkinliği ’ne daha önce farklı proje pazarlarında sergilenmiş projeler katılabilir fakat ödül almış projelere tekrar ödül verilmez. Etkinliğe katılan proje önerilerinin özgün olmaması, daha önce piyasaya sunulmuş veya benzer yarışmaya katılmış olmasından doğacak yasal sorumluluklar katılımcıya aittir. Bu gibi durumların tespiti halinde proje sahibi yarışmadan diskalifiye edilir, diskalifiye edilenlerden ödül kazananların ödülü geri alınır.

9. Ürün, prototip, proje vb. ile başvuran katılımcıların ürün, prototip, proje vb. çalışmalarının telif haklarının başkasına ait olması, sergileme izinlerinin tamamlanmaması, patentinin katılımcı/katılımcılara ait olmaması vb. durumlardan doğacak yasal sorumluluklar katılımcıya aittir. Yaşanabilecek ihmallerden Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

10. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması Etkinliğine katılanlar, yukarıda belirtilen tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar

Tematik Alan -1-

KİMYA
Anorganik Kimya , Fizikokimya , Endüstriyel kimya, Organik Kimya, Biyokimya, Malzeme, Yapi Kimyasallari

TARIM
Ürün İşleme Tekniği, Tarım Ürünlerinin Kurutulması ve Depolanması, Tarımda Enerji Kullanımı,Tarımda Enerji Kullanımı, Sera Tekniği, Ekim Dikim ve Gübreleme Mekanizasyonu, Toprak İşleme, Biyolojik Malzeme Bilgisi, Hasarsız Ürün Kalite Değerlendirmesi, Yaş Meyve-Sebze Paketleme ve Sınıflandırma Teknolojisi

TEKSTİL
Tekstil makinası, İplik Teknolojisi, Kumaş Teknolojisi, Konfeksiyon Teknolojisi, Terbiye Teknolojisi, Tekstil Kalite Kontrol, Tekstil Tasarımı, Tekstil İşletmeciliği

BİYOLOJİ
Biyomalzeme, biyomekanik, biyoenstrümentasyon, biyosensörler, hücresel ve moleküler mühendislik, ilaç teknolojileri, biyoinformatik ve sentetik biyoloji

Tematik Alan -2-

ENERJİ
Nükleer, yenilenebilir enerji sistemleri, ısı tekniği, konvansiyonel enerji sistemleri, enerji planlaması ve yönetim

MAKİNE
Mekanik, makina teorisi ve dinamiği, tasarım ve imalat, termodinamik

TIP TEKNOLOJİLERİ
Mikro elektronik, medikal robotik ve rehabilitasyon, mikroakışkanlar, sinyal işleme, biyomalzeme ve doku müh.

ELEKTRİK – ELEKTRONİK
Elektronik, haberleşme, devre ve sistem analizi, elektromanyetik alanlar, işaret işleme, mikrodalga, gömülü sistemler, antenler

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ
Akıllı Etkileşim ve Makine Zekası Teknolojileri, Bilgisayar Ağları, Bilgisayarla Görme, Bulut Bilişim, Dil Teknolojileri ve Sosyal Robotik, Güvenlik, Mahremiyet ve Finansal Sistemler, Kullanışlılık Ölçme, Paralel Dağıtılmış Bilgi Sistemleri, Veriden Öğrenme, Yapay Zeka ve Robotik, Yazılım Modelleme ve Analizi

Takvim
01 Şubat- 30 Mart 2021 Proje Başvurusu
30 Nisan 2021 Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması
01 Mayıs-15 Mayıs 2021 Revizyonların Sisteme yüklenmesi
30 Mayıs 2021 Nihai Sonuçların açıklanması
15 Haziran 2021 Ödül Töreni

www.aosbprojepazari.org