Üniversite Öğrencileri arası Öykü, Deneme ve Ksıa Film Yarışması

Üniversite Öğrencileri Yarışma

Atatürk Üniversitesi ile Türk Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği bir yarışmadır.

Yarışmanın Amacı
Katılımcılarımızın dil, edebiyat ve kültürümüze ait değerlerimizle ilgili bilincini geliştirmek, yazdıkları eserleriyle kendilerini ifade etmelerine katkıda bulunmak.

Kimler Katılabilir?
2019-2020 Eğitim öğretim yılında Atatürk Üniversitesinde önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmekte olan her öğrenci (örgün, uzaktan ve açık öğretim) katılabilir.

Katılım Koşulları
Öykü/deneme ve senaryo daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.
Öykü/deneme ve senaryo yarışmaya gönderilmeden önce basılı ya da dijital ortamda yayınlanmamış olmalıdır.
Yarışmaya katılan eserler, eser sahipleri tarafından hiçbir hak iddia edilmeksizin Atatürk Üniversitesi ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesine ait olacaktır.
Yarışmaya katılan eserler, yarışmayı düzenleyen kurumlar tarafından eser sahiplerine iade edilmeyecektir.
Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi yarışma yolu ile elde ettiği bu eserleri televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır.
Her yazar yalnızca bir öykü/deneme veya senaryo ile yarışmaya katılabilir.
Dereceye giren öykü ve denemeler sesli kitap olarak yayınlanacaktır.
Öykü/deneme ve senaryoların Atatürk Üniversitesi’nin uygun gördüğü her türlü yazılı ve dijital platformlarda yayınlanması için, adresinde bulunan “Onaylıyorum” ifadesi seçilerek yazar tarafından doldurulması ve bu belgenin taranarak e-posta yoluyla hikayemvar@atauni.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Yarışmaya katılanlar katılım formunu dolduracaklardır. Katılım formu bulunmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır
Yarışmaya katılmak için her hangi bir (yaş/meslek vb. gibi) sınırlama bulunmamaktadır
Yarışmaya Seçici Kurul ve Düzenleme Kurulu üyeleri katılamaz.
Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.

Komisyonun Değerlendirme Kriterleri
Özgünlük
Amaca uygunluk
Temayı yansıtma
Türkçeyi etkin kullanma
Duyguyu ve ruhu yansıtma
Hikâyede bütünlük
Olay Örgüsü
Üslup
Genel Değerlendirme
Her kategori 100 puan üzerinden değerlendirilip alınan puanların toplamı kazanan eserleri belirleyecektir. En çok puanı alan eserlere göre sıralama yapılacaktır.

Home 14