Üniversite Öğrencileri arası Online Maske Tasarım Yarışması

Tasarım Yarışması
Maske Tasarım Yarışması

Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Deri, Tekstil, Seramik Tasarım Uygulama ve
Araştırma Merkezi işbirliğinde; yenilikçi ve özgün tasarımların önerilmesini kapsayan,
tasarımcıların destekleneceği “Maske Tasarımı” yarışmasıdır.

1. YARIŞMANIN AMACI
– Dünyayı sarsan COVİD-19 virüsünün neden olduğu hastalık, insanoğlunun hayatını
tehdit ederek ekonomik, biyolojik, sosyal ve psikolojik alanlarda sorunlara neden
olmuştur. Hastalık nefes darlığı, kuru öksürük, boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrıları,
mide bulantısı, iştahsızlık, burun akıntısı, baş ağrısı, ağır solunum yetmezliği, böbrek
yetmezliği gibi belirtiler ile başlar. Bu hastalıktan korunmak ve bulaşma riskini
azaltmak için insanların arasındaki mesafeyi kontrol etmesi, sağlık-temizlik
kurallarına uyulması ve maske kullanımı en önemli adımlar arasındadır.
Korona virüsü sorunu devam ettiği sürece; hastalığın yayılımını azaltmak adına,
kesinlikle maske takarak önlem alınması gerekmektedir.
Tıbbı kumaş üretiminde, uluslararası ve ulusal pazarda yenilik yaratabilecek
tasarımların özgün yüzey, form ve inovatif yaklaşımların maske konsepti altında ürüne
dönüşmesi günümüzün en çok önemsenen konularından biridir.
Bu yarışma Maske konusunda yenilikçi görüşlerin önünü açmak ve başta Uşak ili
olmak üzere Türkiye genelinde;

– Tekstil sektörlerinde pazara yenilikçi, katma değeri yüksek ve inovatif maskeler
kazandırmak,

– Yeni tasarımcıların yetişmesini teşvik etmek, yenilikçi ve özgün tasarımcı
kimliklerinin “maske” konsepti üzerinden güçlenmesine yardımcı olmak,

– Tasarımcıların, sektörde endüstriyel ve/veya butik maske üretim süreçlerinde
firmalarla işbirliği içinde çalışmalarına olanak sağlamak gibi hedefleri
barındırmaktadır.

2. YARIŞMANIN BAŞVURU KRİTERLERİ
– Yurtiçi ve Yurtdışı üniversitelerde ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında
öğrenci veya mezun olan herkes yarışmaya katılabilir.

– Yarışmaya katılan her tasarımın özgün olması ve daha önce herhangi bir yerde
yayınlanmamış olması, herhangi bir etkinlikte, yarışmada yer almamış olma şartı
aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, yarışmadan diskalifiye edilir;
ödül kazandıysa ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir
durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca,
yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması ve üçüncü kişilerin tasarım
üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.

– Yarışmacı tasarladığı maske için başvurusunu, belgelerini sagliklinefes@usak.edu.tr
adresine göndererek yapacaktır.

– Tasarım Yarışmasına başvuru yapacak kişiler maske yüzey tasarımı, form tasarımı ve
inovatif maske tasarımı konularını ayrı ayrı ve/veya birlikte kullanarak yarışmaya
katılım sağlayabilir.

3. YARIŞMANIN TEMASI
Yarışmanın ana teması “Sağlıklı Nefes” olarak belirlenmiştir.

4. YARIŞMA KATEGORİ İÇERİĞİ
Yarışma tek kategoriden oluşmaktadır.
Katılımcılar; yarışmanın ana temasına uygun olarak, virüsün ağız ve buruna girmesini
engelleyen, rahat ve sağlıklı nefes alabilme ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte, estetik,
ergonomik ve üretilebilirlik özellikleri olan en fazla 3 üründen oluşacak bir koleksiyon
hazırlamalı ve kurgulanan maske çalışmalarını belirtilen pafta formatı ile sunmalıdır.

5. YARIŞMA BAŞVURUSU İÇİN DİJİTAL ORTAM BİLGİLERİ
Yarışma başvuruları, dijital ortamda internet üzerinden yapılacaktır. Tasarım sahiplerinin
başvuru sırasında aşağıda yer alan tüm belgeleri istenilen özellik ve formatta
sagliklinefes@usak.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

– Fotoğraflı ve Islak İmzalı Başvuru Formu (jpeg/pdf)
– Islak İmzalı 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Bilgilendirme
Formu (jpeg/pdf)
– Üç adet Yarışma Paftası (tek bir pdf dosyası olarak 150 dpi çözünürlükte hazırlanacak
ve pdf dosyası ‘Rumuz-Başvuru Dosyası’ şeklinde isimlendirilecektir. )

6. TEKNİK ŞARTNAME – YARIŞMA PAFTALARI
Yarışma iki aşamadan oluşmaktadır.

Birinci Aşama: Ön Eleme
Yarışmacılar ön eleme aşamasında;
– Başvurularda; yarışma temasına bağlı kalarak, kendilerinin belirlediği bir tema başlığı
ile ilham kaynağı görsellerini içeren; renk, biçim ve doku olarak fikirlerini anlatan
metinlerin ve renk paletinin de yer aldığı bir adet hikâye paftası, (koleksiyonun adı,
koleksiyonun kısa ve açıklayıcı sloganı, ana temaya yaklaşım ve fikirlerini anlatan
metin – 100 ila 300 kelime arası) hazırlanmalıdır.

– Ürünlerin teknik çözümlemesinin yapıldığı, boyutların ve teknik özelliklerin ifade
edildiği detaylı anlatımların, üretim biçimi ve malzeme önerilerinin yer aldığı teknik
çizim paftası hazırlanmalıdır.

– Her bir maske tasarımının görselinin, çiziminin veya uygun anlatım biçimi ile ifade
edilmiş formunun bulunduğu ve kullanım şeklinin önerilerini de içeren maske
anlatım paftası (tek bir ürün paftasının yeterli gelmediği durumda en fazla 3 adet
ürün paftası hazırlanabilir) hazırlanmalıdır.

– Tüm paftalar 50cm x 70cm ölçülerinde yatay olarak dijital ortamda hazırlanmalıdır.
Tüm paftalar tek bir PDF dosyası halinde hazırlanmalı ve “Rumuz-Başvuru
Dosyası” şeklinde isimlendirilmelidir. Başvurusu dosyası; PDF formatında, 150 dpi
çözünürlükte, 24 bit renk derinliğinde olmalı ve boyut olarak 22MB’ı geçmemelidir.

– Yüklenecek olan paftalar üzerinde yarışmacının kimliğini belirtecek herhangi bir ibare
veya işaret bulunmamalıdır.
Ön eleme aşamasında; Teknik Şartname-Yarışma Paftaları bölümde belirtilen “Ön
Elemede Yüklenmesi Gereken Evraklar” Proje sahipleri tarafından, başvuru
sırasında eksiksiz olarak gönderilmelidir. Eksik bilgi ile yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.

İkinci Aşama: Final Eleme
Ön eleme aşamasında başarılı olan yarışmacıların tasarımları, yarışmanın jüri üyeleri
tarafından aşağıdaki başlıklar altında incelenir ve değerlendirilir:
* Temaya uygunlukları
* Malzeme kullanım biçimleri
* Anlatım ve sunum yeterlilikleri
* Yaratıcılık ve yenilikçilik düzeyleri
* Koleksiyon fikirlerinin geliştirilebilir ve uygulanabilir olması
* Tasarımların katma değer yaratma ve pazar oluşturabilme düzeyi

7. ÖDÜLLER
– Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Deri, Tekstil, Seramik Tasarım
Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde düzenlenen “Sağlıklı Nefes” Online
Maske Tasarım Yarışması’nda dağıtılacak ödüller;
“Birincilik Başarı Ödülü” 1.500.-TL+Online Photoshop Eğitimi (10 saat)+Başarı Belgesi
“İkincilik Başarı Ödülü” 1.000.-TL+ Online Photoshop Eğitimi (10 saat)+Başarı Belgesi
“Üçüncülük Başarı Ödülü” 500.-TL+ Online Photoshop Eğitimi (10 saat)+Başarı Belgesi
“Mansiyon Ödülü” (7 adet) Online Photoshop Eğitimi (10 saat)+Başarı Belgesi

– Ödül alan tüm tasarımlar online yarışma kataloğu ile belgelenecek olup, Uşak
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resmi internet sitesinde (https://gsf.usak.edu.tr/)
online sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.

8. YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın İlan Tarihi: 31.12.2020
Son Başvuru Tarihi: 02.02.2021
Jüri Ön Değerlendirmesi: 09.02.2021
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı: 15.02.2021
Jüri Final Değerlendirmesi ve Sonuçlarının İlanı: 22.02.2021
Online Sergi Açılışı: 26.02.2021

9. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI
– Finale kalan 10 yarışmacının tasarımı online olarak sergilenmeye hak kazanacaktır. Bu
10 finalist koleksiyonlarının kullanım haklarını sonuçların açıklandığı tarihten itibaren
yapılacak yeni bir sözleşme ile Uşak Üniversitesi’ne devretmiş olacaklardır.
– Finalist olan 10 yarışmacı, yarışmada yer alan eserlerinin/koleksiyonlarının tüm fikri
ve sınai mülkiyet ile telif ve satış, projeleri sergileme, yayımlama ve arşivleme
haklarının Uşak Üniversitesi’ne ait olacağı konusunda düzenlenen sözleşmeyi
imzalayacaklardır.

BAŞVURU FORMU

SÖZLEŞME