Üniversite Öğrencileri Arası Ödüllü Senaryo Yarışması

Üniversite Öğrencileri Arası Ödüllü Senaryo Yarışması

“ÖDÜLLÜ SENARYO”
YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
1. Yarışmanın Adı: “Ödüllü Senaryo Yarışması”

2. Yarışmanın Konusu: Sigarasız Yaşam

3. Yarışmanın Amacı: Sigaranın zararlarını yazılı olarak nitelendirmek, sigarasız yaşamı
desteklemek.

4. Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri

5. Yarışmayı Düzenleyen: Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD)

6. Katılım Koşulları : Herhangi Bir Üniversitede Öğrenim Görüyor Olmak

7. Başvurunun Yapılacağı Yer: Türkiye Sigarayla Savaş Derneği İletişim Koordinatörlüğü
Türkiye Sigarayla Savaş Derneği İletişim Koordinatörü: İrem ARMAN
Tel: 90 212 444 14 28 – 12937 Direkt: 0 212 425 9722
E-posta: [email protected]
web: www.ssder.org.tr
Adres: Beşyol mah. İnönü Cad. No:40 Sefaköy/Küçükçekmece/İSTANBUL
Başvuru Koşulları:

8. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

9. Senaryolar, e-mail yoluyla ve posta/kargo ile gönderilecektir.

10. Yarışmaya her yarışmacı en fazla 3 (üç) senaryoyla katılabilir.

11. Yarışma Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki üniversitelerde öğrenim gören
öğrencilere açıktır. İşbu imzalı matbu izin kâğıdı yarışma katılım talebinin yer aldığı zarf
içerisinde yarışma düzenleyicisi Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’ne ulaştırılacaktır.

12. Yarışmaya katılım bireyseldir.

13. Yarışmaya son katılım tarihi 15 Ekim 2019’dur. 15 Ekim 2019 tarihinden sonraki
gönderiler yarışmaya katılamazlar. (Kargo tarihi 15 Ekim ve önce olanlar kargo geç ulaşsa
bile jüri toplantı tarihine kadar kabul edilecektir.)

14. Yarışma ile ilgili her türlü gelişme www.ssder.org.tr adresinden takip edilir.

15. Senaryolar RTÜK ilkelerine ve genel ahlak kurallarına uygun olmalıdır.
* Yarışmaya geçmişte yazılmış veya ödül almış̧ senaryolar katılamaz. Söz konusu
aykırılığın işbu taahhütnameye konu yarışma sonuçlarının açıklanmasından sonra
tespit edilmesi ve de bu nitelikteki eserlerin ödül almış ve/veya sergilenmiş olması
halinde TSSD, herhangi tazminat yaptırımı ile yükümlü olmaksızın ödülü geri alma ve
işbu sebeple uğranılan zararın tazminini talep hakkına sahiptir. Bu iptal durumu, diğer
ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.

16. Yarışma katılım formu eksiksiz doldurulmalı, senaryonun çıktısı ile birlikte bir zarfa
konulmalı, zarf kapatılmalı ve üzerine katılımcının adı, soyadı yazılmalıdır. Posta ile iadeli
taahhütlü̈veya kargo ile 7. Maddede belirtilen adrese gönderilecektir.

17. Posta veya kargo ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecektir. Posta ve kargoda
meydana gelebilecek gecikmelerden TSSD sorumlu değildir.

18. Bu şartname dışında hareket edenlerle, başkasının senaryosuyla yarışmaya katılan
katılımcının o senaryosu ödül almış olsa bile ödül ya da ödülleri geri alınacak ve o ödül
ya da ödüller bir kez daha başka katılımcıya verilmeyecektir. Başkasının senaryosuyla
yarışmaya katılan katılımcı nedeniyle, Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’nden maddi
ve/veya manevi tazminat talebinde bulunmaları halinde her türlü yükümlülüğün Yarışmacı
kendisine ait olduğunu, senaryonun kullanımı sebebiyle kendisine yapılan maddi,
tazminat taleplerine ilişkin ise hiçbir koşul altında Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’ne
rücu hakkı bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

19.Yarışmada ödül alan, yarışmaya katılan ve/veya filme çekilmeye hak kazanan
eserlerin her türlü telif, yayın, kullanım ve gösterim hakları münhasıran Türkiye
Sigarayla Savaş Derneği ile eserin sahibine aittir. Bu eserler ve Dijital kayıtları Türkiye
Sigarayla Savaş Derneği’nin arşivinde kalacaktır.

20.Yarışmacı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince
dereceye giren ve filme çekilmeye/kullanılmaya hak kazanan eserinin/eserlerinin
çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı
için Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.

21.Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri
almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu
izin / muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte
bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin 3. kişilerce
bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması durumunda Türkiye Sigarayla Savaş
Derneği’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul eder.

22.Ödül ve mansiyon alan eserler ile Yarışmaya katılan eserler Türkiye Sigarayla Savaş
Derneği tarafından kitap, reklam, broşür, afiş, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda
eser sahibi ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği bu
eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine
ayrıca bir ödemede bulunmaz, yazılı izin almaz.

23.Yarışmacı iş bu yarışmaya katılmakla, ‘’6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“KVKK”) uyarınca özgür iradesi ile kişisel verilerinin KVK Kanunu’nda tanımlanan
kapsamda ve yarışma nedeni ile işlenmesine, kullanılmasına ve aktarılmasına muvafakat
ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. ‘’

24. Yarışmaya başvuran her bir katılımcı işbu şartnamede yer alan başvuru koşullarını kabul
etmiş sayılır.

25. Seçici Kurul Üyeleri:
Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU İAÜ Öğretim Gör., Görsel Sanatlar Fak. Dekanı
Cem Kağan UZUNÖZ İAÜ Öğretim Görevlisi
Hale TORUN İAÜ Öğretim Görevlisi
Güneri ÖZSOY TSSD Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Başusta TSSD Yönetim Kurulu Üyesi
(Jüri en az 3 kişi ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.)
* Yarışmacıların sunduğu eserlere layık görülen sıra, seçici kurulun takdiri ile belirlenecek olup
buna hiçbir surette itiraz edilemeyeceği gibi, dereceye layık bir eser öngörülmediği takdirde
bu sıra boş bırakılacaktır. Sunulan eserler, Seçici Kurul tarafından daha sonraki alt derece ve
ödüllere layık bulunulabilir. Ödüle layık bir isim öngörülmediği takdirde ödül
verilmeyecektir.

26. Yarışma Takvimi:
Başlama Tarihi: 1 Şubat 2019
Son Katılım Tarihi: 15 Ekim 2019
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi: 30 Ekim 2019
Kazanan Eserlerin Duyurulması: 2019 Yılı Kasım Ayı
Ödül Töreni Yeri: Cemal Reşit Rey Konser Salonu-İSTANBUL

27. Ödüller:
Birincilik: Samsung Galaxy A7
İkincilik: Samsung Galaxy J6+
Üçüncülük: Samsung Galaxy J4
* İstanbul dışı katılımcılara, kendisi ile birlikte ailelerinden 1 kişi ile ulaşım ve konaklama
desteği verilecektir.

ÖRNEK SENARYO FORMATI
KAMU SPOTU – SİGARAYLA SAVAŞ – SENARYO

Sigaranın Zararları konulu yarışma için hazırlanmış örnek senaryo aşağıdaki gibi hazırlanmalıdır. Konu, mekan ve kişi konuşmaları örnekteki gibi yazılarak senaryo oluşturulmalıdır. Her sahne numaralandırılarak birbirinden ayrılmalıdır.

Ekran siyahtan açılır. Kamera otobüse doğru yavaşça yakınlaşır. Sokak başında duran otobüsten ellerinde şemsiyeleriyle iki genç kadın iner ve sokakta hızlıca yürümeye başlarlar.

1 DIŞ. SOKAK – GÜN

KIZ I
Hayatım boyunca sigarayı ağzıma sürmedim.
Ancak içenler yüzünden tadını biliyorum.
Annem arkadaşlarıyla sürekli buluşup sigara içerdi.

KIZ I konuşmaya başladıktan bir süre sonra bahsettiği sahneler kısa kesitler halinde ekrana gelir. Annesini arkadaşlarıyla gülerken görürüz.

KIZ II
Benim de evdeki sigara kokusu saçlarıma sinerdi.
Çantalarıma, kıyafetlerime…

KIZ II konuşmaya başladıktan bir süre sonra bahsettiği sahneler kısa kesitler halinde ekrana gelir. KIZ II’yi evdeyken görürüz.

KIZ I
Babam astım hastası olmasına rağmen sigara içerdi.
Bir ara bıraktı, ancak bir taneden bir şey olmaz diyerek,
3 yıl aradan sonra yeniden sigaraya başladı.

KIZ I konuşmaya başladıktan bir süre sonra babasını şiddetli bir şekilde öksürürken görürüz.

Yavaşça hastaneye yürüyerek girerler. Kamera döner hastane bahçesinde olduğunu görürüz. KIZ I hasta pijaması giymiş annesine sarılır. KIZ II hasta pijaması giymiş babasına sarılır. Ekran bulanıklaşır. Dış ses konuşur.

DIŞ SES: Raporlara göre ülkemizde yılda 120 bin, her gün ise 300 kişi sigaraya bağlı nedenlerle ölüyor. Bunların üçte biri ise çocuk ve her yıl 168 bin çocuk, içilen sigaranın dumanına maruz kalarak yaşamını kaybediyor. Tehlikenin farkında mısınız?

BAŞVURU FORMU
“SİGARASIZ YAŞAM” KONULU
ÜNİVERSİTELER ARASI SENARYO YARIŞMASI
Eser Son Teslim Tarihi: 15 Ekim 2019
BAŞVURU FORMU
BAŞVURU SAHİBİNİN
RUMUZU :
ADI / SOYADI :
OKULU :
BAŞVURU TARİHİ :
İMZA :
ESERLERİN
1.RUMUZ-SIRA NO
YAPIT ADI
2.RUMU-SIRA NO
YAPIT ADI
3.RUMUZ SIRA NO
YAPIT ADI
Ben, yukarıda belirtilen başvuru sahibi, katılım ve başvuru koşullarını okuduğumu beyan
ederim.
TARİH İMZA
…………………………… …………………………..

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

fourteen − eleven =