Üniversite Öğrencileri arası “Kırsal Değerleriyle Yaşayan Kentler” Ulusal Öğrenci Fikir Projesi Yarışması

üniversite öğrenci
Öğrenci Fikir Projesi Yarışması

Yaşayan Kentler Platformu tarafından düzenlenen “KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER ULUSAL ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI” başvuruları başladı.

Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerinin katılımına açık olan Yarışma hakkında detaylı bilgi
:

Kent ve kentleşme açısından, toplumsal, ekolojik, ekonomi-politik ve kır-kent ilişkilerine dair bilinenler ya da olup bitenin yanı sıra, son günlerde, yerel yönetimlerin kırsalı farklı planlama eğilimi ile, yerel değerler üzerinden sektörel ekonomik faaliyet girişimlerinde bulunduğu gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, günümüz yerleşmelerinde kendi kendilerine yetebilme gerekliliği, yerleşimlerin çeperindeki kırsal alanları ile bütünleşen fiziksel ve işlevsel bir disiplinlerarası organizasyonun kurulması ve model önerilerinin geliştirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır.

YARIŞMANIN KONUSU
Yaşayan Kentler Platformu’nun öncelikli çalışma konularından biri olan, “Sürdürülebilir Kentsel ve Kırsal Kalkınma Projeleri”ni oluşturma başlığı kapsamında; bulunduğu coğrafyanın doğal, tarihsel, kültürel ve ekonomik değerlerini koruyarak kalkınan, Kır-Kent Birlikteliği Modelinin oluşturulması amacıyla, Yaşayan Kentler Platformu “KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER ULUSAL ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI” nı açmıştır.

YARIŞMA ÖDÜLLERİ
1. Ödül: 5.000 TL
2. Ödül: 2.500 TL
3. Ödül: 1.500 TL
1. Eşdeğer Mansiyon Ödül: 1.000 TL
2. Eşdeğer Mansiyon Ödül: 1.000 TL
3. Eşdeğer Mansiyon Ödül: 1.000 TL

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
Katılımcıların mimarlık, şehir planlama, bölge
planlama, peyzaj mimarlığı, ziraat (tarım), sosyoloji,
ekonomi vb. bölümlerinde 3. veya 4. sınıf lisans
eğitimlerine devam etmeleri gerekmektedir.
Yarışmaya katılacak ekiplerin, farklı uzmanlık
alanlarının bilgisini birleştiren bütüncül bir
perspektifle konuyu ele alan bir çalışma yöntemini
izlemesi tercih edilmetedir.
Yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri
zorunludur.
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve
atayanlar arasında olmamak,
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle
bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları,
yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne
katılmamak,
• Platform tarafından belirlenen tarihe kadar isim ve
adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip
olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine
getirmesi yeterlidir),
• Yarışmayı açan Platformda, yarışma ile ilgili her
türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak
ve onaylamakla görevli olmamak,

https://1b46a5a1-1997-4c04-8c9d-6d66ef1bad37.filesusr.com/ugd/8ff75f_c63413f862784941844d91c0cf95a1dc.pdf?index=true

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin