Üniversite Öğrencileri arası Hayat Bilgisi Yazı Yarışması

Üniversite Öğrencileri

İnsan, hayatın her anında bir ilahi sorguyla karşı karşıyadır. Bunun en güzel örneği kutsal kitabımız olan Kuran-ı Kerim’de “Nereye Gidiyorsunuz?” ifadesiyle manâ bulmuştur.
Bu soruya doğru cevaplar bulmanın derdiyle geçtiğimiz yıl “Hayat Bilgisi” eğitim çalışmasını başlatmıştık. Bugün düzenliyor olduğumuz yazı yarışmasıyla üniversitelerde okuyan arkadaşlarımızı bu çalışmanın bir parçası olmaya davet ediyoruz.

1. ANLAM VE AMAÇ
Yazı Yarışması’nın düzenlenme amacı, üniversite öğrencilerini tefekküre davet etmek, ayrıca yazı yazma
alışkanlığı kazanmalarını ve Hayat Bilgisi çalışmasını tanımalarını ve aktif katılımcı olmalarını sağlamaktır.

2. YARIŞMA KONULARI
Yazılar aşağıdaki konulardan yalnızca bir tanesi seçilerek hazırlanmalıdır. Seçilen konularla ilgili içerik,
amaç ve kazanımlar ayrı bir dosya halinde websitesinde paylaşılmıştır. Yarışmacıların dikkatine sunulur.
1. Nereye Gidiyorsunuz?
2. Adaleti Ayakta Tutmak
3. Hiç Akletmez Misiniz?
4. İnsanın Yüklendiği Emanet
5. Emin Önder
6. Hayatı Rehberinden Okumak
7. Ol Emri ile Başlayan Süreç İslam
8. Başka Hayatlar da Var
9. Dünya Bize Miras mı Emanet mi?
10.Haber Alma ve Yayma Kültürü

3. YARIŞMA ŞARTLARI
a) Üniversite lisans öğrencisi herkes katılabilecektir.
b) Yazılarda; “Yarışma Konuları” bölümünden seçilmiş bir konu işlenecektir.
c) Yazılar bilgisayarda hazırlanacak, son kısmına isim ve soyisim yazılacaktır. Sisteme kaydedilen nüshada
yarışma başvuru süresi sonlandıktan sonra herhangi bir değişiklik ve güncelleme yapılamayacaktır. Eserin programa kaydedilmesi esnasında adaydan eserin kendisine ait olduğuna ilişkin beyanı onaylanması
istenecektir.
d) Yazılar 21 Temmuz-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında (https://www.hayatvakfi.org.tr/portal) adresine Word doc veya PDF dosyası formatında yüklenebilecektir.
e) Yazılar; A4 kağıda (word), 1,5 satır aralığıyla, 12 punto büyüklüğünde, Times New Roman karakteriyle, 300-1500 kelime arasında olacak şekilde yazılacaktır.
f) Yarışmaya katılacak yazılar daha önce herhangi bir kurum ve kuruluşa sunulmamış ve özgün olacak;
çeviri, uyarlama ve derleme olmayacaktır.
g) Bir kişi birden fazla yazı ile yarışmaya katılabilir ancak değerlendirme sırasında sadece yüksek puan
alan yazısı dikkate alınacaktır.

4. DEĞERLENDİRME KURULU
Ali İhsan Taşçı
M. İhsan Karaman
Havva Sula
Esen Çalım
Zeynep Nur İncekara

5. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Değerlendirme aşağıdaki kriterlere göre yapılacaktır.
No Kriterler Değerlendirme
1 Temanın kısa, anlaşılır ve düzgün cümlelerle işleniş tarzı 20 puan
2 Edebi unsurlar (giriş, gelişme, sonuç, dip not vb.) 15 puan
3 Türkçe ve yazım kuralları 5 puan
4 Konuya hakimiyet, yeterli araştırma ve incelem 20 puan
5 Yazı metninin özgün olmasına 15 puan
6 Konunun amaç ve kazanımlarına uygunluğu 20 puan
7 Konu başlığının uygunluğu 5 puan
Toplam 100 puan
UYARI: Yarışmacıların puanı, Yarışma Değerlendirme Kurul Üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik
ortalamasıdır.

6. YARIŞMA TAKVİMİ
Yazılar 21 Ağustos 2020 Cuma günü 23.59’a kadar www.hayatvakfi.org.tr/portal adresine yüklenebilecektir.
Sonuçlar 08 Eylül 2020 Cuma Dünya Okuma-Yazma Günü sosyal medya üzerinden duyurulacaktır.

7. ÖDÜLLER
Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından;
Birinciye 2.500 TL
İkinciye 1.500 TL
Üçüncüye 1.000 TL
İlk 50 sıradaki herkese 50 TL değerinde kitapyurdu hediye kartı takdim edilecektir.

8. DİĞER ŞARTLAR
a) Yarışmaya gönderilen eserler, iade edilmeyecek ve Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı bunları yayınlama hakkına sahip olacaktır. Yazarların isteği doğrultusunda isimleri saklanabilecektir.
b) Yarışma katılımcıları, bu şartname hükümlerini ve kurul kararlarını kabul etmiş sayılır. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Değerlendirme Kurulu’nun kararları geçerlidir.

Proje Sorumlusu: Eyyüb Selim Ünlü, Sena Ciminli
İrtibat: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.