Üniversite Öğrencileri Arası Genç Fikrin Enerjiye Dönüşsün Proje Yarışması

Üniversite Öğrencileri Arası Genç Fikrin Enerjiye Dönüşsün Proje Yarışması

YARIŞMANIN AMACI
Gençlerin içindeki mucit ile tanışmalarına yardımcı olmaktır. Neler yapabileceğinizi keşfetmeniz için bir fırsat sunmak, fikirleriniz ile ön plana çıkmanızı sağlamaktır.
Enerjinin verimliliğini artıracak, ülkemize ve insanlığa katkı sağlayacak projeler ortaya çıkarmaktır.

KATILIM KOŞULLARI
*Üniversitelerin ön lisans-lisans-yüksek lisans bölümleri olan; Bilgisayar Programcılığı, Elektrik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Ve Bilgisayar Mühendisliği, Enerji Yönetimi, Elektrik Enerjisi Üretim İletim Ve Dağıtımı, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, Yazılım Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği’nde eğitim gören ve yüksek lisans eğitimi alan üniversite öğrencileri katılabilirler.

*Öğrenciler grup olarak en fazla 5 kişiden oluşacak şekilde katılım sağlayabilirler. Grup başkanının yukarıda belirtilen bölümlerden herhangi birinde öğrenci olması kaidesiyle diğer grup üyeleri farklı üniversite
bölümlerinde öğrenci olabilirler. ( Ör: İletişim Fakültesi, Makine Mühendisliği, Öğretmenlik vb. bölümlerde öğrenci olabilirler.)

* Bir öğrenci birden fazla projede yer alabilir.

*TÜBİTAK, AB vb. kurum veya kuruluşta ödüllendirilmemiş projeler de katılım sağlayabilirler.

*Değerlendirmeler iki kategori halinde yapılacaktır. Birinci kategori ön lisans ve lisans öğrencilerini kapsar, ikinci kategori ise yüksek lisans öğrencilerini kapsar.

HEDEF KİTLE
Selçuk Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey
Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi önlisans-lisans, yüksek lisans öğrencileri.

PROJE ÖDÜLLERİ
ÖDÜL Jüri tarafından yapılan değerlendirme neticesinde;
1. Olan Projeye: 5000 TL
2. Olan Projeye: 3000 TL
3. Olan Projeye: 2000 TL ödül verilir.
Ayrıca mansiyon ödülleri verilecektir.

Başvuru Formlarının Alınması Son Tarih 10.05.2019

“GENÇ FİKRİN ENERJİYE DÖNÜŞSÜN” PROJE YARIŞMASI ŞARTNAME VE BAŞVURU FORMU