Üniversite Öğrencileri Arası Geleceğin Sineması Yarışması

Üniversite Öğrencileri Arası Geleceğin Sineması Yarışması
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, geleceğin sinemasını yaratacak olan sinema öğrencilerinin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla, “Geleceğin Sineması” adlı proje ile sinema öğrencilerini desteklemektedir. “Geleceğin Sineması“nın on altıncısı Türkiye genelindeki tüm üniversitelerin sinema ve medya bölümlerinde eğitim gören ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır.

II.KAPSAM:

2.1. “Geleceğin Sineması” projesi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından TÜRSAK Vakfı’nın danışmanlığı ve iş birliği ile gerçekleştirilmektedir.

2.2. “Geleceğin Sineması” yarışması, sinema ve iletişim alanında eğitim veren Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelindeki devlet, özel ve vakıf okullarının sinema ve medya bölümlerinde okuyan ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır.

2.3. Yarışmada konu sınırlaması bulunmamaktadır.

2.4. Senaryolar önce teknik elemeye tabi tutulacak, eksik doküman sunan, senaryo formatına uymayan senaryolar içeren başvurular elenecektir.

2.5. Teknik elemeyi geçen başvurular ön jüri tarafından değerlendirilecek, ön elemeyi geçen senaryolar ‘Seçici Kurul’un onayına sunulacak ve 10 senaryo seçilecektir.

2.6. Seçilen 10 senaryo TÜRSAK Vakfı tarafından belirlenen tarih aralığında başvuruda bulunan kişiler tarafından filme çekilecektir.

2.7. Çekilmiş olan 10 film jüri tarafından tekrar değerlendirilip ilk 3 belirlenecektir.

2.8. Yarışmaya katılan öğrenciler şartnamede yer alan koşulları kabul etmiş sayılırlar.

III – BAŞVURU KOŞULLARI:

3.1. Başvurular, yarışmanın resmi internet sitesi olan sitesindeki başvuru formu doldurularak yapılacaktır.

3.2. Başvuru formu eksiksiz doldurulmalı ve aşağıda listelenen bilgi ve dosyaları içermeli, bu bilgi ve dosyalar aşağıda belirtilen sınırlamalara uygun olmalıdır.

a) Şu bilgiler, internet sitesindeki başvuru formuna eksiksiz girilmelidir:

Öğrencinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, okulu, fakültesi, bölümü, eğitim durumu, okul numarası, okul ve ev adresi, cep telefonu numarası, e-mail adresi, kendisine ait bir banka hesabına ait banka ismi ve IBAN numarası.

b) Filmin sinopsisi:

Microsoft Word formatında, azami 1 sayfa uzunluğunda olmalıdır.

Sayfanın biçemi aşağıda belirtilene uygun olarak düzenlenmelidir:

Kenar boşluğu: 2,5 cm.

Satır aralığı: 1,5 satır

Font: Times New Roman

Punto: 12

c) Filmin senaryosu:

Azami 20 sayfa uzunluğunda olacak ve aşağıdaki koşullara uygun olacaktır.

Senaryolar ya Microsoft Word’de ya da Celtx benzeri bir senaryo yazma programında yazılmalıdır.

Celtx benzeri bir senaryo yazma programında yazılan senaryolar, sisteme PDF formatında yüklenmelidir.

Microsoft Word programında yazılan senaryolarda sayfa biçemi aşağıda belirtilenlere uygun olarak düzenlenmelidir.

Kenar boşluğu: 2,5 cm.

Satır aralığı: 1,5 satır

Font: Times New Roman

Punto: 12

d) Yönetmen Yaklaşımı:

Yönetmenin çekeceği filmle ilgili teknik planlarını ve vizyonunu anlatan, asgari 1 sayfa, azami 2 sayfa uzunluğunda yazı.

Sayfanın biçemi aşağıda belirtilene uygun olarak düzenlenmelidir:

Kenar boşluğu: 2,5 cm.

Satır aralığı: 1,5 satır

Font: Times New Roman

Punto: 12

e) Yönetmen biyografisi

Microsoft Word formatında, azami 1 sayfa uzunluğunda olmalıdır.

Sayfanın biçemi aşağıda belirtilene uygun olarak düzenlenmelidir:

Kenar boşluğu: 2,5 cm.

Satır aralığı: 1,5 satır

Font: Times New Roman

Punto: 12

f) Yönetmenin fotoğrafı

Fotoğraf .jpg veya .png formatında olmalıdır.

Asgari boyutu: 1000 piksel (Genişlik) x 1500 piksel (Yükseklik), 300 dpi olmalıdır.

g) Öğrenci Belgesi

Öğrenci işlerinden alınmış resmi öğrenci belgesinin .pdf formatındaki taranmış kopyası

3.3. Başvuru formunu eksik dolduran, şartnamedeki koşullara uygun olmayan dosyalar yükleyen adaylar, doğrudan yarışma dışı bırakılacaktır.

3.4. Başvuruda bulunacak senaryolarda tür sınırlaması yoktur. Kurmaca, deneysel, belgesel, animasyon vb. türde olabilir. Bir öğrenci sadece 1 projeyle katılabilir.

3.5. Filmin süresi 15 dakikayı geçmemelidir.

3.6. Son başvuru tarihi 18 Mart 2019’dur. 18 Mart 2019 günü, saat 18:00’den sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.7. Seçici Kurul tarafından seçilen 10 senaryonun sahipleri, yapım desteklerini alabilmek için aşağıda listelenen belgeleri “TÜRSAK Vakfı Tomtom Mah. İstiklal Cad. No: 189 K:2 D:3 34433 Beyoğlu / İstanbul” adresine göndermek zorundadır. Yapım destek bedelleri, belgelerin adrese ulaşmasını müteakiben 1 iş günü içerisinde senaryo sahibinin başvuru formuna girdiği Banka Hesabına yatırılacaktır.

a) Vergi Dairesinden alacakları Vergi Mükellefiyeti Yazısı

b) Öğrenci işlerinden aldıkları Öğrenci Belgesi’nin aslı

c) Kendilerine e-mail vasıtasıyla gönderilecek olan Sözleşmenin ıslak imzalı kopyasını

3.8. Proje, bir ekip tarafından hazırlanmış olsa da yönetmenliği üstlenen bir öğrencinin adıyla sunulmalıdır. İki veya daha fazla öğrenci adının ‘proje sahibi / yönetmen’ olarak belirtildiği projeler yarışma dışı bırakılır.

3.9. “Geleceğin Sineması” projesi kapsamında destek almaya değer görülen senaryoların yapım ve yapım sonrası süreçlerinin en geç 27 Mayıs 2019 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

3.10. Çekilen filmlerin en az 1080p çözünürlükte, 30.000 kbps görüntü, 320 kbps ses bit oranına sahip, MPEG4.H264 formatındaki Dijital Video Dosyasının indirilebilir bir kopyasının ve aşağıda listelenen dosyaların bulunduğu indirme bağlantısı (WeTransfer, Vimeo, Dropbox, Google Drive, vb.) en geç 27 Mayıs 2019 tarihine kadar TÜRSAK Vakfı’na ait geleceginsinemasi@tursak.org.tr e-mail adresine, gönderilecektir.

a) Filmden kareler:

En az 3 adet olmalıdır.

.jpg veya .png formatında olmalıdır.

Asgari boyutu: 1920 piksel (Genişlik) x 1080 piksel (Yükseklik), 300 dpi olmalıdır.

b) Afiş:

.jpg veya .png formatında olmalıdır.

Asgari boyutu: 5000 piksel (Genişlik) x 7000 piksel (Yükseklik), 300 dpi olmalıdır.

c) Filmin Künyesi:

Microsoft Word formatında, azami 1 sayfa uzunluğunda olmalıdır.

Sayfanın biçemi aşağıda belirtilene uygun olarak düzenlenmelidir:

Kenar boşluğu: 2,5 cm.

Satır aralığı: 1,5 satır

Font: Times New Roman

Punto: 12

3.11. Yarışmada desteklenerek çekilen tüm filmlerin bir kopyası T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nde, bir kopyası ise TÜRSAK Vakfı arşivinde saklanacaktır. Bakanlık ve TÜRSAK Vakfı, telif hakları filmi gerçekleştiren öğrencide saklı kalmak üzere, filmlerin ticari olmayan gösterimlerini yapabileceklerdir.

3.12. “Geleceğin Sineması” projesi kapsamındaki yarışmadan destek alarak filmini gerçekleştiren öğrenciler, filmlerini ulusal veya uluslararası yarışmalara göndermekte, ticari veya ticari olmayan mecralarda göstermekte özgür olup, konuyla ilgili Bakanlığımızı ve TÜRSAK Vakfı’nı yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdürler.

3.13. Öğrenciler, filmlerini yaparken jeneriğinde, “Bu film T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün “Geleceğin Sineması” kapsamında desteklenmiştir.” İbaresine ve TÜRSAK Vakfı’nın logosuna yer vereceklerdir.

3.14. Herhangi bir yarışmada ödül almış veya herhangi bir kurum, kuruluş veya fondan destek almış ya da destek almaya hak kazanmış projeler, bu yarışmaya katılamazlar.

IV- TELİF HAKLARI

Projelerde telif hakkı doğuracak “senaryo”, “müzik” ve “görüntü” vb. eserlerin kullanılması durumunda, projenin yapım aşamasında söz konusu telifler alınmış olmalıdır.

V- PROJELERİN İADESİ

27 Mayıs 2019 tarihine kadar yetiştirilemeyen filmlerden destek bedeli olarak ödenen 10.000 TL geri alınacaktır.

VI- YARIŞMA TAKVİMİ

6.1. Senaryo projelerinin son teslim tarihi: 18 Mart 2019

6.2. Kazanan senaryoların açıklanması: 18 Nisan 2019

6.3. Filmlerin son teslim tarihi: 27 Mayıs 2019

6.4. Ödül Töreni: 13 Haziran 2019

6.5. Yarışma Düzenleme Kurulu YARIŞMA TAKVİMİ bölümünde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

VII – DESTEK VE ÖDÜLLER

7.1. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, “Geleceğin Sineması” kapsamında seçici kurul tarafından belirlenen 10 senaryo projesine 6.000 TL film yapım desteği verecektir. Destek miktarı projeye verilen katkı payına göre artış gösterebilmektedir. TÜRSAK desteklerin artması durumunda bilgilendirmeyi sosyal medya aracılığı ile ve internet sitesinden duyuracaktır.

7.2. Verilecek diğer ödül ve destekler, kazanan senaryo projelerinin açıklanacağı tarihten önce etkinliğin resmi internet sayfası olan geleceginsinemasi.tursak.org.tr adresinden ve TÜRSAK Vakfı’nın sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

VIII – DEĞİŞİKLİK VE İPTAL

8.1. Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı, yapım desteklerinin teslim edilmesinden önceki süreçte 16. Geleceğin Sineması Yarışması ile ilgili iptal ve değişiklik haklarını saklı tutar.

8.2. Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı, yapım destekleri teslim edildikten sonraki süreçte, ödül töreni, teslim tarihi ve ödüllerin muhteviyatı gibi konularda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.