Üniversite Öğrencileri Arası DASK Depreme Dayanıklı Tasarım Yarışması

Üniversite Öğrencileri
Üniversite Öğrencileri Arası DASK Depreme Dayanıklı Tasarım Yarışması

DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması, üniversitelerin inşaat mühendisliği
bölümlerinde okuyan öğrencilerin oluşturduğu ekipler arasında düzenlenir. Yarışma
üç bölümden oluşur. Yarışmanın birinci bölümünde takımlar, proje ön şartnamesine
uygun olarak yarışmaya başvururlar. Yarışmanın ikinci bölümünde finale kalan
takımlar, açıklanacak olan teknik şartnameye uygun olarak bina maketlerini tasarlar
ve bina maketini yaparlar. Yarışmanın üçüncü bölümünde ise takımların inşa ettikleri
çok katlı bina maketleri yarışma final gününde “sarsma masası” üzerinde, üç farklı
deprem etkisi altında test edilir. Kazanan takım, maket binaların yarışma kapsamında
gösterdiği deprem performansına göre belirlenir.

DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nın altıncısı için başvurular başladı! Başta inşaat mühendisi adayları olmak üzere tüm üniversite öğrencilerinin deprem bilincini ve depreme dayanıklı bina tasarımı becerisini artırma hedefiyle hayata geçirilen ve artık geleneksel hale gelen yarışmaya başvurular 7 Ocak 2022’ye kadar devam ediyor.

Yarışma neyi amaçlıyor?

– İnşaat mühendisliği ve mimarlık öğrencilerine depreme dayanıklı yüksek bina tasarımı ve maket yapımı aşamalarında çalışma fırsatı sunmak,

– Deprem mühendisliği mesleğini tanıtmak ve öğrencileri bu alanda uzmanlaşmaları için özendirmek,

– Deprem ve depreme dayanıklı bina bilincini artırmak.

Kimler katılabilir?

Üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’na üniversitelerin lisans öğrencilerinden oluşan en fazla beşer kişilik takımlar başvurabilir.

Takım üyelerinin çoğunluğunu inşaat mühendisliği bölümü öğrencileri oluşturmalıdır. Aynı üniversitenin mimarlık bölümlerinden en fazla iki öğrenci takıma dâhil olabilir. Takım üyelerinin okuduğu üniversitede mimarlık bölümü yoksa bir başka üniversiteden mimarlık öğrencisi takıma dâhil edilebilir. Takımlara inşaat mühendisliği bölümü öğretim üyelerinden en az bir kişi önderlik eder.

Yarışma aşamaları nelerdir?

1. Proje Ön Şartnamesi’ne uygun şekilde tasarlanan bina projeleri değerlendirilerek ön elemeden geçer.

2. Ön elemeden geçen bina projeleri DASK’ın göndereceği malzemeler (balsa çıta ve levhalar) ile Teknik Şartname’ye uygun bir şekilde bina maketine dönüştürülür.

3. 29 – 31 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek büyük yarışma finalinde bina maketlerinin şartnameye uygunlukları ve depremi simüle eden sarsma masası üzerindeki performansları değerlendirilir.

Yarışma takvimi

Proje başvurularının sona ermesi: 7 Ocak 2022

Seçilen takımların açıklanması, maket malzemelerin gönderilmesi ve Teknik Şartname’nin açıklanması: 1 Şubat 2022

Performans tahminlerinin ve her bir kat alanının Excel dosyası halinden gönderimi: 20 Mayıs 2022

Bina maketlerinin teslimi için son tarih: 27 Mayıs 2022

Büyük final: 29-30 Mayıs 2022

Ödül töreni: 31 Mayıs 2022

Yarışmanın kapsamı

Belirlenen kurallara göre tasarlanan ve balsa ağacı çıtalarından ve levhalarından imal edilen ölçekli bina maketleri bir seri sarsma masası testlerine tâbi tutularak deprem performansları deneysel bir şekilde belirlenir.

Maket binanın başarısında en önemli faktör, “depremde yıkılmaması”dır.

Ekonomik ve estetik faktörler de ayrı birer kriter olarak takımların performanslarını etkiler. Teknik puanlamada, yapının deprem performansının seviyesi (hissedilen sarsıntı seviyesinin ve yapısal hasarın azlığı); ekonomik puanlamada, maket binanın ağırlığı (malzeme miktarı) ve toplam kat alanı; estetik puanlamada ise yapı mimarisi ve pazarlama potansiyeli (poster ve sunum) gibi kriterler dikkate alınır.

Yarışmanın kazananı bir fayda-maliyet hesabı sonucunda bulunan en yüksek toplam yıllık kazancı elde eden takım olur.

Derecelendirme ve ödüller

Üç kuvvetli yer hareketinden herhangi birinde yıkılmadığına hükmedilen bir binayı tasarlayan takımlardan Nihai Yıllık Kazancı (NYK) en yüksek olan takım yarışmanın galibi olacak.

Yarışmada birinci olan üniversitenin ilgili bölümünün emrine laboratuvar teçhizatı temini amacıyla 50.000 TL tutarında para ödülü tahsis edilecektir. İlk üçe giren üniversite takımlarının öğrencilerine ise aşağıda belirtilen para ödülleri verilecektir:

1.takım: 25.000 TL

2.takım: 20.000 TL

3.takım: 15.000 TL

Yarışmada altı adet özel ödül verilecektir:

– Türk Reasürans Özel Ödülü

– En İyi Mimari Özel Ödülü

– En İyi Deprem Performansı Özel Ödülü

– En İyi İletişim Becerisi Ödülü

– En İyi Sunum Özel Ödülü

– En İyi Yarışma Ruhu Ödülü