Üniversite Öğrencileri arası Çevreci Tasarımlar Yarışması

Üniversite Öğrencileri arası Çevreci Tasarımlar Yarışması

Günümüzde kentleşmenin de etkisiyle birçok çevre sorunları ile karşı karşıyayız. Bu sorunlar karşısında ne yapılması gerektiği oldukça önemlidir. Çevredeki atıkların geri dönüştürülebilirliğini ve sürdürülebilirliğini vurgulamak ve bu konuda çevremizdeki bireylerin farkındalığını arttırmak en büyük amaçlarımızdandır. Aynı zamanda yarışmaya katılacak olan öğrencilerin multi-disipliner bir çalışma prensibi ile bilgilerini pratiğe dökme şansı sunulacak ve öğrencilerin yaptıkları çalışmalar jürilerimiz tarafından değerlendirilerek ödüllendirilecektir. Yarışma sonunda seçilen oyuncakların köy okullarındaki çocuklara bağışlanacak olması yarışmanın sosyal sorumluluk yönünü öne çıkarmaktadır.

 

 1. Yarışmanın Aşamaları ve Puanlama

PROTEK(Proje Geliştirme ve Teknikleri Kulübü)’ in ilk yarışmalarından biri olan Çevreci Tasarımlar Yarışması, “Başvuru”, “Ön eleme” ve “Final” başlığı altında üç aşamadan oluşmaktadır. En fazla 3 kişilik yarışmacılardan oluşan 20 takım yarışmaktadır.

Elektrik ve Elektronik Fakültesi Kongre Merkezinde seminerlerle başlanacak olan gün, yarışmacıların sunumlarını ve oyuncaklarını stantlarda tanıtımları ve değerlendirilmeleriyle devam edecektir.

Aşama 1: Başvuru                                                                         

 • Katılım ücretsizdir.
 • Yarışmacılar 11 Şubat 2019-20Mart 2019 tarihleri arasında başvuru yapabilirler.
 • Takımlar en fazla üç kişilik gruplardan oluşabilir.
 • Başvuru yapan takımlar, 21 Mart 2019 gününe kadar fikirlerini ve tasarımlarını bir paragraf şeklinde yazılı olarak tarafımıza göndermelidirler.

Aşama 2: Ön Eleme

 • Ön eleme başvurularla birlikte başlayacaktır.
 • Yarışmacıların projelerinde geri dönüşüm malzemeleri dışında kullanmak istedikleri motor, mikrodenetleyici gibi bütçe gerektiren malzemeleri yarışmacılar tedarik edemezse, tarafımıza bildirebilirler. Böyle bir durumda yarışmacının ekstra malzeme isteği değerlendirilecek ve uygun olursa yarışmacıya tedarik edilecektir. Böyle bir istek doğrultusunda tedarik edilen malzemelerin kullanılmaları zorunludur.(Kullanılmaması durumunda tedarik edilmiş olunan malzemelerin ücretleri talep edilecektir.)
 • Bu talepler yarışmanın konseptine uygunluğu ve karşılanabilirliği açısından değerlendirilip geri dönüşler yapılacaktır.
 • Ön eleme sürecinde isteğimiz, projeleri konsepte en uygun halde tekrar başvuru sürecine dâhil etmektir.
 • Ön elemede yarışmacılardan beklentimiz sağlam fikirler ve oyuncaklarında ilerleme kaydetmeleridir.

 

Aşama 3: Final

 • 22 Nisan 2019 günü olacak yarışma finalinde takımlar Elektrik ve Elektronik Fakültesi Kongre Merkezinin girişinde kurulacak stantlara sunumları ve oyuncakları ile beraber yerleşeceklerdir.
 • Öğretim üyeleri, tasarımcılar ve derneklerden oluşan jüri üyeleri tasarımları Geri Dönüşüm Malzemelerinin kullanımı, Teknik (Mekanizma),Özgünlük, Tasarım ve Estetik-Çekicilik,Hedef Kitleye Uygunluk(Ergonomik ve Yaş Grubuna Uygunluk),İşlevsellik(Kullanıcıya Sağladığı Fayda) olmak üzere 6 kategoride farklı ağırlıklarla değerlendirilecektir.
 • Yarışma sonunda seçilen oyuncaklar kulüp üyelerimiz ve yarışmacılarımız tarafından Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlanacaktır.
 • Katılan tüm yarışmacılara katılım belgesi verilecektir.
 • Yarışmamızda birinci, ikinci ve üçüncü olanlara ise katılım belgesi, plaket ve para ödülü verilecektir.

 

Puanlama:

Puanlama ölçütleri 6 kategoriden oluşmaktadır ve farklı ağırlıklarda puanlanacaktır.

 1. Geri Dönüşüm Malzemelerinin Kullanımı,
 2. Teknik (Mekanizma),
 3. Özgünlük,
 4. Tasarım ve Estetik Çekicilik,
 5. Hedef Kitleye Uygunluk(Ergonomik ve Yaş Grubuna Uygunluk),
 6. İşlevsellik(Kullanıcıya Sağladığı Fayda)

 

3.Yarışmanın Katılım Koşulları:

3.1. Yarışma Katılımcılarına Dair Koşullar

 • Takımlar en fazla 3 kişilik ekiplerden oluşmalıdır. Yarışma üyelerinin başvuru tarihinden proje teslim tarihine kadar geçen sürede lisans eğitimine devam ediyor olması gerekmektedir.
 • Türkiye’deki üniversitelerin İletişim, İletişim Bilimleri, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar, Sanat ve Tasarım, Mimarlık, Mühendislik, Eğitim, Fen-Edebiyat ve diğer ilgili fakülte lisans seviyesinde eğitim almakta olan tüm öğrencilerin katılımına açıktır.
 • Katılımcıların “Çevre Tasarımları Yarışması Katılım Formunu” www.ytuprotek.netsitesinden eksiksiz bir şekilde doldurması ve şartnameyi kabul etmeleri gerekmelidir.

 

 • Ekiplerin üyelerinde bölüm veya üniversite kısıtlaması bulunmamaktadır.
 • Yarışmaya Üniversitelerin ilgili bölümlerinin tüm sınıflarına (Hazırlık, 1. , 2. , 3. , 4.) açıktır.
 • Bir öğrenci yalnızca bir takımda yarışmaya katılabilir.
 • Yarışma Şartnamesinde öngörülen koşullara uymak zorundadırlar.
 • Bu koşullara uymayan ekipler, projelerini teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılırlar.

 

3.2. Başvurusu Yapılan Oyuncak Fikirlerine Dair Koşullar

 • Geliştirilecek oyuncakların bir kısmında “Geri Dönüşüm Malzemelerinin Kullanımı” gereklidir.
 • Geri dönüşüm malzemelerinin kullanım oranı sunumlar öncesinde ilgili görevlilere iletilmelidir.
 • Ekip olarak başvurusu yapılan oyun ve oyuncak fikirleri üzerinde tüm ekip üyeleri eşit derecede hak ve sorumluluk sahibi olurlar.
 • Hazırlanacak oyuncaklarda özgünlük ve teknik mekanizma değerlendirme kriterlerinde büyük öneme sahip olmakla birlikte, esastır.
 • Hazırlanacak oyuncaklar 6-13 yaş grubundaki çocukların kullanımına göre olmalıdır.

 

3.3. Oyuncak Fikirlerinin Teslim Formatına Dair Koşullar

 • En fazla 3 kişilik yarışmacılardan oluşan ekipler başvuru yaptıkları oyuncaklarla beraber bilgisayarda veya poster şeklinde bir sunum oluşturmalıdırlar.
 • Katılımcılar, başvurusunu yaptıkları oyuncak fikri bir isim önermesi gerekmektedir.
 • Katılımcılar her bir oyun ve oyuncak fikri için aşağıdaki dokümanları teslim edebilecektir:

Teslimi zorunlu olan belgeler:

 • Oyuncak tasarımıyla ilgili kısa bir bilgi metni
 • Proje anlatım posterleri ya da sunumları: Oyuncakların yapım sürecini içermelidir. Geri kalan sunum fikirleri yarışmacıların hayal gücüne bırakılmıştır.
 • 3 Boyutlu Fiziksel Model
 • Oyuncak yapımı sırasında çekilen sunuma koyulacak fotoğraflar.

 

İsteğe bağlı olanlar:

 • Video

 

3.4. Yarışma Takvimi:

 • Yarışma süreci aşağıda belirtilen takvime uygun olarak yürütülecektir.
 • Son Başvuru Tarihi: 20 Mart 2019
 • Ön Eleme Tarihi Bitimi: 22 Mart 2019
 • Yarışma Tarihi:22 Nisan 2019
 • Yarışma takvimi gerekli görülmesi halinde düzenleme kurulu tarafından revize edilebilir.
 • Tarihlerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde güncel tarihler web sitesi üzerinden ilan edilecektir.
 1. Yarışmacılardan İstenilenler

4.1. Ön Eleme Sürecinde

 • Yapılacak oyuncak tasarımı fikrinin kesinleştirilmesi ve bir paragraf halinde sunulması.

4.2. Final Sürecinde

 • Yarışma gününe sunum ve oyuncağın hazır bir şekilde gelmesi.
 • Kullanılan geri dönüşüm malzemelerinin diğer malzemelere göre oranı. (Kullanılan Geri Dönüşüm malzemelerinin sayısı/Kullanılan Tüm Malzemelerin Sayısı)

 

5.Yarışmacıların Uymakla Yükümlü Olduğu Esaslar

 • Her yarışmacı sadece bir ekipte yer alabilir.
 • Yarışma başvurusu onaylanan ekipler projelerini, şartnamede belirtilen teslim gününü geçmeyecek şekilde bitirmekle yükümlülerdir.
 • Ekipler tarafından  doldurulan  kayıt  formunun  yarışmayı  düzenleyen   ekibe internet üzerinden ulaştırılmasının ardından yine yarışmayı düzenleyen ekip tarafınca e-mail ile gönderilecek onay yazısı alınması ile kayıtları tamamlanır.
 • Yarışmayı düzenleyen Yıldız  Teknik  Üniversitesi  Protek ekibi ve  yarışma hakkında internette veya yazılı basında paylaşılan yarışmanın gidişatını, seçici kurulun  kararını  etkileyebilecek,  hakaret  içerikli,  etik  olmayan  gerçeği yansıtmayan paylaşımlarda bulunan kişiler yahut bu tür paylaşımı yapan kişinin bulunduğu ekipler ödül alsalar bile yarışmadan çıkarılır.
 • Yukarıda belirtilen  hususlara  uymayan  grupların  projeleri,  Seçici  Kurul  ve yarışmayı düzenleyen ekip kararı ile tutanağa geçirilerek yarışma dışı bırakılır.

 

 

6.Soru ve Cevaplar

 • Yarışmacılar, yarışmaya ilişkin sorularını yarışma ekibinecevrecitasarim@ytuprotek.netmail adresinden iletişime geçebilirler.

 

7.Ödüller

 • Ödül adetleri, cinsi ve  miktarları ytuprotek.netinternet  sitesinde ilan edilecektir.
 • Yılldız Teknik  Üniversitesi Protek  ekibi  zorunlu hallerde,  ödül  adetlerinde  ve miktarlarda  değişiklik  yapma  hakkını  saklı    Yapılacak  değişiklikler www.ytuprotek.netadresinde yayınlanacaktır.

 

8.Seçici Kurul

 • Seçici Kurul üyeleri internet sitesinde ilan edilecektir. Yıldız Teknik Üniversitesi PROTEK ekibi, zorunlu hallerde, Seçici Kurul üyeliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılacak değişikliklerytuprotek.net yarışma adresinden yayınlanacaktır.

 

9.Diğer Hususlar

 • Yıldız Teknik Üniversitesi Protek ekibi, gerekli görülen hallerde, yarışmacılardan başvuru sırasında verilen belgelerin asıllarını isteme hakkına sahiptir.
 • Yarışma sonunda  yarışmacıların  hazırlamış  oldukları  oyuncaklar  Yıldız  Teknik Üniversitesi Protek ekibine teslim edilecektir.
 • Yarışmacılar oyuncak yapımında kullandıkları tüm malzemeleri yarışma sonunda Yıldız Teknik Üniversitesi Protek ekibine teslim etmek zorundadır.
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Protek ekibi yarışma sonucunun  ilan  edilmesinden önce herhangi bir aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda Yıldız  Teknik  Üniversitesi  Protek  ekibi teslim  edilen  projeleri  tarafınca kullanılmayacağını taahhüt eder.
 • Yarışmaya gönderilen  projelerin  özgün  olmamasından  doğacak  tüm  hukuki sorumluluklar, yarışmacılara aittir.
 • Ödüle layık  görülen  projeler  internetten  üzerinde  herhangi  bir  yayında yayınlanmadan önce Yıldız Teknik Üniversitesi Protek ekibi yazılı onayı olması gerekmektedir.  Aksi  ile  karşılaşılan  durumlarda  ödülü  iptal  etme  hakkında sahiptir. Doğacak olan sorunlardan yarışmacılar sorumludur.
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Protek ekibi şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan  değişiklikler  internet  üzerinden  güncel  şartname  ile yayınlanacaktır.
 • Yarışmaya başvuran tüm yarışmacılar, şartname koşullarını, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.
Çevreci Tasarımlar Yarışması
Başvuru Formu