Üniversite Öğrencileri arası Birlikte Başardık Hikâye Yarışması

Hikâye Yarışması
Üniversite Öğrencileri arası Birlikte Başardık Hikâye Yarışması

Bir uluslararası öğrenci ile bir Türk öğrencinin birlikte başvurabilecekleri yarışma için başarı hikayenizi göndererek büyük ödüllere ulaşabilirsiniz.

BİRLİKTE BAŞARDIK HİKÂYE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

YARIŞMANIN KATEGORİSİ
Hikâye

YARIŞMANIN KONUSU
Konu, en az 1 Türk ve 1 uluslararası öğrencinin bir araya gelerek gerçekleştirdikleri başarı
hikâyesi olarak belirlenmiştir.

YARIŞMANIN AMACI
Yarışmanın amacı, ülkemizde yükseköğrenim gören uluslararası öğrenciler ile Türk
öğrencilerin sahip olduğu ortak paydaları vurgulamak ve bu öğrencilerin bir araya geldiklerinde
elde ettikleri başarı hikâyelerini ödüllendirmektir.

HEDEF KİTLE
Ülkemizde yükseköğrenim gören Türk ve uluslararası öğrencilerin katılımına açıktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Başvuru tarihleri: 10.10.2022 – 31.10.2022
Ödül sahiplerinin açıklanması ve ödül töreniyle ilgili bilgilendirme www.turkiyeburslari.gov.tr
ve Türkiye Bursları sosyal medya hesaplarından yapılacaktır.

YARIŞMA ŞARTLARI
1. Yarışmanın konusu ülkemizde yükseköğrenim gören 1 Türk ve 1 uluslararası öğrencinin elde
ettikleri başarıyı bir hikâye formatında sunmaları olarak belirlenmiştir.
2. Hikâyeler Türkçe yazılmış olmalıdır.
3. Yarışmaya gönderilen metinler 2.000 kelimeyi geçmemelidir.
4. Eserlerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır.
5. Yarışmaya gönderilen metinler, Times New Roman 12 punto, 1,5 satır aralığıyla yazılmış
olmalıdır. A4 ebatında, üstten ve soldan 3 cm sağdan ve alttan 2,5 cm sayfa boşluğu kalacak
şekilde hazırlanmalıdır.
6. Yarışmaya 1 Türk ve 1 uluslararası öğrenci olmak üzere toplamda en az 2 kişi katılım
sağlayabilir.
7. Her bir katılımcı/ekip, yarışmaya en fazla 2 çalışmayla katılım sağlayabilir.
8. Tüm başvurular Türkiye Bursları Bilgi Sistemi üzerinden kabul edilecektir.
9. Başvurular, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme olmak üzere iki aşamalı olarak
değerlendirilecektir.
10. Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve belirtilen son gönderim tarihinden sonra
gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. Hikâyenin mutlaka gerçek bir olaydan yola çıkarak hazırlanmış olması gerekmektedir. Söz
konusu hikâyenin doğruluğu ve gerçekliğine dair katılımcılardan onay alınacaktır.
12. Eserler özgün nitelikte olmalıdır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül
kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Tespiti
hâlinde yarışmacı tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecektir.
13. Bu şartnamede ayrıca belirtilmeyen konularda karar alma ve her türlü değişiklik yapma
yetkisi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na aittir.
14. Katılımcılar, yarışmaya başvurarak Yarışma Şartnamesi’nde yer alan tüm bilgileri kabul
ettiğini ve başvuruda beyan ettiği tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme kurulu tarafından belirlenecek baraj puanın üstünde olan eserler sırasıyla
ödüllendirilecektir. Ödüllendirmede, her derece için belirlenen baraj puanı farklı olacaktır.
Baraj puanı üzerinde hiçbir çalışma bulunmadığı takdirde ödül verilmeyecektir.

TELİF
• Yarışma sonunda ödüle değer görülen eserler bütün telif haklarıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem
görür.
• Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, mansiyon ya da sergilenmeye değer
bulunan eserlerin; Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı uzantılı internet
sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve
eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma,
temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra
sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi
bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır.
• Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, söz konusu eserleri amaç ve faaliyetlerini
gerçekleştirmek için kaynak oluşturmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar.
• Katılımcı, bu hususlara herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak
hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

ÖDÜLLER
Ödül, katılımcı sayısından bağımsız olarak belirlenmiş olup ekibe takdim edilecektir.
Birincilik Ödülü:10.000 TL
İkincilik Ödülü:7.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL

Son Başvuru Tarihi: 31 Ekim 2022

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

13 − eleven =