Üniversite Öğrencileri Arası Beyin Bilgisayar Arayüzü Geliştirme Yarışması

Üniversite Öğrencileri Arası Beyin Bilgisayar Arayüzü Geliştirme Yarışması

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin, beyin bilgisayar arayüzü (BBA) alanındaki farkındalıklarını arttırmak, ülkemizin teknolojik ve bilimsel gelişimine katkı sağlamak ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik olarak yarışmalar düzenlemektir.

BBA kişilerin kas sistemlerini bir başka deyişle motor sinir sistemlerini kullanmadan, bir bilgisayarı, elektromekanik bir kolu ya da çeşitli nöroprotezleri, kullanmalarını olanaklı hale getirmektedir. Katılımcılar beyin işaretlerini zararsız ve acı vermeyen bir yöntem olan EEG(Elektroensefalografi) tekniği ile kaydedip bunları gerçel zamanlı olarak sayısal işaret izleme teknikleri ile analiz edip özgün bir BBA uygulaması yapacaklardır.

BBA teknolojisinin çalışma prensibi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri öğretim elemanlarınca katılımcı gruplara aktarılacaktır. Bu sayede katılımcılar nörobilim konusundaki bilgilerini derinlemesine geliştirme imkânı bulacaklardır.

Verilen eğitimin ardından katılımcıların, beyin işaretlerini anlamlandırarak felçli insanlara yönelik teknolojik bir fikir geliştirmeleri beklenmektedir.

Bu çağrı, programın amacı doğrultusunda düzenlenecek olan atölye çalışmasına yönelik kuralları,

işlemleri ve yükümlülükleri kapsar.

Başvuru Şartları:

 1. Başvuru sırasında Türkiye’de ve KKTC’de yer alan yükseköğretim kurumlarında Lisans veya Yüksek Lisans öğrencisi olanlar başvuru yapabilir.
 2. En fazla 3 kişiden oluşan gruplar halinde başvuru yapılabilir. Başvuru, grup adına ekip temsilcisi (lideri) tarafından yapılır.
 3. Grupların yenilikçi bir fikir ile başvuru yapması tercih edilir. Ticarileşmiş bir ürüne ait proje fikriyle başvuruda bulunulamaz.
 4. Atölye çalışmasına katılım sınırlı sayıda olup, başvuru sahiplerinin web sitesi üzerinden CV ile başvuru yapmaları gerekmektedir.
 5. Etkinlik 22-26 Ekim tarihleri arasında Trabzon’da (KTÜ) yapılacak olup, atölye çalışmalarına katılacak olanlar, beş gün boyunca bu çalışmalara katılmayı taahhüt ederler.
 6. Yarışma grupları ortaya çıkardıkları projeleri 26 Ekim 2018 tarihinde Trabzon Meydan Parkında yapılacak etkinlikte sergilemeyi taahhüt ederler.

Diğer Hususlar:

 • Atölye çalışmalarına katılabilmek için www.trabzonbilimsenligi.com  adresinde yer alan online başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.
 • Atölye çalışması için gerekli olacak temel donanımsal malzemeler (1 adet NeuroSky Mobil Beyin Dalga Algılayıcı, Raspberry Pi 3, Arduino Nano, HC-05, 5V Röle, L298, Kapasite, direnç, endüktans vb. sarf malzemeler) organizasyon komitesi tarafından katılımcılara ücretsiz olarak verilecektir. Bunlar dışında ihtiyaç duyulan malzemeler katılımcılar tarafından sağlanmalıdır.
 • Atölye çalışmalarına katılım için son başvuru tarihi 10 Ekim 2018 saat 17:00’ye kadardır. Atölyeye başvuruların kabul sonucu 12 Ekim 2018 tarihinde www.trabzonbilimsenligi.com  adresinden duyurulacaktır.
 • Katılımcıların en az bir dizüstü bilgisayar ile organizasyona katılmaları gerekmektedir. Katılımcılar ihtiyaç duyacakları yazılımları (MS Office, C, Matlab vb. ) bilgisayarlarına yüklemiş olmaları gerekmektedir.
 • Atölye çalışması eğitimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde verilecektir. Atölye çalışmaları 22 Ekim Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacaktır.
 • Yarışma kapsamında geliştirilen projeler ön jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve yapılan değerlendirme sonucunda yarışma koşullarına uymayan çalışmalar asıl jürinin değerlendirmesine sunulmadan eleneceklerdir.
 • Yarışmada birincilik, ikincilik ve üçüncülük olmak üzere toplam üç ödül verilecektir. Ödüller www.trabzonbilimsenligi.com web sitesinde açıklanacaktır. Bütün projeler etkinliğin son günü sergilenecektir.
 • Atölye çalışmaları sonucunda geliştirilen projeler ticari olmayan etkinliklerde tanıtılabilir. Projeler, yarışma sonrasında, çeşitli televizyon kanalları tarafından yayınlanmak istendiğinde, Yarışma Komitesi, proje sahibi ile televizyon kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur.

Atölye Çalışması Takvimi:

22 Ekim 2018 Pazartesi (Yer: KTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Ölçme Laboratuvarı)

 • 9:00-9:40 Tanışma ve genel bilgilendirme (Öğretmen Serkan AYDIN ve Dr. Öğr. Üyesi Önder AYDEMİR, KTÜ Elektrik-Elektronik Müh. Öğr. Üyesi)
 • 10:00-11:30 Beyin-Bilgisayar Arayüzü ve uygulamaları (Eğitmen: Arş. Gör. Ebru YAVUZ, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Elektrik-Elektronik Müh. Öğr. Elemanı)
 • 11:30-13:00 Ara
 • 13:00-16:00 NeuroSky Mobil Beyin Dalga Algılayıcı donanımı tanıtımı ve uygulama örnekleri (Eğitmen: Elektrik-Elektronik Müh. Oğuzhan BAŞER)

23 Ekim 2018 Salı (Yer: KTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Ölçme Laboratuvarı)

 • 10:00-16:00 Grupların Serbest proje çalışmaları

Not: Serbest çalışmanın belli zamanlarında teknik konularda destek sağlanacaktır.

24 Ekim 2018 Çarşamba

 • 10:00-16:00 Grupların Serbest proje çalışmaları

Not: Serbest çalışmanın belli zamanlarında teknik konularda destek sağlanacaktır.

25 Ekim 2018 Perşembe

 • 10:00-14:00 Grupların Serbest proje çalışmaları
 • 14:00-16:00 Projelerin ön jüri değerlendirmelerinin yapılması

Not: Serbest çalışmanın belli zamanlarında teknik konularda destek sağlanacaktır.

26 Ekim 2018 Cuma (Yer: Trabzon Meydan Parkı)

 • 10:00-16:00 Projelerin halkın katılımına açık olarak sergilenmesi
 • 11:00-12:00 Projelerin jüri üyelerince değerlendirilmesi
 • 13:00  Ödül töreni.

 

Değerlendirme:

Değerlendirme aşamasında üç temel kriter göz önünde bulundurulacaktır. Bunlar;

1- Projenin yenilikçi yönü,

2- Projenin katma değeri,

3- Projenin çalışma durumu.

 

Beyin Bilgisayar Arayüzü Geliştirme Yarışması Başvuru Formu