Üniversite Öğrencileri arası Alfemo Tasarım Yarışması

Tasarım Yarışması
Üniversite Öğrencileri Tasarım Yarışması

Alfemo tasarım yarışması devam ediyor! Yılın tasarımcısı olmaya var mısınız? Mobilya ve teknoloji entegrasyonu ile geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren tasarım fikirlerinizi bekliyoruz.

Üniversite Öğrencileri arası Alfemo Tasarım Yarışması

ALFEMO TASARIM YARIŞMASI

1. Amaç
Hızla gelişen teknolojinin hayatımıza olan etkisinin artmasıyla, kişilerin yaşam alanları da etkilenmeye
başlamıştır. Alfemo ve Kids&Teens’in düzenleyeceği Alfemo Tasarım Yarışması’nın amacı; yaşam
alanlarımızın vazgeçilmez ürünü olan mobilyayla teknolojinin entegrasyonunu kurgulayarak yeni nesil
mobilyalara yönelik yenilikçi ve yaratıcı fikirleri desteklemektir.
Bu bağlamda; çocuk ve gençlere yönelik teknolojinin eğitici ve öğretici fonksiyonlarını ortaya çıkaran
mobilya tasarımları beklenmektedir.

2. Tema
Teknolojinin Çocuk ve Genç Mobilyalarına Entegrasyonu

3. Organizasyon
Yatpa Dayanıklı Tüketim Malları San. Tic. A.Ş. Alfemo Mobilya, Kids&Teens tarafından
düzenlenmektedir.

4. Genel Katılım Koşulları:
a. Yarışmaya bireysel veya grup olarak katılınabilir.
b. Bireysel katılımcıların ya da grup olarak yapılacak katılımlarda grup üyelerinden en az birinin,
üniversitelerin Güzel Sanatlar, Sanat ve Tasarım ve Mimarlık Fakülteleri’nin ilgili bölümlerinde ön
lisans, lisans veya lisansüstü derecesinde eğitimlerini sürdürüyor olmaları gerekmektedir.
c. Diğer branşlardan katılacak öğrenciler için, tasarım ekibinde (b) maddesindeki koşulu yerine
getiren en az bir üye olması gerekmektedir.
d. Yarışmaya katılan her proje için özgünlük, daha önce üretilmemiş olması, kamuya sunulmamış
olması, benzer başka bir yarışmada dereceye girmemiş ve ödül almamış olması şartları
aranmaktadır. Bu koşulların aksinin tespiti durumunda proje geçersiz sayılacaktır.
e. Her birey veya grup en fazla üç farklı projeyle yarışmaya katılabilir.
f. Yarışmaya gönderilen projenin özgün bir çalışma olmaması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk katılımcıya aittir.

5. Katılım Formatı
Başvurular www.alfemotasarimyarismasi.com adresinden ulaşılacak dijital başvuru formatının
doldurulması ve aşağıdaki belgelerin yine aynı internet adresi üzerinden sisteme yüklenmesi yoluyla
kabul edilecektir. Yarışmacılar başvurularını yaparken 6 haneli harf veya rakamlardan oluşan proje
rumuzu oluşturmalıdır ve EK_2 ve EK_3’te belirtilen maddelerde sadece bu rumuzu kullanmalıdır.
Rumuz, hiçbir şekilde katılımcının kimliğini belli edecek bilgi ve ibare içermemelidir.
Projenin dereceye girmesi veya ödül alması durumunda başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyası ile
tüm diğer eklerin basılı kopyalarının ibrazı istenecektir.
EK_1 : Öğrenci belgesi
Üniversitelerin ilgili bölümlerine bağlı olan katılımcıların bağlı oldukları üniversitelerden alacakları
öğrenci belgesi .JPEG veya .PDF formatında sisteme yüklenmelidir.
NOT: Grup olarak yapılan başvurularda grupta yer alan en az bir kişinin ilgili bölümlerde öğrenci
olduğunun belgesini ibraz etmesi yeterlidir.
EK_2 : Çizim Görsel ve Açıklamalar
Projeye ait çizim, resim ve açıklamaların bir arada yer aldığı paftaları en fazla 3 adet A3 boyutunda 150
DPI çözünürlükte her bir dosyanın büyüklüğü 5 MB’ı geçmeyecek şekilde .JPEG veya .PDF formatında
sisteme yüklenmelidir. Yüklenecek dosyalardan biri isteğe bağlı olarak projenin işleyişini, nasıl
kullanıldığını veya çalıştığını gösteren bir animasyon dosyası AVI formatında yine dosyanın büyüklüğü
5 MB’ı geçmeyecek şekilde sisteme yüklenebilir. Proje sunum dosyalarının sağ alt köşesinde katılımcılar
tarafından belirlenmiş 6 haneli rumuz yazılacaktır.
EK_3 : Proje Raporu
Türkçe olarak projeyi anlatan ve maksimum 300 kelimeden oluşan proje raporudur. Raporda sırasıyla
hangi açıdan özgün olduğu hangi mekanda kullanılacağı, kullanıcı ve mekanla ilişkisi, malzeme ve detay
bilgisi ve nasıl kullanıldığına dair bilgiler verilecektir. Raporun başlığına katılımcılar tarafından belirlenen
6 haneli rumuz yazılacaktır.

6. Yarışma Takvimi
Duyuru Tarihi : 5.03.2020
Son Başvuru Tarihi : 25.06.2020
Jüri Değerlendirmesi : 30.06.2020
Ödül Alan Projelerin Açıklanması : Güncellenecek.
Ödül Töreni : Güncellenecek.
Sonuçlar www.alfemotasarimyarismasi.com sayfasından ilan edilecektir. Ayrıca dereceye giren proje
sahiplerine elektronik posta yoluyla bilgi verilecektir.
**Alfemo yarışma takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Takvimde bir değişiklik olması
durumunda güncel bilgiler internet sayfası aracılığıyla ilan edilecektir.

7. Ödüller
Birincilik Ödülü : 15.000 TL
İkincilik Ödülü : 7.500 TL
Üçüncülük Ödülü : 5.000 TL
Mansiyon Ödülü : 5 kişiye Alfemo mağazalarında kullanılmak üzere 3 ay geçerli 1000 TL hediye çeki
Alfemo Özel Ödülü : Alfemo Tasarım Ofisi’nde 1 ay staj (üniversitelerinde zorunlu staj yapma
yükümlülüğü olanlar kabul edilebilir.)

8. Jüri
Doç. Dr. Hakkı Tonguç Tokol — Marmara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Tolga Benli — Yaşar Üniversitesi
Doç. Dr. Selçuk Demirci — Ege Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Can Özcan — Ekonomi Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Hande Atmaca Çetin —Ekonomi Üniversitesi

9. Değerlendirme Ölçütleri
– Temaya uygun olması
– Yenilikçi yaklaşım
– Özgünlük
– Sürdürülebilirlik
– Üretilebilirlik
– İşlevsellik
– Estetik görünüm
– Malzeme seçimi

10. Tasarım Hakları
Alfemo, yarışmaya katılan katılımcılara ait tasarımlar üzerindeki mali haklar kapsamında; gerek Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince işleme, çoğaltma, yayma, temsil,
işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla kamuya iletim, yayınlama, arşivleme, 3 boyutlu
prototipini yaptırma, sergileme, tasarımın uygulandığı ürünü üretme, piyasaya sunma, satma ve/veya
ithal etme haklarına süresiz sahip olacaktır. İlaveten, katılımcı, tasarıma ilişkin tüm mali hakların
şartsız, yer, süre, sayı, muhteva ve mecra sınırlaması olmaksızın üçüncü kişilere devir yetkisini
içerecek şekilde Alfemo’ya geçeceğini, izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan
eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde
kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi,
manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu maddeye aykırı
davranış halinde, ilgili tasarım sahibi, Alfemo’nun uğramış olduğu zararları nakden ve defaten
ödeyeceğini de kabul, beyan, taahhüt eder.
Yarışmaya gönderilen tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki, cezai ve idari
sorumluluklar katılımcıya aittir.
Yarışmaya katılan katılımcılar bu şartnamenin belirlediği koşulları kabul etmiş sayılırlar.

11. İletişim Bilgileri
ADRES
Yedi Eylül Mah. Celal Umur Cad. No:12 Torbalı / İzmir
TELEFON
+90 232 999 30 00 ve 0 850 222 10 30
FAX
+90 232 853 10 75 / +90 232 853 12 50
E-Mail
info@alfemo.com.tr