Üniversite Öğrencileri arası Afiş Yarışması “İLELEBET CUMHURİYET, İLELEBET TÜRKİYE YÜZYILLARI”

Üniversite Öğrencileri
Üniversite Öğrencileri Afiş Yarışması

İLELEBET CUMHURİYET, İLELEBET TÜRKİYE YÜZYILLARI” konulu üniversite öğrencileri arası afiş yarışması, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen bir yarışmadır. Yarışma, 29 Ekim 2023 tarihinde 100. yılını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti’nin ebediliğini ve Türkiye’nin gelecek yüzyıllarda da güçlü bir devlet olarak varlığını sürdüreceğini vurgulamayı amaçlamaktadır.

Yarışmaya Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilmektedir. Yarışmacılar, 29 Ekim 2023 tarihine kadar en fazla bir (1) afiş tasarımı ile yarışmaya başvurabilirler. Başvurular dijital ortamda gerçekleştirilecektir.

Yarışma Şartnamesi

YARIŞMANIN KONUSU

 

“İLELEBET CUMHURİYET, İLELEBET TÜRKİYE YÜZYILLARI” Afiş Tasarımı Yarışması

 

Yarışmanın konusu, 29 Ekim 1923’ten 29 Ekim 2023’e kadar geçen 100 yıllık süreçte güçlenen, 2023 itibarı ile de sadece ikinci bir yüzyıla girecek olan değil, tüm yüzyıllar boyunca yaşayacak olan ebedi Cumhuriyetimiz olarak belirlenmiştir. Ebedi Cumhuriyetimiz, kadim Cumhuriyet değerlerimiz, 29 Ekim 1923 tarihi itibarı ile tüm yüzyıllar boyunca Türkiye Yüzyılları olarak da anılacaktır. Ulu önder Büyük Atatürk’ün eğitim ve öğretim ile ilgili olarak belirttiği gibi “Fikri Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür” nesillerin yüz yıldır yetiştiği Türkiye Cumhuriyeti’nde hep birlikte, birlik ve beraberlik ruhu ile tam bağımsız, güçlü ve öncü bir Millet olmanın bilincini, gururunu ebediyete kadar tüm yüzyıllar boyunca yaşamaya devam edeceğiz.

 

Bu gurur, bilinç ve de inançla Ulu Önder’in izinden ‘Ne Mutlu Türk’üm Diyene’. Birlik ve beraberlik ruhu ile durmadan çalışarak, nesillerden nesillere ne mutlu tüm yüzyılları Türkiye yüzyılı kılan Türk Milletine.

 

YARIŞMANIN AMACI

 1. Görsel İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı, Görsel Sanatlar vb. alanların ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören üniversite öğrencilerimizin özgün tasarımlar üretmesini teşvik etmek;
 2. Yüz yılda bir olan, Cumhuriyetimizin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenecek bu yarışma ile Üniversite öğrencilerimizin özgün afiş tasarımları üreterek Cumhuriyet ilkelerine, Milli değerlere bağlılık, bu bağlamdaki bilinç ve farkındalığın güçlendirilmesine katkı sağlamak;
 3. Afiş yarışmasının ödülleri olan; birincilik, ikincilik, üçüncülük, mansiyon ve sergilemeye değer bulunma gibi kalite nitelikleri açısından oluşacak teşvik edici rekabet sayesinde ses getirecek, örnek gösterilecek eserlerin ortaya çıkmasını sağlamak;
 4. Bu yarışma vesilesi ile, teşvik edilmiş öğrenciler tarafından üretilen birbirinden yaratıcı ve estetik afiş tasarımlarını basılı ve dijital olarak çeşitli mecralarda sergileyerek Cumhuriyetin 100. Yıl etkinliklerine ve kutlamalarına ses getiren kalıcı katkılar sunmak.

 

 

KATILIMCILAR

Türkiye Cumhuriyeti ve K.K.T.C. Üniversiteleri, Güzel Sanatlar, Sanat ve Tasarım, Mimarlık, İletişim vb. Fakültelerine, Meslek Yüksek Okullarına bağlı Görsel Sanatlar, Grafik Tasarım, İletişim Tasarım, Görsel İletişim Tasarım vb. bölümlerde lisans, ön lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yanı sıra bu ana bilim ve ana sanat dallarında Yüksek Lisans, Sanatta Yeterlik ve Doktora yapmakta olan lisansüstü öğrencilerimiz yarışmaya katılabilirler. Katılımcılardan Türkiye Cumhuriyeti veya K.K.T.C. vatandaşı olma şartı aranmamaktadır. Erasmus, Farabi vb. programlar kapsamında Üniversitelerimizde Uluslararası öğrenciler de yarışmaya katılabilir.

 

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI ve KURALLAR

 1. Yarışma belirtilen kurumların ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine açıktır.
 2. Yarışmaya en fazla bir (1) afiş tasarımı ile katılım sağlanabilir.
 3. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
 4. Yarışmaya katılım dijital ortamda gerçekleşecektir. Basılı evrak: Başvuru Formu, görsel malzeme: Afiş tasarımının çıktısı, fotobloğa baskısı vb. fiziksek çıktıların kargo ile gönderilmesi söz konusu değildir. Başvuru Formu Word veya PDF, Afiş Tasarımları JPEG veya PDF formatında e-posta yolu ile ilefetkinlik@ibu.edu.tr adresine gönderilerek yapılacaktır.
 5. Afiş tasarımının içeriğinde kullanılan her türlü materyal/materyallerin bizzat katılımcı tarafından üretilmiş olması veya kullanım haklarının katılımcıda olması gerekmektedir.
 6. Afiş tasarımının daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, afişin tamamı ya da bir bölümü kopya edilmemiş, özgün ve telif haklarının satılmamış olması gerekmektedir. Bu kurala uymayan afiş tasarımları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 7. Yarışma tamamlanıp ödül veya sergileme hakkı kazansa dahi yarışmaya gönderilen tasarımlar 4.ve 5.maddelerdeki hükümleri taşımadığı anlaşıldığında yarışmacı ihraç edilir ve verilen ödül varsa geri alınır. Telif haklarının ihlali nedeniyle doğacak her türlü ve mali sorumluluk yarışmacıya aittir.
 8. Afişlerde yarışmanın konusu olan İlelebet Cumhuriyet, İlelebet Türkiye Yüzyılları mottosunun yer alması isteğe bağlıdır. Bu motto kullanılacak ise okunaklı bir yazı karakteri kullanılması ve Türkçe karakterlerden oluşturulmasına dikkat edilmelidir.
 9. Afişlerin hiçbir bölümünde reklam içerikli veya sponsora ait olabilecek logo ve herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel içerik bulunmamalıdır.
 10. Yarışmaya gönderilen eserlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine aykırı olmamasına dikkat edilmelidir.
 11. Afişler dijital ortamda hazırlanmalıdır. Çalışmalar için teknik serbesttir, ancak basım, çoğaltım ve dijital ortamda yayımlamaya uygun olmalıdır. Tasarımlar işletim sistemi sınırlaması olmadan; tasarım yazılımları (Adobe Illustrator (Ai), Corel Draw, Adobe Photoshop vb.) kullanılarak yapılmalıdır.
 12. Afiş tasarımları 70×50 cm ölçülerinde dikey olarak çalışılmalıdır. Söz konusu ölçü dışında yapılan afişler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 13. Afişler CMYK modunda 300 dpi çözünürlükte hazırlanmalı, JPEG veya PDF (Orijinal boyutunda ve sıkıştırılmamış baskıya uygun PDF formatında, High Quality Print) uzantılı belge olarak herhangi bir sıkıştırma yapılmaksızın gönderilmelidir. Tasarımda kullanılacak görseller de baskıya uygun çözünürlükte (300 dpi) olmalıdır.
 14. Yarışmaya katılan ödül alan ve başarılı bulunan afişlerden bir seçki sergisi düzenlenecektir. Ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan çalışmaların katılımcılarına “Katılım Belgesi” e-posta yoluyla gönderilecektir.

 

AFİŞ GÖNDERİM KOŞULLARI

 1. Katılımcılar http://ilef.ibu.edu.tr/ web sayfasında yer alan Başvuru Formunu eksiksiz doldurmalıdır.
 2. Başvuru Formu Word veya PDF formatında, Afiş tasarımı JPEG veya PDF formatında ilefetkinlik@ibu.edu.tr adresine gönderilmelidir.
 3. Katılımcılar, yarışmaya başvurmakla katılma koşullarını ve jüri kararlarını kabul etmiş sayılırlar.

 

ESERLERİN KULLANIM HAKKI

 1. Yarışmaya katılan tüm eserlerin her türlü telif hakkı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne ait olacaktır. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yolu ile elde ettiği bu eserleri televizyon, internet ve diğer her türlü ortamlarda yayımlama; katalog, broşür, afiş, kitap, ajanda, takvim, dergi, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme ve eğitim etkinliklerinde kullanma hakkına sahip olacaktır.
 2. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi hazırlanan ürün ve hizmetlerden kaynaklanan telif hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamaz.
 3. Yarışmacılar katılım formunu imzalayarak şartname hükümlerini tamamen kabul etmiş olacaklardır.

 

ESER DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Eser değerlendirme kriterleri    Puan Derecesi

Derecelendirme       En az 10   / En Fazla 20

 1. Konuya, içeriğe ve amaca uygunluk
 2. Anlaşılabilirlik ve etkileyicilik
 3. Yaratıcılık ve özgünlük
 4. Tekniğe uygunluk
 5. Farklı mecralara uygulanabilirlik

TOPLAM

 

YARIŞMA JÜRİSİ VE GENEL DEĞERLENDİRME

 

Değerlendirme Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı tarafından oluşturulacak 5 kişilik Seçici Kurul tarafından yapılarak; birinci, ikinci, üçüncü, mansiyon ödülünü ve sergilemeyi hak eden eserler seçilecektir.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

 

YARIŞMA SON BAŞVURU TARİHİ: 15 Ekim 2023 / Saat 23:59

 

JÜRİ DEĞERLENDİRME TARİHİ: 16-17 Ekim 2023

 

SONUÇLARIN İLANI: 18 Ekim 2023

 

ÖDÜLLER

 1. Bir katılımcı en fazla bir ödül alabilir.
 2. Ödüle ve sergilemeye layık görülen Afiş tasarımları Jüri Değerlendirmesi sonrasında 18 Ekim 2023 tarihinden itibaren http://ilef.ibu.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır.
 3. Tasarımların düzenlenen yarışma konusu ve amacına uygun olmaması halinde, jüri hiçbir tasarıma ödül vermeme hakkını saklı tutar.
 4. Yarışma düzenleyen kurum kazanan tasarımlar üzerinde, tasarımın asıl niteliğini bozmamak veya değiştirmeksizin, ödül kazanan eserler üzerinde amaca ve yayımlamaya yönelik değişiklik isteme veya yapma hakkına sahiptir.

 

Toplam 15.000 TL para ödülü bulunmaktadır.

Birincilik Ödülü: 5.000 TL

İkincilik Ödülü: 3.000 TL

Üçüncülük Ödülü 2.000 TL

Mansiyon: 5 Adet, her biri 1000 TL

 

SERGİ AÇILIŞ TARİHİ ve SAATİ / SERGİNİN AÇIK OLACAĞI TARİHLER

 

23 Ekim 2023 saat 14:00 / 23 Ekim – 23 Kasım 2023

 

SERGİ ADRESİ

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kültür Merkezi Sergi Salonu- Gölköy Yerleşkesi 14030 – Merkez / Bolu (Sergi yeri ve açılış saati ile ilgili güncel değişiklikler olduğu takdirde önceden web sayfasında duyurulacaktır.)

Yarışmanın şartnamesi ve başvuru formu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin web sitesinden temin edilebilir.