Üniversite Öğrencileri Arası 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” Afiş Yarışması

107. Yıldönümü’ nü kutladığımız 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ nün anlam ve önemine vurgu yapmak, şehitlerimizi anmak amacıyla Ege Üniversitesi “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” konulu afiş yarışması düzenlemektedir.

1915 ve 1916 yılları arasında süren ve yaklaşık 300.000 kahraman askerimizin şehit olduğu Çanakkale Savaşı büyük bir zaferle son bulmuştur. Gelibolu Yarımadası’nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleri ile Kurtuluş Savaşı’nın temelleri atılmış ve savaş Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet zaferi olma niteliğinde bir dönüm noktası olarak tarihe geçmiştir.

Ege Üniversitesi “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” Afiş Yarışması

Katılım Koşulları:
• Yarışma; jüri üyelerinin birinci derece yakınları dışında, ülkemiz Üniversiteleri bünyesinde lisans ve lisansüstü eğitime devam etmekte olan Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi ve İletişim Fakültelerinde okuyan öğrencilerin katılımına açıktır.

• Katılımcıların başvuru formu ile birlikte eğitim gördükleri üniversitelerden veya e- devlet uygulamasından güncel (son 6 ay içerisinde) alınmış öğrenci belgelerini eserleriyle birlikte yarışma sekretaryasına göndermesi gerekmektedir.

• Yarışmaya yalnızca bireysel olarak başvuru yapılabilir.

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Bir katılımcı en fazla iki eserle başvurabilir.

• Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir.

• Tasarımların üzerinde herhangi bir logo, kurum adı veya işaret olmamalıdır.

• Yarışmaya katılacak afişin daha önce yurt içinde ve yurt dışında herhangi bir yarışma ya da sergiye katılmamış, hiçbir yerde yayınlanmamış ve özgün olması gerekmektedir. Afişin ya da afiş içinde kullanılacak olan görsellerin herhangi bir yerden kopya edilmemiş olması şartı aranır. Özgün olmayan afişler ödül kazanmışsa ödül geri alınır, sergiye seçilmişse sergilemesi iptal edilir.

• Afiş tasarım çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur.

• Katılımcılar 6 rakamdan oluşan bir rumuz oluşturmalı ve bu rumuzu jpeg formatındaki afiş görselinin dosya adı olarak belirtmeli ve ayrıca katılım formuna yazmalıdır.

• Afiş tasarımları, 50×70 cm ölçülerinde dik olarak tasarlanmalı, CMYK modunda, 300 dpi çözünürlükte, dosya boyutu en fazla 20 MB olacak şekilde jpeg formatında gönderilmelidir.

• Yarışma konusu ile ilgisi olmayan, gerekli ölçü ve teknik koşulları sağlamayan afişler, elenmiş kabul edilir.

• Afiş tasarımlarının görselleri, imzalı başvuru formu ve öğrenci belgesi egedekultursanat@gmail.com adresine gönderilmelidir.

• Katılımcı telif haklarıyla ilgili tüm sorumluluğu taşımaktadır. Eserlerde kullanılacak tüm grafik tasarım, fotoğraf, resim, edebi eserler, imaj, çizim ve illüstrasyon benzerlerinin yasal düzenlemeye göre mali hakları daha önce herhangi bir kurum veya kişiye devredilmemiş olmalı ya da hak sahiplerinden yazılı izin alınmış olmalıdır.

• Katılımcı, Yarışma sonunda birinci seçilen afişin 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21-25. maddelerinde zikredilen işleme, çoğaltma, mevcut yayın imkanlarıyla gazete, elektronik ortam, televizyon, radyo ve benzeri mecralarda yayınlanması veya CD, CD-Rom DVD, VCD gibi formatlarda çoğaltılması ve dağıtılması dahil yayma ve temsil ile işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve yayın haklarını bunları 3. kişilere devir haklarını da kapsar şekilde, yurt içinde ve yurt dışında kullanılmak üzere Ege Üniversitesine devir ve temlik etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

• Yarışma sonuçları Ege Üniversitesi’nin resmî web sitesinde açıklanacaktır. Jüri üyeleri yarışma sonunda seçmeye değer eser bulunmaması durumda herhangi bir eseri seçmeme hakkına sahiptir.

• Düzenleme Kurulu gerekli gördüğü takdirde sergilenecek çalışma sayısını aşağı veya yukarı çekmeye yetkilidir.

• Düzenleme Kurulu gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı herhangi bir aşamasında iptal edebilir.

• Yarışmaya katılan ve tasarımları sergilenmeye değer bulunan tüm tasarım sahipleri bu şartnamenin hükümlerini peşinen kabul etmiş sayılırlar.

• Tasarımları sergilenmeye değer bulunan tüm tasarım sahiplerine katılım belgesi verilecektir.

Ödüller:
Dereceye giren ilk 3 kişiye EÜ Özdere Dinlenme Tesislerinde 2 kişilik 5 gün tatil ve başarı belgesi

Yarışma Sergisi:
Sergi, yarışmanın amacına uygun olarak jüri tarafından seçilen afiş tasarımlarından oluşacaktır.
Sergi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı sergi salonunda 17.03.202-25.03.2021 tarihleri arasında açılacaktır.

Yarışma Takvimi:
Son Teslim Tarihi: Yarışmaya son katılım tarihi 28.02.2022 günü saat 17:00’dir.
Sonuçların açıklanma tarihi: En geç 14.03.2022 tarihinde açıklanacaktır.
Sergi Tarihi: 17.03.2022

Yarışmayı Düzenleyen Kurum: Ege Üniversitesi
Yarışma Düzenleme Kurulu: EÜ Kültür ve Sanat Danışma Kurulu

Yarışma Sekretaryası:
Ege Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Organizasyon Birimi
0 232 311 24 80