Üniversite Öğrencileri Arası 15 Temmuz: Milli İrade Zaferi Konulu Şiir Yazma Yarışması

Üniversite Öğrencileri
15 Temmuz
 1. YARIŞMANIN AMACI

15 Temmuz 2016’da, FETÖ ve iş birlikçilerince tezgâhlanan; ülkemizin demokrasisine ve istikbaline vurulmak istenen hain darbe girişiminin karşısında çelikten bir set gibi duran millî iradenin zaferini yeniden hatırlamak, hatırlatmak; bu tarihî direnişin unutulmaz başarısını gelecek kuşaklara aktararak Cumhuriyetimizin, demokrasi kazanımlarının ve milli egemenlik bilincimizin, nesiller boyu anlaşılmasını sağlayarak muhafaza edilmesi zorunluluğunun gerekliliğini vurgulamak, bu özel ve önemli konunun, güzel Türkçemizin olanakları ile sanatsal bir biçimde ifadesine zemin hazırlamaktır.

 1. YARIŞMANIN KONUSU

15 Temmuz 2016’da ortaya konan demokrasi inancı ve millet iradesinin kahramanca direnişi ekseninde “15 TEMMUZ: MİLLÎ İRADENİN ZAFERİ”dir.

 1. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
 2. Yarışma, tüm üniversite öğrencilerine açıktır.
 3. Yarışmaya katılacak şiirler, yarışmanın amacına ve konusuna uygun olmalıdır.
 4. Yarışmaya katılacak şiirlerin, daha önce ödül almamış ve sosyal medya da dâhil olmak üzere hiçbir şekilde -basılı yahut görsel olarak- yayımlanmamış olması gereklidir. (Yayımlandığı sonradan tespit edilen şiirlerin sahiplerine verilecek ödül ve dereceler iptal edilecektir.)

ç) Şiirlerin alıntı ya da kopya olduğu tespit edildiği takdirde şiirin sahibi, ödül kazanmış olsa dahi ödülü iptal edilecek ve hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.

 1. Yayımlanan şiirlere, herhangi bir telif ücreti ödenmez.
 2. Yarışmacılar, yarışmaya en fazla bir şiirle katılabilirler.
 3. Yarışmaya gönderilen şiirlerde; herhangi bir tarz, teknik ve ekol aranmayacaktır.
 4. Yarışmaya Seçici Kurul Üyeleri ve onların birinci dereceden yakınları katılamazlar.

ğ) Yarışmaya katılacak şiir sahipleri, şiirlerini ve başvuru belgelerini, belirtilen süre içerisinde information@ktu.edu.tr adresine mail yoluyla ulaştıracaklardır. Zamanında ulaştırılmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 1. Başvurusu yapılan şiirin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na aykırılık teşkil etmeyecek içerikte yazılması gerekmektedir. Bu şarta uymayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

ı) Yarışmaya katılanlar, katıldıkları eserin her türlü yayım hakkını, Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne ücretsiz olarak devrettiğini kabul eder.

i)Şiir içeriklerinde geçecek ve suç teşkil edebilecek konularda, ilgili yasal sorumluluklar katılımcıya aittir.

 1. Yarışmaya başvuru yapan katılımcılar şiirlerini; TDK İmla Kılavuzu’nu dikkate alarak ve Word Belgesine, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, 1.5 satır aralığında, iki sayfayı geçmeyecek şekilde, başvuru formundaki ilgili kısma ve şiir yazılan sayfanın ise sol üst köşesine yalnızca rumuzlarını yazarak hazırlayacak; EK-Tdeki Başvuru Belgesini doldurarak her iki belgeyi (şiir metni ve başvuru belgesi) tek bir mailde aşağıdaki adrese göndereceklerdir: information@ktu.edu.tr (Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.)
 2. Karadeniz Teknik Üniversitesi, yarışma ile ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir.
 3. Karadeniz Teknik Üniversitesi, gerekli gördüğü durumlarda şartnamede değişiklik yapma/iptal etme hakkına sahiptir.
 4. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne aittir.
 5. Sonuçlara yapılacak olan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 6. Başvurusunu tamamlayan her katılımcı, şartnamedeki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.
 7. YARIŞMAYA BAŞVURU TARİHLERİ:

Başvuru Başlangıç Tarihi: 02 Haziran 2021 Başvuru Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2021 Sonuç Açıklama Tarihi: 9 Temmuz 2021

 1. DEĞERLENDİRME

inceleme ve Değerlendirme Komisyonu, 5 (beş) kişiden oluşacaktır.

* Değerlendirme puanı, tüm üyelerin vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

İnceleme ve Değerlendirme Komisyonları, şiir metinlerini aşağıdaki ölçütlere göre inceleyeceklerdir:

Konunun İşlenişi (Üslup ve Özgünlük)

Şiirin Derinliği ve Etkileyiciliği

Başlık, Konuya Hâkimiyet ve Uygunluk

Ses ve Ahenk Unsurlarını Şiirin içine Yerleştirebilme

Türkçenin Doğru Kullanılması ve Dil Bilgisi Kurallarına Uygunluk

 

 1. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

inceleme ve değerlendirme süreci bitiminde 09/07/2021 tarihinde, dereceye layık görülenler aşağıdaki adresten ilan edilecektir: http://www.ktu.edu.tr

 1. ÖDÜLLER

Değerlendirme sonucunda sıralamada derece alan yarışmacılara aşağıdaki ödüller verilecektir:

 1. 000 TL
 2. 000 TL
 3. 000 TL
 4. 000 TL (Mansiyon)

* Ödül töreninin tarihi ve yeri, Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından sonuçlar ile birlikte açıklanacaktır.

 

 1. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi 61080 Trabzon/TÜRKİYE Telefon: +90 462 377 3000 Faks: +90 462 325 3205 – 325 3185 E-Posta: information@ktu.edu.tr