Üniversite Öğrencileri Ankara`ya Dair Öykü Yarışması

Her köşesinde anılarımızın olduğu, sokaklarını arşınladığımız, hayatımızın belki uzun belki kısa
bir bölümünü geçirdiğimiz ama her daim adını duyduğumuzda zihnimizde canlanan ayazıyla
grisiyle bir kent Ankara.

Ancak bunların ötesinde şairlerin deyişiyle şiirin, özlemin ve sevginin Başkenti.
…ve bu kente kazandırılmış mütevazı bir kent belleği mekânı
2018 yılında gelecek bugünsüz, bugün dünsüz olmaz anlayışı ile bir hayali gerçekleştirerek hem
Odamızca yayımlanan çalışmaları hem de Ankara kitaplarını derleyip kurduğumuz, üyelerimizi
kitap okumaya, Ankara pullarını görerek, eski Ankara videolarını izleyerek kentin kokusunu
duyumsamaya, Ankara’ya dokunmaya davet ettiğimiz İMO Ankara Kent Kütüphanesi.

Bu kurgumuzun devamı niteliğinde, İMO Ankara Kent Kütüphanesi olarak meslektaşlarımızı
veya TMMOB üyesi tüm öyküseverleri; kente dair anılarını, duygularını, düşüncelerini ve
hayallerini satırlara döküp katılabileceği “Ankara’ya Dair Öykü Yarışması”na davet ediyoruz.

DÜZENLEYEN
İMO Ankara Şubesi

KATILIM ŞARTLARI
– Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınlığı bulunanlar dışında, TMMOB’ye bağlı
meslek odalarına üye/öğrenci üyelerin katılımına açıktır.
– TMMOB bünyesindeki kurum ve organlarda fiilen görev yürüten kişiler yarışmaya katılabilir
ancak eserleri ödül kategorisinde değerlendirilemez.
– Yarışmaya bir eser gönderilebilir.
– Yarışma dili Türkçedir.
– Yarışma yetişkinlere yönelik öykü dalında açılmıştır.
– Yapıtlar özgün olacak, herhangi bir yapıtı çağrıştırmayacak, bir yapıttan kopya
bulundurmayacaktır.
– Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen yapıtlar değerlendirme dışı tutulacaktır.
– Özgün olmadığı, ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen yapıtların yazarı, aldığı ödülü %25
fazlasıyla iade etmeyi bu şartnamedeki taahhütnameyi imzalamakla kabul etmiş sayılır. Özgün
olmadığı belirlenen eser sahibi, üçüncü kişilerce açılacak her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.
– Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:
a- Bilgisayarda word belgesi olarak A4 boyutunda, üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları 2,5
cm.’yi geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.
b- Yapıt, Times New Roman yazı fontu, 11 (on bir) punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır.
Eserler en geç 1 Eylül 2021 tarihinde teslim olacak şekilde [email protected]
adresine gönderilmelidir. (Geciken başvurular kabul edilmeyecektir.)
– Katılımcı yarışmaya gönderdiği eserin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul,
beyan ve taahhüt eder. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan bu beyan
ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan, bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her
türlü kazanımları geri alınır.

YARIŞMA BAŞVURU ADRESİ
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
Ankara’ya Dair Öykü Yarışması
Necatibey Cad. No:57 Kat: 3 Kızılay/ANKARA
Tel: 0 312 294 30 66
E-posta: [email protected]

DEĞERLENDİRME VE ÖDÜLLER
Seçici Kurul, 2021 yılı Eylül ayı içerisinde toplanarak başarı ödülüne değer göreceği 3 eseri
belirleyecek ve ayrıca “Ankara’ya Dair Öykü Seçkisi”nde yayımlanacak eserleri
değerlendirecektir. Yarışma kapsamında başarı ödülüne değer görülen eserlerin sahiplerine
1000.-TL ödül verilecektir.
Seçici Kurul, gerekli gördüğü takdirde ödüle değer eser sayısını değiştirebilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin