Üniversite Lise öğrencileri Kısa Film Kamu Spotu Yarışması

Dijital Okur-Yazarlık konusunda zengin içerik üretmek, yapılan çalışmaların yayılmasına ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak, içerik kalitesini ve niteliğini artırmak amacıyla “Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi” hayata geçirilmiştir. Bu projenin ikinci çağrısı olarak Bilgi teknolojileri ve İnternetin bilinçli güvenli etkin kullanılmasına yönelik kamuoyu ve toplumda farkındalık oluşturmak amacı ile “Güvenli İnternet” temasıyla Üniversite öğrencilerine yönelik kısa film ve kamu spotu, Lise öğrencilerine yönelik kısa film yarışması düzenlenmektedir.

YARIŞMANIN AMACI
– İnternetin ve teknolojinin bilinçli ve güvenli kullanımını sağlamak,
– Güvenli internet kullanımına yönelik farkındalığı artırmak,
– İnternet ortamında üretkenliği ve pozitif içerik geliştirmeyi özendirmek,
– Kısa film konusunda çalışmalar yapmak isteyen gençleri teşvik etmek.

KİMLER KATILABİLİR?
Yarışmaya Türkiye’de öğrenim gören üniversite ve lise öğrencileri katılabilir. Yaş, branş/bölüm kısıtlaması bulunmamaktadır.
Yarışma üniversite ve lise olmak üzere 2 ayrı grup olarak düzenlenecektir.

YARIŞMANIN TEMASI

Yarışmaya, aşağıdaki temalardan biri veya birkaçı seçilerek hazırlanan kısa film ya da kamu spotu niteliğindeki eserler katılacaktır.

– Güvenli internet kullanımı ve pozitif içerik üretimi
– İnternette ve sosyal medyada çocukları ve gençleri bekleyen tehlikeler
– Dünyada ve ülkemizde internetin gelecek simülasyonu
– İnternet ve teknoloji bağımlılığı
– Siber zorbalık
– İnternette uygunsuz içerikler ve kötücül yazılımların muhtemel sonuçları
– İnternette özel hayatın gizliliği (dijital mahremiyet)
– İnternette kişisel verilerin korunması,

KATILIM KOŞULLARI

– Yarışmaya katılım ücretsizdir.

– Yarışmaya katılan eserler, deneysel sinema ve animasyon tekliklerini kullanan kurmaca eserler olabileceği gibi internetin güvenli kullanımı hakkında bilgilendirici ya da uyarıcı kamu spotu niteliğinde de olabilir.

– Kurmaca kategorisinde üretilecek eserlerin en fazla 5 dakika, kamu spotu kategorisinde üretilecek eserlerin de en fazla 45 saniye uzunluğunda olması gerekmektedir. Bu süreleri geçen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır (Eserin uzun veya kısa olması bir değerlendirme kriteri değildir).

– Yarışmaya katılacak eserin herhangi bir kayıt cihazıyla, en az 1920×1080 HD formatında çekilmiş olması ve alınacak çıktının 1920×1080 HD çözünürlükte MP4 (H.264) formatında online olarak gönderilmesi gerekmektedir.

– Yarışmaya ekip olarak başvuranlar bir proje lideri seçmek zorundadırlar, dereceye girenlerin ödülleri proje liderine verilir.

» Yarışmaya katılan eserler, ön incelemeden geçtikten sonra Değerlendirme Kurulu tarafından aşağıdaki kriterler doğrultusunda değerlendirilecektir.

• Konuyu anlatım yetkinliği (fikir, amaca uygunluk, tutarlılık, kurgu, görsel zenginlik, vb.),
• Özgün üslup ve üretkenlik,
• Akıllı ve çarpıcı dille ifade,
• Mesajın özü ve algılanma kolaylığı.

– Değerlendirme Kurulunun aldıkları kararlar kesindir. Katılımcıların alınan kararlara itiraz hakkı yoktur.

– Yarışmaya gönderilecek eserlerin; özgün, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak için gönderilmemiş olmalıdır; daha önce lisans, telif, yayın anlaşması yapılmamış olması şarttır. Eserde alıntı yapılması durumunda doğacak kanuni müeyyidelerden yarışmacılar sorumludur. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde, BTK, ESB ve bu yarışmaya destek veren kurumların herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

– Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan kazandıkları ödül geri alınır.

– Gizli ticari iletişim de dâhil her türlü ticari iletişime yer verilemez. Eserlerin hazırlanmasında katkısı olan gerçek veya tüzel kişilerin adını, markasını, logosunu, imajını, faaliyetlerini veya ürünlerini tanıtmak amacıyla yaptığı her türlü katkıyı içerdiği tespit edilen başvurular doğrudan reddedilir.

– Dereceye giren eserler BTK ve ESB tarafından yayımlanabilir veya elektronik ortamda paylaşılabilir. Katılımcılar eserlerinin bu kapsamda BTK ve ESB tarafından kullanılmasını kabul etmiş sayılırlar (Eserler sosyal medya, internet siteleri, televizyon gibi mecralarda sosyal sorumluluk kapsamında kamu spotu vb. şekilde yayınlanabilecektir).

– Yarışmaya Ankara dışından katılan ve dereceye giren yarışmacıların ve 18 yaş altı katılımcıların birer ebeveyninin ödül törenine katılımında geliş-gidiş yol ve Ankara’da 1 (bir) gece konaklama masrafları yarışma sponsorları tarafından karşılanacaktır.

– Başvurular, http://www.gig.org.tr/yarisma.html bağlantısındaki başvuru formu eksiksiz olarak doldurularak ve gerekli dosya ve belgeler yüklenerek yapılır.

Başvuruda gerekli olan dosya ve belgeler;

• Kısa Film ya da kamu spotu videosu (1920×1080 HD çözünürlükte ve MP4 (H.264) formatında),
• Yarışma başvuru şartlarının kabul edildiğini, eserin konusunu ve tam metnini (sinopsis/senaryo) belirten bir yazı,
• 18 yaşın altındaki katılımcılar için, velilerinden yarışmaya katılım için izin dilekçesi,
• Öğrenci belgesi.

Dereceye giren yarışmacılar istenilen belgelerin aslını ödül töreninden önce ibraz edeceklerdir.

– Eksik ya da yanlış bilgi ile yapılan ve başvuru koşullarını sağlamayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

– Yarışmaya son başvuru tarihi 10 Ocak 2020 günü saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

YAYIN-TELİF HAKKI

Ödül alan eserlerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme hakları münhasıran Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu ile Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne aittir.

Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu ile Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne izin / muvafakatname verdiğini kabul eder.

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu ile Erişim Sağlayıcıları Birliği’ nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul eder.

Ödül alan eserler, Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu ile Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından kitap, reklam, broşür, afiş, web sayfası, görsel yayın ve benzeri basılı yayınlarda kullanılabilir. Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu ile Erişim Sağlayıcıları Birliği bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz. Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu ile Erişim Sağlayıcıları Birliği yarışma kapsamında teslim edilen eserleri üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmamak şartıyla arşivlerinde ve araştırma amacıyla kullanabilirler.

Yarışmada ödül alan eserler https://www.gig.org.tr web sitesinde yayınlanacaktır.

Katılımcılar bu yarışmaya eser göndermekle, yukarıda sayılan tüm hususları kabul etmiş sayılırlar.

ÖDÜLLER

Üniversite bölümünde dereceye giren en iyi 3 Kısa Filmin sahibi Üniversite öğrencilerine;

» 1. Kısa Filmin Sahibine 10.000 Eğitim Bursu
» 2. Kısa Filmin Sahibine 5.000 Eğitim Bursu
» 3. Kısa Filmin Sahibine 3.000 Eğitim Bursu
» 2.000 TL Mansiyon Ödülü

Üniversite bölümünde dereceye giren en iyi 3 Kamu Spotunun sahibi Üniversite öğrencilerine;

» 1. Kısa Filmin Sahibine 10.000 Eğitim Bursu
» 2. Kısa Filmin Sahibine 5.000 Eğitim Bursu
» 3. Kısa Filmin Sahibine 3.000 Eğitim Bursu
» 2.000 TL Mansiyon Ödülü

Lise bölümünde dereceye giren en iyi 3 Kısa Filmin sahibi Lise öğrencilerine;

» 1. Kısa Filmin Sahibine 8.000 Eğitim Bursu
» 2. Kısa Filmin Sahibine 4.000 Eğitim Bursu
» 3. Kısa Filmin Sahibine 2.000 Eğitim Bursu
» 1.000 TL Mansiyon Ödülü

verilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Eskişehir Yolu 10.Km No: 276
Posta Kodu: 06530 Çankaya/Ankara