Üniversite Kitapları

100 SORUDA ÇEVRE, ÇEVRE SORUNLARI VE ÇEVRE POLİTİKASI (3. Baskı), Ruşen Keleş

100 soruda cevre

İnsanlığın geleceği, 20. yüzyılın son çeyreğinde başlamış gibi görünse de, kökleri çok daha eski tarihlere giden bir sorunun, çevre sorununun, tehdidi altında bulunuyor. Havanın, suyun, toprağın, öteki tüm doğal kaynakların yalnız kirlenme değil, tükenme tehlikesiyle de karşı karşıya olduğunu biliyoruz. İnsanoğlunun çevresiyle olan ilişkilerini, gelecek kuşakları da düşünerek, yüksek bir sorumluluk bilinciyle düzenlemesi gerekiyor. Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel çevre sorunlarının, kaynağında önlenebilmesi; yalnız her düzeyde görev yapan yöneticilerin değil, halkın da bu konulardaki bilinç, duyarlılık ve sorumluluk düzeyinin yükseltilmesini zorunlu kılıyor. Bu nedenle, çoğu yeniden üretilemeyecek nitelikte ve sınırlı olan doğal kaynakları kullanma hakkı ile bunlardan gelecek kuşakların da yararlanabilmesi amacıyla koruma ereği arasında bir denge sağlamak, onları “sürdürülebilir” kılmanın ön koşuludur.

100 Soruda Çevre, Çevre Sorunları ve Çevre Politikası, teknik ve bilimsel nitelikleri ağır basan çevre sorunlarını, sokaktaki yurttaşın bile rahatça izleyebileceği yalın bir anlatımla okurlarına sunmayı amaçlıyor. Böylece, çevre hakkının özünde saklı olan, çevreyle ilgili karar süreçlerine halkın bilinçli olarak katılma fırsatlarından yararlanması olanağı artmış olabilir. Tüm toplumsal, ekonomik ve siyasal alanlarda olduğu gibi, çevre sorunlarına da, uzun erimde, halkın sahip çıkmasıyla çözüm bulunabileceği göz önünde tutulursa, 100 Soruda Çevre, Çevre Sorunları ve Çevre Politikası kitabının amacı biraz daha aydınlanmış olur.

100 SORUDA ÇEVRE, ÇEVRE SORUNLARI VE ÇEVRE POLİTİKASI SİPARİŞ

 

Neandertaller Konuşur muydu? Caner Kerimoğlu

 

Neandertaller Konusurmuydu
Neandertaller Konuşur muydu?

İnsanın ve Dili Kökenine Bir Yolculuk

1. İnsan türlerinin evrimi
1.1. Sahelanthropus tchadensis
1.2. Orrorin tugenensis
1.3. Ardipithecus kadabba
1.4. Ardipithecus ramidus
1.5. Australopithecus anamensis
1.6. Australopithecus afarensis
1.7. Kenyanthropus platyops
1.8. Australopithecus africanus
1.9. Paranthropus aethiopicus
1.10. Australopithecus garhi
1.11. Homo habilis
1.12. Paranthropus boisei
1.13. Australopithecus sediba
1.14. Homo rudolfensis
1.15. Homo erectus
1.16. Paranthropus robustus
1.17. Homo heidelbergensis
1.18. Homo floresiensis
1.19. Homo neanderthalensis
1.20. Homo sapiens
1.21. Homo gautengensis
1.22. Homo ergaster
1.23 Homo georgicus
1.24. Homo cepranensis
1.25. Homo antecessor
1.26. Homo rhodesiensis
1.27. Homo naledi
1.28. Homo helmei
1.29. Homo steinheimensis
1.30. Denisovalılar
1.31. Homo luzonensis

2. Neandertaller nasıl keşfedildi?
3. Taksonomideki yerleri nedir?
4. Neandertal coğrafyası
5. Morfolojik farklılıkları nelerdi?
6. Genetik incelemeleri bize ne söylüyor?
7. Neandertallerin göçleri hakkında neler biliyoruz?
8. Neandertaller neden yok oldu?
9. Teknolojileri, beslenmeleri ve soyut düşünme yetileri ile ilgili olarak neler biliyoruz?
10. Neandertallerin bugünkü genetik mirası hakkında elimizde neler var?
11. Neandertaller ve “Dil”
12. Dilin kökeni ve evrimiyle ilgili kitaplarda Neandertaller
13. Konuşma organlarının durumu bize ne söylüyor?
13.1. Hyoid kemiği
13.2. Hava keseleri
13.3. Gırtlağın yeri
14. Neandertal genleri dil kapasiteleri ile ilgili bilgi veriyor mu?
15. Neandertallerin dili tartışmasında taraflar
15.1. Chomsky Çevresi: “Dil Sapiens’e özgüdür ve doğal seçilimle açıklanamaz. Neandertallerin dili olduğunu gösteren kanıtlar yetersizdir.”

15.2. P. Lieberman Çevresi: “Dil doğal seçilimle evrilen ve Sapiens’e özgü olmayan bir olgudur ancak Neandertallerin konuşma bakı-
mından sınırlılıkları vardı.”

15.3. “Dil doğal seçilimle evrilen ve Sapiens’e özgü olmayan bir olgudur. Neandertallerin konuşma bakımından yeterli kapasiteleri vardır.”
görüşünü savunan bilim insanları

Neandertaller Konuşur muydu? Kitap Sipariş