Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması

Bu programın amacı, girişimcilik kültürünün gençler arasında yaygınlaşmasını sağlamak ve çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun ortamı hazırlamak için destek sağlamaktır.

Destek Kapsamı
Bu programın amacı çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine, fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun ortamı hazırlamak için destek sağlamaktır.

Bu kapsamda ulaşılması planlanan temel hedefler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Ülkemizin uluslararası rekabet gücünü arttırmak için bilimsel bilginin ticari değere dönüşmesine katkı sağlamak
Gençlerin kendilerine hem maddi hem de manevi anlamda tatmin sağlayacak kariyer hedefleri oluşturmalarına ve böylece bilinçli ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak
Kariyerlerinde girişimcilik fırsatlarını değerlendirmeyi hedefleyen öğrencilere, bu hedeflerine katkı sağlayacak bir “öğrenme ve uygulama” deneyimi sunmak
Ülkemize etkin çalışabilen, stratejik düşünebilen, küresel entegrasyon sürecini başarıyla yönetebilecek yeni işletmeler kazandırmak.

Süreç
Başvuruların toplanması (http://e-bideb.tubitak.gov.tr)

Jüriler tarafından 1. değerlendirmelerinin yapılması (belge üzerinden)

1. aşamayı geçen başvuru sahiplerinin TÜBİTAK online girişimcilik eğitimi portalından yararlandırılması (yaklaşık 60 saatlik video eğitimi)

1. aşamayı geçen başvuru sahiplerine, belirlenen üniversitelerde iş planı hazırlama eğitimleri verilmesi

İş planları hazırlama soruları için Webinar yoluyla destek sağlanması

Proje sahipleri tarafından oluşturulan iş planlarının toplanması

Jüriler tarafından 2. değerlendirmelerin yapılması (iş planları üzerinden)

2. aşamayı geçen projelerin Ankara’da sergilenmesi (2 gün)

3. değerlendirmelerin (Final Değerlendirmesi) yapılması (Mülakat-Sunum)

Finalde başarılı olan başvuru sahiplerine düzenlenecek ödül töreniyle ödüllerinin verilmesi

Önemli Hususlar
Başvurular http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine yapıldıktan sonra, sistem tarafından oluşturulacak olan formun pdf çıktısı imzalanıp, en geç 5 Mart 2014 Çarşamba günü mesai bitimine (17:30) kadar TÜBİTAK Tunus Cad. No. 80, Kavaklıdere – ANKARA adresine kargo yoluyla veya elden teslim edilmelidir. Belirtilen gün ve saatte ulaştırılamayan başvuru belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Öğrencilerin aldıkları İş Planı Hazırlama Eğitiminden sonra hazırlayacakları “İş Planları”nı 14 Nisan – 16 Mayıs 2014 tarihleri arasında http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden sisteme pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir. Ayrıca ıslak imzalı İş Planı çıktılarının en geç 21 Mayıs 2014 Çarşamba günü mesai bitimine (17:30) kadar kargo yoluyla veya elden teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatte ulaştırılamayan iş planı belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma Kategorileri
Genel Kategori:
Tüm sektörlere yönelik yenilikçi uygulama fikirlerinin alındığı bu kategoride bölgesel ve/veya ulusal verimliliğe, kalkınmaya ve istihdama katkı sağlayacak nitelikte girişim fikirleri aranmaktadır.

Bu kategori geleneksel iş kollarında (örnek: lojistik, tarım, hayvancılık, gıda, hızlı tüketim, tekstil, sağlık vb.) verimlilik ve yenilikçi bakış sağlayacak uygulama fikirlerini kapsamaktadır.

Ayrıca özellikle bölgesel anlamda günlük yaşam kalitesini ve verimliliği arttıracak yenilikçi uygulama fikirleri de bu kategori altında değerlendirilmektedir. (Enerji tasarrufu, çevrenin korunması vb.)

Teknoloji Kategorisi:
Bu kategoride, yarışmacılar yenilikçi ve teknoloji tabanlı olmak koşuluyla her konuda ve diledikleri sektöre yönelik olarak proje teklifi getirebilirler. Konuların seçiminde ticari başarı şansına ve uygulanabilirliğe önem verilmelidir.

Bilişim sektöründe yenilikçi yazılım uygulamaları, elektronik sektörüne yönelik çözümler, biyoteknoloji alanında mühendislik ve teknolojik altyapıyı barındıran uygulamalar ile yenilenebilir enerji, çevre teknolojileri, ileri malzeme gibi teknolojiyi kullanan alanlarda fikir geliştirmeleri beklenir.

Sosyal Girişimcilik Kategorisi:
Toplumsal sorunlara çözüm getirmeye yönelik yenilikçi fikirleri kapsamaktadır. Bu kategoride eğitim, sağlık, çevre, insan hakları, kalkınma gibi birçok alanda sosyal dönüşüm gerçekleştirme amaçlanmaktadır.

Kimler Başvurabilir
Ön Lisans Öğrencileri
Lisans Öğrencileri
Lisansüstü Öğrencileri
Açık Öğretim Fakülteleri Öğrencileri
Bu doğrultuda;

Adaylar, Genel/Teknoloji/Sosyal Girişimcilik kategorilerinden sadece birine başvurabilirler. Başvuru, ekip adına ekip temsilcisi tarafından yapılır.
Yarışmanın her kategorisinde ekiplerin yenilikçi iş fikirleri getirmesi zorunludur. Proje aşağıda verilen “yenilik” tanımına uygun olmalıdır.
Tamamıyla yeni bir uygulama olabilir.
Var olan bir uygulamanın yeni bir alanda kullanılması olabilir.
Yerel bölge için yeni bir uygulama olabilir.
Var olan bir uygulamanın geliştirilmiş/genişletilmiş kullanımı olabilir.
Adaylar bir şirket bünyesinde geliştirdikleri hali hazırda ticarileşmiş bir ürünle başvuruda bulunamazlar ancak mevcut şirket dışında geliştirilecek ve ticarileştirilecek iş fikirleri ile başvuruda bulunabilirler. Bu durumda şirket sahibi olmak başvuruya engel teşkil etmez.
Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla 3 kişiden oluşan gruplar halinde başvuru yapılabilir.

Başvuru Tarihleri

Başvuru*

02 Ocak – 28 Şubat

1. Değerlendirme

03 – 28 Mart

İş Planı Seminerleri

31 Mart – 11 Nisan

İş Planı Yükleme**

14 Nisan – 16 Mayıs

2. Değerlendirme

19 Mayıs – 9 Haziran

Final Sergisi

23 – 24 Haziran

Ödül Töreni

25 Haziran

* Başvurular http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine yapıldıktan sonra, sistem tarafından oluşturulacak olan formun pdf çıktısı imzalanıp, en geç 5 Mart 2014 Çarşamba günü mesai bitimine (17:30) kadar TÜBİTAK Tunus Cad. No. 80, Kavaklıdere – ANKARA adresine kargo yoluyla veya elden teslim edilmelidir. Belirtilen gün ve saatte ulaştırılamayan başvuru belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

** Öğrenciler aldıkları İş Planı Hazırlama Eğitiminden sonra hazırlayacakları “İş Planları”nı 14 Nisan – 16 Mayıs 2014 tarihleri arasında http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden sisteme pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir. Ayrıca ıslak imzalı İş Planı çıktılarının en geç 21 Mayıs 2014 Çarşamba günü mesai bitimine (17:30) kadar kargo yoluyla veya elden teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatte ulaştırılamayan iş planı belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılabilir.

 

KATEGORİLER

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Genel

Teknoloji

Sosyal Girişimcilik

Yenilikçilik

% 30

% 40

% 25

Yapılabilirlik/Uygulanabilirlik

% 30

% 25

% 25

Ölçeklenebilme/Sürdürülebilirlik

% 30

% 30

% 25

Sosyal Etki

% 10

% 5

% 25

Yenilikçilik

Yenilikçi bir fikir mi?
Hangi gereksinimleri karşılayacağı belirtilmiş mi?
Benzer ya da rakip ürün/hizmetlerle karşılaştırma yapılmış mı?
Yapılabilirlik/Uygulanabilirlik

İş fikri ürüne ya da hizmete dönüştürülebilir bir fikir mi?
İş fikrinin ürüne ya da hizmete dönüşmesini engelleyecek güncel teknolojik düzey ya da sektörel standartlar ve normlardan kaynaklanan engeller gözetilmiş mi?
İş fikrinde geliştirme ve üretim aşamalarına ilişkin çözülmesi gereken temel problemler ve çözümleri tanımlanmış mı?
Kaynak planlaması yapılmış mı? Kaynakların uygunluğu gözden geçirilmiş mi?
Proje ekibi, projenin hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulacak disiplinleri içine alacak şekilde yapılandırılmış mı?
Projeyi hayata geçirmek için gereken iş birlikleri, danışmanlık ve hizmet alımları tanımlanmış mı?
Geliştirme çalışmalarına ilişkin temel gelir ve gider kalemleri belirlenmiş mi?
Tasarlanan iş modelinin işleyişine yönelik gelir-gider projeksiyonu yapılmış mı?
Takım üyeleri kendi aralarında uyumlu mu ve takımda bütünlük (birbirini tamamlayan bir yetkinlik seti) sağlanmış mı?
İş fikrinin talep oluşturma şansı var mı?
Ölçeklenebilme/Sürdürülebilirlik

Oluşturulacak ürün ya da hizmet pazarlanabilir nitelikte mi? Başlangıç pazar analizi iyi yapılmış mı?
Rekabet analizi iyi yapılmış mı? Olası rekabet yöntemleri düşünülmüş mü?
Pazarlama stratejisi (segmentasyon, hedef pazar belirleme, konumlandırma, vb.) temel prensipleri tespit edilmiş mi?
Fiyatlandırma (pazara konumlandırma), dağıtım ve tanıtım faaliyetleri için gerekli analizler yapılmış mı?
Sosyal Etki

Önerilen projenin toplum için faydası nedir?
Projenin yaratacağı olumlu ve olumsuz etkiler düşünülürken tüm paydaş grupları gözetilmiş mi?
Proje hangi toplumsal soruna çözüm üretmekte veya kaynak yaratmakta?
Proje yerel ve/veya bölgesel gelişime katkı sağlıyor mu?
Proje, sosyal değer önerisi barındırıyor mu?

Değerlendirme Yöntemi
TÜBİTAK BİDEB tarafından programın yürütülmesinde görev alacak bir “Yürütme Komitesi” oluşturulur. Değerlendirmelerde görev alacak jüri heyeti, komite tarafından önerilir, BİDEB tarafından onaylanır.

Başvurular, ilgili jüri heyetleri tarafından, Yürütme Komitesince belirlenen değerlendirme kriterleri üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme üç aşamadan oluşur.

1. Aşama Değerlendirme
Başvuruların tamamı kategoriler itibariyle oluşturulan jüri üyeleri tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda ikinci aşamaya geçen kişiler/gruplar belirlenir.

2. Aşama Değerlendirme
Birinci aşamayı geçen kişi/gruplar İş Planı Hazırlama Seminerlerine alınır. Seminerler sonrasında iş planları hazırlanarak online olarak sisteme yüklenir. İş planları jüri tarafından değerlendirilerek her kategoride başarılı olan kişi/gruplar belirlenir.

3. Aşama Değerlendirme (Final)
İkinci aşamayı geçen kişi/gruplar iş planlarını jüri önünde 10 dakikayı aşmayacak şekilde sözlü olarak sunarlar. Sunumlar sonrasında her kategorinin birinci, ikinci ve üçüncüsü belirlenir.

YARIŞMA DERECESİ
ÖDÜLLER (HER KATEGORİ İÇİN)

BİRİNCİLİK 10.000TL
İKİNCİLİK 7.500TL
ÜÇÜNCÜLÜK 5.000TL

TÜBİTAK-BİDEB-2238-B
GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK YARIŞMALARI

Murat ARIBAŞ
Tunus Caddesi No: 80, 06100
Kavaklıdere/ANKARA
Telefon No: 0 312 444 66 90
E-posta: bideb2238b@tubitak.gov.tr

Yarışma ile ilgili gelen soru/cevapları forum.tubitak.gov.tr internet adresinde bulabilir, ayrıca yeni sorularınızı forum üzerinden iletebilirsiniz.