UNİKOP Ödüllü Logo Tasarım Yarışması

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği’nin (UNİKOP) yeni logosu, bölgenin kadim tarihi ile modern geleceğini buluşturacak.

Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde’de bulunan devlet üniversiteleri ile özel üniversitelerin bir araya gelmesi ile kurulan UNİKOP, kuruluş amacı ve vizyonuyla Türkiye genelinde örnek bir yapılanma olarak dikkatleri üzerine çekerken, dinamik yapısını yeni logosu ile güçlendiriyor.

Ödüllü Logo Tasarım Yarışması

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın koordinasyonuyla KOP Bölgesi’ndeki Selçuk Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Mevlana Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin bir araya gelmesiyle kurulan UNİKOP kurumsal kimliğini en doğru şekilde anlatacak ve temsil edecek özgün logo için ödüllü tasarım yarışması düzenledi. Birliğin kuruluş amacını yansıtacak, akılda kalıcı, işlevsel ve kolay kullanım imkânı sağlayacak yeni logoda KOP Bölgesi kimliğinin de ön plana çıkarılması amaçlanıyor.

Yarışma için KOP’lu olmak yeter

UNİKOP üyesi olan üniversitelerde okuyan veya mezun olan öğrenciler ile üniversite personelinin katılabileceği yarışmada her katılımcı en fazla üç eserle başvuru yapabilecek. 15 Mart 2016 Salı günü mesai bitimine kadar son başvurunun yapılabileceği logo yarışmasının sonuçları ise 1 Nisan 2016 Cuma günü açıklanacak.

Ödüllü logo tasarım yarışmasına katılmak isteyen adaylar detayları www.unikop.org ve www.kop.gov.tr adreslerinden öğrenebilirler.

KOP BÖLGESİ ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ (UNİKOP) LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ “UNİKOP Logosunu Yeniliyor”


YARIŞMANIN ADI

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) Ödüllü Logo Tasarım Yarışması.


YARIŞMANIN KONUSU

Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinden oluşan KOP Bölgesi’ndeki üniversitelerin ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’ndan oluşan KOP Üniversiteler Birliği’nin (UNİKOP) kurumsal kimliğini anlatacak ve temsil edecek logonun özgün tasarımıdır.

YARIŞMANIN AMACI
UNİKOP’un yapısında kullanılacak logonun, Birliğin kuruluş amacını yansıtacak, akılda kalıcı, işlevsel ve kolay kullanıma imkân sağlayacak bir şekilde tasarlanıp, oluşturulması ve bu logonun KOP Bölgesinin kimliğini de ön plana çıkartacak şekilde tasarlanması amaçlanmaktadır.

KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari işbirlikleri yapmak, üniversite-sanayi etkileşimini ve üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımak ve ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacıyla KOP Bölgesi’nde eğitim veren 8 üniversitenin katılımıyla; KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın desteği ve koordinasyonu ile ‘KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) kurulmuştur. (unikop.org)

UNİKOP Üyeleri;
a) Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,
b) Selçuk Üniversitesi,
c) Niğde Üniversitesi,
d) Aksaray Üniversitesi,
e) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi,
f) Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi,
g) Mevlana Üniversitesi,
h) Necmettin Erbakan Üniversitesi,
i) Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi.

KATILIM İÇİN GEREKLİ GENEL KOŞULLAR
1. Yarışma, ekteki katılım formunu doldurmuş, UNİKOP üyesi olan Üniversitelerin tüm öğrencilerine, mezunlarına ve personeline açıktır.

2. Her katılımcı en fazla üç adet eserle yarışmaya katılabilir.

3. Yarışmaya katılacak olan tasarımların; özgün olup başka bir yerde yayımlanmamış olmaları, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir. Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.

4. Seçici Kurul tarafından, kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı kalacak, ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü iade edecektir.

5. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan UNİKOP ya da seçici kurul üyeleri sorumlu tutulamazlar.

6. Yarışma, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derecedeki yakınları dışındaki, tüm tasarımcılara açıktır. Yarışmacılar, UNİKOP’un ve seçici kurulunun kararlarına saygı göstereceklerini yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.

KATILIM İÇİN TASARIM KOŞULLARI
1. Tüm çalışmalar “KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği ve/veya UNİKOP” ibaresini açık ve net bir şekilde içermelidir.

2. Seçilecek tasarımın; UNİKOP’u temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks kağıdı, branda, pankart, afiş, web sitesi vb. ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır. Logo tasarımı, renkli ve siyah– beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçültüldüğünde etkisini kaybetmeyeceği, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması istenmektedir. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir sınırlama yoktur.

3. UNİKOP, seçilen eser üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir. Kullanılacak eserin sahibinden, Seçici Kurulun ve/veya UNİKOP’un görüşü doğrultusunda, teknik sorunların çözümüne yönelik değişiklikler yapması istenebilir. Bunun için, ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

4. Yarışmada seçilen tasarımların tüm hakları UNİKOP’a devredilmiş sayılacaktır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz.

5. Ödül kazanan tasarımı UNİKOP her türlü kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir.

6. Seçilmeyen tasarımlar, sonuçların ilan edilmesinin ardından; en az 15 gün, en fazla 30 gün içerisinde teslim edilen adresten alınabilir. Belirlenen sürelerde geri alınmayan eserler UNİKOP’un sorumluluğunda değildir.

KATILIM İÇİN TEKNİK KOŞULLAR
1. Tasarım rumuzu en az 4 harf ve 3 adet rakamın birleşiminden oluşmalıdır. (Örnek: ABCD123)

2. Eserler, A4 çıkış üzerinde, standart logo sunumu şeklinde (üst ortada büyük, alt bölümde küçük uygulamaları- renkli ve siyah/beyaz yan yana) hazırlanacaktır. Örnek Logo Sunum Şablonu ekte sunulmuştur. 200 gr A4 kâğıtlar paspartu yapılmamalı, kartona yapıştırılmamalıdır. Çalışmalar şeffaf dosya içerisine konulduktan sonra kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.

3. Tasarımlar, Grafik tasarım programları (AdobeIllustrator, AdobePhotoshop, FreeHand, Corel Draw vb.) ile hazırlanmış olmalı ve belge olarak her bir çalışmanın JPEG versiyonu CD ortamında teslim edilmelidir. Tasarımlar 300 dpi çözünürlükte ve renk modu CMYK olmalıdır.

4. Tasarımcı, eserde kullandığı unsurların anlamını yarım sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde yazıyla açıklayacak ve CD ile sunacaktır.

5. Fotoğraf içeren tasarımlar ve elle yapılan çizimler yarışmaya kabul edilmeyecektir.

6. UNİKOP, teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü halde proje üzerinde değişiklik yapılmasını talep edebilir.


GÖNDERİM İÇİN POSTALAMA KOŞULLARI

1. Katılımcılar, her bir tasarım için 3 adet belge zarfı kullanacaklardır.

2. Söz konusu belge zarfları; içerisinde eksiksiz doldurulmuş başvuru formunun yer aldığı kapalı Kimlik Belgesi Zarfı ile birlikte, eserin yer aldığı kapalı Evrak Belgesi Zarfı ve CD Zarfı’dır.

3. Her zarfın üzerinde en az 4 harf ve 3 rakamdan oluşan rumuz yazılacaktır. (Örnek:ABCD123)

4. Katılımcının rumuzu, eserlerin arkasında ve CD üzerinde yer alacaktır.

5. Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır.

6. Postalama işleminde, posta şirketi tarafından zarfın üzerine göndericinin açık bilgilerinin yazılması zorunlu tutuluyorsa, bir dördüncü zarf daha kullanılabilir (Kargo zarfı gibi).

7. Birden fazla eserle katılan tasarımcılar, her eser için ayrı evrak zarfı ve ayrı rumuz kullanmalıdır; 3 ayrı evrak zarfı, tek bir postalama zarfı içinde gönderilebilir.

KULLANIM KOŞULLARI VE HAKLARI
1. Katılımcı, dereceye giren ve/veya UNİKOP tarafından kullanılması kararlaştırılan eserinin, UNİKOP’a süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili tüm haklar için UNİKOP’a tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.

2. Ödül kazanan eserler; UNİKOP’u temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, branda, pankart, matbu evraklar vb. ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.

3. Katılım formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, UNİKOP ve Seçici Kurulunun kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

ÖDÜLLER
Ödüller, hak sahiplerine UNİKOP’un belirleyeceği bir tarihte düzenlenecek ödül töreni ile takdim edilecektir. Yarışma ödülleri aşağıdaki gibidir;

Birincilik Ödülü : Apple MacBookAir Notebook
İkincilik Ödülü : Canon EOS 100d Dijital Fotoğraf Makinesi
Üçüncülük Ödülü : Samsung Galaxy Note 10.1 Tablet

DEĞERLENDİRME VE SEÇİCİ KURUL
Doç. Dr. Murat YILDIZ (UNİKOP Genel Sekreteri)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN (UNİKOP Genel Sekreter Yardımcısı)
Doç. Dr. Fatih ÖZKAFA (Selçuk Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya KAHRAMAN (KTO Karatay Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KINIK (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Atilla DÖL (Niğde Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa DİĞLER (Aksaray Üniversitesi)
Alper BİLGİÇ (KOP BKİ Koordinatör)

YARIŞMA TAKVİMİ
Son Başvuru Tarihi : 15.03.2016
Sonuçların Açıklanması : 01.04.2016

* Sonuçlar ve ayrıntılar (www.unikop.org) ve (www.kop.gov.tr) web sitelerinde yayınlanacaktır.

İLETİŞİM VE YARIŞMA SEKRETERYASI
Zarf/zarflar aşağıdaki adrese gönderilecektir: Belirlenen tarih ve saatten sonra getirilen/gelen eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

Adres :
Horozluhan Mah. Ankara Cad. Aksaray Kavşağı No: 201 42110 Selçuklu/KONYA
Telefon : 0332 280 28 00
Web sitesi : www.unikop.org, www.kop.gov.tr
Eposta : bilgi@kop.gov.tr