UNICERA İLE HAYAL ETTİĞİN MEKÂNI YARAT

Üniversiteli genç tasarımcılar, UNICERA Seramik Banyo Mutfak fuarının 25. yılına özel hazırladığı
“Mekan Tasarım Tarışması”nda hayallerindeki mekanı tasarlayacaklar…
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından 1987 yılından bu yana her yıl düzenlenen UNICERA Uluslararası
Seramik Banyo Mutfak Fuarı 27 Şubat – 3 Mart 2013 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi,
Büyükçekmece, İstanbul’da 25.kez gerçekleşecek. Çeyrek yüzyılı geride bırakan UNICERA’nın 25.yılına özel
olarak hazırlanan “UNICERA Mekan Tasarım Yarışması”; geleceğin iç mimar, mimar ve endüstriyel tasarım
bölümleri öğrencilerini hayallerindeki mekanları tasarlamaları konusunda bir fırsat sunuyor.
Gençlerin seramik, karo, doğal taş ve vitrifiye malzemeler ile yapıların özelliklerini vurgulayan yaratıcı çözümler
geliştirmelerine olanak tanıyan yarışma; sorunlara çözüm üretebilen, görsel zenginliğin önemini vurgulayan,
sıradanlığın farklılığa dönüştüğü bir mekanı ön plana çıkarmayı amaçlıyor.
Yarışmanın Amacı
* Seramik, karo, doğal taş ve vitrifiye malzemeler ile yapıların özelliklerini vurgulayan yaratıcı çözümler
geliştirmek,
* İç Mimarlık, Mimarlık ve Endüstriyel Tasarım bölümlerinde okuyan öğrencileri sektöre hazırlamak ve
teşvik etmek,
* Öğrencilerin seramik, karo, doğal taş ve vitrifiye tasarımı ve uygulamaları konularında deneyim
kazanmalarına destek olmak.
Yarışma Konusu
UNICERA Mekân Tasarımı Yarışması; sorunlara çözüm üretebilen, görsel zenginliğin önemini vurgulayan,
sıradanlığın farklılığa dönüştüğü bir mekanı ön plana çıkarmaktadır.
Yarışma Takvimi
Şartname Teslim Alma Tarihi : 8 Kasım 2012
Soruların Alınma Tarihi : 12 – 26 Kasım 2012
Soruların Cevaplanma Tarihi : 5 Aralık 2012
Son Başvuru ve Proje Teslim Tarihi : 28 Aralık 2012
Jüri Sonuçları : 14 Ocak 2013
Kolokyum ve Ödül Töreni : 28 Şubat 2013

Katılım Koşulları
* Türkiye ve KKTC Üniversitelerinden ve/veya denk okullarından sadece İç Mimarlık, Mimarlık
ve Endüstriyel Tasarım bölümlerinde lisans öğrenimi gören öğrenciler yarışmaya bireysel ya
da takım halinde katılabilirler. (Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler yarışmaya katılamazlar).
* Grup halinde yarışmaya katılan grubun, birinci olması halinde yalnızca grup başkanı ödülden
faydalanabilir.
* Adayların, öğrencilik durumlarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan alacakları
belge ile kanıtlamaları gerekmektedir.
* Yarışmaya katılan grupta en az bir iç mimarlık ve/veya mimarlık bölümü öğrencisi olmalıdır.
Grup katılımları, en fazla 3 üyeden oluşmalıdır.
* Her öğrenci, yalnızca bir tek proje ile yarışmaya katılabilir.
* Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya
başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti
ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan
diskalifiye edilir; ödül kazandıysa ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.
* Yarışma projeleri iade edilmeyecektir.
* Yarışmaya sunulan çalışmaların fuar esnasında sergilenmesi ve yayınlanma hakları UNICERA
(Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.)’ye aittir.
* Yarışmacının, seçici kurul üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci
dereceden akrabası olmaması gerekmektedir.
* Yarışmacının, seçici kurul çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması esastır.
* Yarışmacının, Tüyap ile herhangi bir bağının olmaması gereklidir.
* Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Ödüller
1.ÖDÜL : Dünyanın en prestijli tasarım okullarından biri olan ve İtalya’da bulunan Domus Academy’de
2013 yılında yaz okulu bursu
2.ÖDÜL : V‐Ray for 3ds Max Yazılım Programı
3.ÖDÜL : Laptop
UNICERA JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
UNICERA JÜRİ Özel Ödülü, ağırlıklı olarak seramik, doğal taş, vitrifiye, karo malzemeleri ile tasarlanmış
projeler arasından seçilecek çalışmaya verilecektir. UNICERA JÜRİ Özel Ödülü, seçilecek bir projeye
verilebileceği gibi, derece alan projelerden birine de verebilir.

Proje Teslim Yeri ve Günü
* Proje teslim tarihi 28 Aralık 2012 Perşembe günüdür. Projeler bu tarihte saat 17.00’ye
kadar elden ya da kargoya teslim edilebilir. Projenin kargo ile gönderilmesi
durumunda ilan edilen tarih ve saatten önce kargoya teslim edilip makbuzunda ve
proje ambalajı üzerinde teslim saatinin belirtilmesine dikkat edilmelidir. Elden
teslimde ya da kargo ile ulaştırılması durumunda gereken adres aşağıdadır:
TüyapTüm Fuarcılık Yapım A.Ş.
UNICERA Proje Grup Sekreteri Berna Doğan
TÜYAP FUAR ve KONGRE MERKEZİ,
E ‐ 5 Karayolu Üzeri, Gürpınar Kavşağı
34500, Büyükçekmece – İSTANBUL
Telefon: +90 (212) 867 11 00
Elden ve kargo ile teslim edilen projelerin tümünün 28 Aralık 2012 saat 17.00’ye kadar
belirtilen adrese ulaşmış olması esastır.
Uyarı: Yarışmayı düzenleyen kurumlar, ilgili kişilere veya makamlara teslim edilmeyen,
kargoda kaybolan projelerden sorumlu tutulmazlar.
Yarışmaya Katılacak Projelerin Teslim Şekli
* Her proje bir rumuzla tanımlanacaktır. Bu rumuz, 5 rakamdan oluşacak ve teslim
edilen her pafta, kâğıt ve zarfın sağ üst köşesinde yer alacaktır.
* Teslim edilen pafta, kağıt ve zarfların üzerinde proje sahiplerinin kimliğini belli eden
herhangi bir işaret bulunması projenin yarışmadan elenmesi için yeterlidir.
* Projeler A1 boyutunda dikine kullanılan en çok 3 pafta halinde tercihen karton veya
fotoblok panolar üzerinde hazırlanmış olarak teslim edilecektir.
* Grafik anlatımlarda uygun ölçek ve sunum tekniği kullanılacaktır.
* Projelerin ayrıca JPEG veya Tiff formatında (300 dpi) görsellerini içeren iki kopya CD
istenmektedir. CD üzerine yalnızca rumuz yazılması gerekmektedir.
* Açıklama Raporları, sağ üst köşesinde rumuz bulunan A4 kağıda hazırlanmalıdır.
* Açıklama Raporu mimari tasarımın kavramsal açıklamalarını içerecek şekilde ve tek
sayfa olarak hazırlanmalıdır.
Kimlik Zarfı
Yarışmacı/Yarışmacılar, projenin teslim edileceği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu
taşıyan ve üzerinde el yazısı olmamak koşulu ile “UNICERA MEKAN TASARIM YARIŞMASI
2013 KİMLİK ZARFI” başlığını A4 formatında kapalı bir zarf içine yazmalıdır. Bu zarf içerisinde
adayın ve/veya grup katılımlarında her öğrencinin;
* Ad, Soyad,
* Okudukları okul, kaçıncı sınıf öğrencisi oldukları (Üniversiteden onaylı öğrenci belgesi)
* Adres, telefon numaraları, e‐posta adresleri ve yarışma şartlarını kabul ettiklerini
gösteren imzalı belgeyi ekleyerek teslim edeceklerdir.
Yarışmaya katılan tüm projelerin kimlik zarfı açılır, kimlikleri açıklanır ve bu durum yarışma
tutanağına geçirilir.

TÜYAP FUAR ve KONGRE MERKEZİ,
E ‐ 5 Karayolu Üzeri, Gürpınar Kavşağı
34500, Büyükçekmece – İSTANBUL
Telefon: +90 (212) 867 11 00 / 1144 – 1145 – 1146

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin