UNESCO Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Bursu

UNESCO Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Hazırlayanlara 1800 ile 2200 TL burs veriyor.

UNESCO’nun faaliyet alanlarıyla ilgili hazırlanacak Yüksek Lisans ve Doktora tezlerine 1800 TL ile 2200 TL arasında burs verilecek.

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu tarafından, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde öğrenim gören; UNESCO’nun beş sektörü olan Eğitim, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kültür, Bilgi ve İletişim alanlarında ve UNESCO’nun faaliyet alanlarıyla ilgili konularda Yüksek Lisans ve Doktora tezi hazırlayacaklara verilecek burslara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Burs miktarı Yüksek Lisans için 1800 TL, Doktora için 2200 TL’dir.

Burs için Aranan Şartlar:
UNESCO’nun Eğitim, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kültür ve Bilgi ve İletişim’den oluşan beş sektöründen her birinde UNESCO için öncelikli konulardaki tezleri yazacak bursiyerler,
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
c) Sürekli bir işte çalışmamak, başka bir kurumdan hizmet karşılığı burs almamak,
d) Yüksek Lisans ve Doktora tez konusu, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olmak
e) Bursa başvuru tarihi itibariyle UNESCO’nun resmî dillerinden İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça veya Arapça’dan YDS veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan 65 ve üzeri not almış olmak şartlarına sahip olmalıdırlar.

Burs almak isteyenler, Komisyon Internet sayfasında yayımlanan başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda başvurularını yaparlar.

Başvuruda İstenen belgeler:
1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (aslını ibraz etmek kaydıyla)
2. İki adet fotoğraf
3. Adli sicil belgesi
4. Lisans/Yüksek Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya ilgili Kurumca onaylı örneği
5. Öğrenci belgesi
6. Tez adını gösterir onaylı belge (Tez Önerisi)
7. Tez Danışmanından alınan referans mektubu
8. Transkript
9. ALES sonuç belgesi
10. Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesi

 

Burs Yönergesi;
http://unesco.org.tr/?page=15:99:1:turkce:409

Başvuru Formu;