UNESCO Dünya Öğretmenler Günü Mesajı

5 ekim
Dünya Öğretmenler Günü

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay,
Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder,
UNICEF Genel Direktörü Henrietta H. Fore,
Education International Genel Sekreteri David Edwards’ın
Dünya Öğretmenler Günü Vesilesiyle Yayınladıkları Ortak Mesaj: Eğitimde İyileşmenin Merkezinde Öğretmenler

COVID-19 küresel salgınının başlamasından bu yana yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen, birçok eğitim sistemi hâlâ önemli aksaklıklarla karşı karşıyadır. 60’a yakın ülkedeki öğrenci ve öğretmenler, okulların tamamen veya kısmen kapatılmasından etkilenmeye devam etmektedir. Ancak öğrenciler ister yüz yüze ister uzaktan eğitim alıyor olsun, öğretmenler bu sürecin merkezinde yer almaktadır.

Küresel salgın süreci, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki yeri doldurulamaz değerine ve aynı zamanda birçok öğretmenin karşılaştığı zorlu çalışma koşullarına ışık tutmuştur. Öğretmenler, okulların kapalı olduğu zamanlarda öğrenmenin sürekliliğini sağlamak ve öğrencilerine, özellikle de en savunmasız olanlara sosyo-duygusal destek sağlamak için ön saflarda yer almıştır. Uzaktan öğrenmeye hızla uyum sağlamak ve çoğu zaman eğitim almadan yeni dijital araçları yönetmek zorunda kalmışlardır. Bugün öğretmenler, öğrencileri arasındaki öğrenme kayıplarını değerlendirerek ele almalı, sınıfta sağlık ve güvenlik sorunlarıyla başa çıkmalı ve aksaklığı en aza indirmek için uzaktan, karma ve yüz yüze yöntemlerden yararlanmalıdırlar.

Bugün, tüm öğretmenlerin olağanüstü özveri ve cesaretinin yanı sıra çok zorlu ve belirsiz koşullar altında uyum sağlama ve yeniliklere ayak uydurma kapasitelerini kutluyoruz. Küresel eğitimi iyileştirme çabalarının merkezinde yer alan öğretmenler, her öğrenci için her koşulda kapsayıcı, eşitlikçi ve kaliteli eğitime yönelik ilerlemeyi hızlandırmada kilit rol oynarlar.

Şimdi öğretmenlerin oynadığı olağanüstü rolü tanımanın ve yeteneklerini ortaya çıkarmak için ihtiyaç duydukları eğitim, mesleki gelişim, destek ve çalışma koşullarıyla onları güçlendirmenin zamanıdır. Bu bir meydan okuma zamanıdır, aynı zamanda küresel salgın sebebiyle yerine getirilememiş zorunlu ihtiyaçları ele almak amacıyla hızlı bir dönüşüm fırsatıdır. Sadece Sahra Altı Afrika, 2030 yılına kadar eğitim hedeflerine ulaşmak için 15 milyon daha fazla öğretmene ihtiyaç duyuyor. Bu zorlukların üstesinden gelmek, daha önce hiç olmadığı kadar cesur bir taahhüt, yatırım ve yenilik gerektiriyor.

Eğitim sisteminin başarılı bir şekilde iyileştirilmesi; diğer kilit çalışanlarla birlikte aşılama önceliklerinin belirlenmesi de dâhil olmak üzere öğretmenlerin refahını, yeterli ücretini ve güvenliğini sağlamakla başlar.

Eğitimdeki iyileştirme, daha fazla öğretmene eğitim ve mesleki gelişim fırsatlarına yatırım yapılmasını gerektirmektedir. Böylece eğitimciler uygulamalarını zenginleştirebilir ve öğrenmeyi desteklemek ve öğrencilerin çeşitli ihtiyaçlarına uyum sağlamak için eğitim teknolojilerini etkili bir şekilde entegre etme ve kullanma becerileri kazanabilirler.

Krizden çıkış yolunu yeniden tasarlarken ve daha dayanıklı eğitim sistemleri kurarken, bu süreç öğretmenlerle el ele yürütülürse – onlara karar verme süreçlerine katılmaları için ses ve alan vererek, pedagojik bilgi ve uzmanlıklarına saygı duyarak – eğitimde iyileştirme başarılı olacaktır.

Dünya Öğretmenler Günü’nde sadece öğretmenleri kutlamıyoruz. Her öğrencinin nitelikli ve desteklenen bir öğretmene erişebilmesi için ülkeleri eğitim alanına yatırım yapmaya ve küresel eğitim iyileştirme çabalarına öncelik vermeye çağırıyoruz. Öğretmenlerimizin yanında olalım!

www.unesco.org.tr