UNESCO Bilim Raporu 2010 Türkiye

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) tarafından 1993 yılında yayımlanmaya başlanan ve ülkelerin bilimsel araştırma, yenilik ve yükseköğrenimine ilişkin gelişme ve eğilimlerini inceleyen Bilim Raporu’nda 2010 yılında Türkiye’ye özel bir bölüm ayrıldı.

 

UNESCO Bilim Raporu 2010’da çeşitli ülke ve bölgelere yer verilerek, dünyadaki bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler yansıtıldı. Raporda özellikle en gelişmiş OECD üye ülkelerinin yanı sıra Brezilya, Hindistan, Çin ve Türkiye gibi bilim ve teknoloji alanında yükselen ülkelere yer verilerek gelişmekte olan ülkelerin Ar-Ge alanında Avrupa ve ABD’ye meydan okumaya başladığı yorumu yapıldı.

Raporun Türkiye ile ilgili bölümünde, ülkemizin son yıllarda bilim, teknoloji ve yenilik politikalarındaki atılımı üzerinde duruldu. 2003-2007 yılları arasında Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının iki katına çıktığı ve özel sektör Ar-Ge harcamalarının %60 oranında artığı belirtildi. Raporda, bu atılımın arkasında Türkiye Araştırma Alanı’nın (TARAL) tanımlanması, “Vizyon 2023”, “Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı (BTP-UP) 2005-2010” ve “Dokuzuncu Kalkınma Planı’nın (2007-2013)” gibi politika belgeleri ve bu belgelerin hayata geçirilmesi için bilim, teknoloji ve yenilik alanında çeşitli politika araçlarının uygulanmasının olduğu ifade edildi. Rapora UNESCO’nunweb sayfası üzerinden (www.unesco.org.tr) ulaşılabiliyor.