UNCCD COP 12 Medya Eğitimi

UNCCD COP 12 Medya Eğitimi: Başvurular için Çağrı (3-19 Ağustos 2015)

Genel Bakış
UNCCD sekretaryası, Ankara, Türkiye’de 12-23 Ekim arası gerçekleşecek olan 12.ci Taraflar Konferansı’nı (COP 12) raporlamaları için dünya çapından 15 gazeteciye sponsorluk yapacaktır. Etkinliği haber yapmak isteyen ve sponsorluğa başvuruda bulunmak isteyen gazetecilere açık çağrıdır. Sponsorlu gazetecilerin 2 günlük medya eğitimine katılmaları (10-11 Ekim), etkinlikle ilgili raporlar yayınlamaları ve hedeflenen etkinlikleri de raporlamaları gerekecektir.

Medya eğitimin hedefi, gazetecilerin COP 12’den yüksek etki bırakan çalışmalar üretmelerini sağlamak için onlara Konferans ile ilgili esas arka plan ve konusuyla ilgili bilgi vermektir.

UNCCD sekretaryası, konferansa katılmak için sponsorluk başvuruları için davette bulunmaktadır. Her başvuranın yayınlamaya ilgi duyduğu konu ve sorunsalları belirtmesi için davette bulunmaktayız. Böylece, en ilişkili yazıları oluşturmayı ve COP 12’nin raporlanması için medyanın ilgisini kazanmayı ümit etmekteyiz. Başvurular, basın, radyo, televizyon, sosyal medya ve çizerlikte uzman çevresel gazetecilere açıktır. Aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma (ekonomik, sosyal ve çevresel) sorunsallarda uzmanlaşmış gazetecileri de aramaktayız. Etkinliğin maksimum tanıtımını sağlamak için, geniş okuyucu kitleye sahip gazetecilere özel özen gösterilecektir. UNCCD, uluslararası gazetecilerin temsilini ve Türkiye’den beş gazetecinin katılmasını hedeflemektedir.

Hedefler
• Kamu dikkatini COP 12’de işlenen sorunsallara, alınan kararlara çekmek, konferansın daha geniş küresel sorunsallar ile nasıl bağlantılı olduğunu göstermek
• Arazi Bozulumunun Dengelenmesi hedefi hakkında küresel farkındalığı artırmak
• Kuraklık, arazi bozulumu ve çölleşme (DLDD) sorunsalları hakkında medya yayınlarını artırmak
• Etkinlikle ilgili yüksek etki yaratacak hikâyelerin çeşitli medya formatlarında yayılmalarını sağlamak
• Konferans sonrasında DLDD sorunsallarının ve UNCCD faaliyetlerinin devam eden yayınlarını teşvik etmek
• DLDD sorunsallarını yayınlayan yerel gazetecilerin sayısını artırmak

Gerekçe
Çölleşme, çöllerle ilgili değildir. Her ülkede ayaklarımızın altında meydana gelen arazi bozulumu ile ilgilidir. Her yıl, 12 milyon hektar verimli arazi, dünyanın kuru alanlarında kaybolmaktadır ve 2 milyar hektarlık bir zamanlar verimli olan araziler bozuluma uğramıştır bile. Arazi bozulumu, gelecekteki kendimizi besleme kabiliyetimizi önemli ölçüde tehdit etmektedir. Bilim adamları, asrın geri kalanı için on yılda bir mahsul veriminde %2 düşüş beklemektedirler, bu da 2030 yılına kadar gıda fiyatların 50% zamı ile sonuçlanabilir. Zaten uluslararası gündemde önemli bir sorunsal olan zorunlu göç, topluluklar ailelerini beslemek için mücadele ederken tavan yapabilir. Çölleşmeden dolayı 135 milyondan fazla göçmen 2050 yılına kadar göç etmeleri beklenmektedir. Topluluklar çaresiz hale geldikçe, fırsatlar azaldıkça, bölgeler arası çatışmalar meydana gelecek ve radikal gruplar çoğalmaya devam edeceklerdir.

Yine de hepsi kötü haber değil. COP12’de, taraflar, Genel Kurulun kabul ettiği Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin sonuçlarını araştıracaklardır. Hedef 15, arazi bozulumuna odaklıdır ve arazi bozulumunun dengelenmesi hakkında küresel hedefi de önemli biçimde kapsamaktadır. Arazi bozulumunun dengelemek, bozuluma uğramış arazilerin yenilenmesini artırmak ve arazi bozulumunun etkenlerini durdurmak ile ilgilidir. Arazi bozulumunun dengelenmiş olduğu bir dünyaya eriştiğimizde, mevcut bulunan verimli arazi, ileriye yönelik olarak istikrarlı kalacaktır. Hedef 15, tartışmasız olarak en önemli Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden biridir– insanlar içip yiyemedikten sonra herhangi başka bir kalkınma düşünülemez bile. UNFCCC COP21’de, toprağın karbon tutumu, iklim tartışmalarının önemli bir kısmını teşkil edecektir.

Sürdürülebilir arazi yönetim projeleri, şaşırtıcı sonuçlarla birlikte dünya çapında yayılmaya başladılar. Brezilya’dan Etiyopya ve Çin’e kadar, arazi yenilenmesi ve yönetimi, bitki üretimini ikiye katlamakta, geçimi geliştirmekte ve çatışmaların başlangıcını veya göç etme gerekçelerini ortadan kaldırmaktadır.

Kitle iletişimi, kamuoyunu şekillendirmekte önemli rol oynamaktadır. Politikayı etkilemek ve sürdürülebilir uygulamaları tanıtmak için karar vericilere ve kamuya mutlaka erişilmelidir. COP12, gazetecilerin bu konularda dünya uzmanları ile etkileşimde bulunmaları ve konferansın çıktılarını yayınlamaları için bir fırsattır.

Uygunluk
Başvurular, sürdürülebilir kalkınma sorunsallarını yayınlayan tüm gazetecilere açıktır. Aday adayları, aşağıdakileri İngilizce sunmalılardır:

• En az birisinin arazi bozulumu, kuraklık, çölleşme veya iklim değişikliğine ilişkin iki imzalı makale (basın, İnternet, radyo, TV raporları veya çizim). İngilizce olmayan dilde yayınlanmış makaleler, İngilizce kısa bir özet ile birlikte gönderilmelidirler.
• Gazetecinin makalelerini yayınlamayı taahhüt eden, gazetecinin denetleme editörünün yazısı.
• Başvurandan bir sayfalık başvuru mektubu:

Gazetecinin COP 12’de yer alma ilgisinin ortaya konması
Yukarda listelenen konularda önceki yayınlarının vurgulanması
COP 12 öncesinde, esnasında ve sonrasında yayınlayacağı makale sayısını ve yayınlar için geçici tarih beyan edecek.
Yayınladığı önceki COP etkinlikleri

COP12 Genel bakışı ve Programı
Eğitim iki bölümden oluşup 2 gün sürecektir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, COP 12 gündemi ve UNFCCC COP 21 ile olan ilişkisi hakkında tam gün sunumlardan ibaret olacaktır. İkinci günde, Türkiye’nin sınırları içinde saha ziyareti yapılacaktır. Eğitim, İngilizce olup tanınan bir gazeteci tarafından koordine edilecektir.

Etkinlik, arazi bozulumu/kuraklık gibi COP sorunsalları ve iklim değişikliği, göç, iç göç, çatışma, su ve gıda güven eksikliği gibi “sıcak” küresel sorunsalların arasındaki bağlantıya ışık tutacaktır. Harekete geçilmemesinin yaratacağı masraflarını da araştıracağız. Talep üzerine UNCCD, insan hakları, arazi bozulumunun dengelenmesi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve iklim değişikliği gibi önemli gündem sorunsalları hakkında bireysel uzmanlara erişimi kolaylaştıracaktır. Sabahları düzenlenecek günlük medya brifingleri, müzakerelerdeki ilerlemeler konusunda gazetecileri bilgilendirecek ve gün içinde kapsam altına alabilecekleri hedeflenmiş etkinliklere tanıtılacaktırlar.

COP 12’den iki hafta sonra, gazetecilerden makaleleri ve raporlarını sunmaları istenecek, bunlar UNCCD internet sayfasında da yayınlanacaktır.

Sponsorluk
Tam sponsorluk masrafları, gidiş dönüş yolcu biletini ve günlük harcırahı sağlayacaktır. Kendi finansmanlarını sağlayan katılımcıların katılmaları uygundur, ancak onlar da başvuruda bulunmalı ve yukarıda geçen koşulları sağlamaları gerekmektedir.

İstenildiği gibi, katılımcılara vize ve yolculuk amaçlı, davet mektupları çıkartılacaktır. Katılımcılar, vizeler, sağlık sertifikaları, yolculuk sigortaları dahil, gerekli yolculuk ayarlamalarından sorumludurlar.

Etkinliği düzenleyenler, 15 Eylül 2015’i geçmeden gazetecilerin sponsorluğunu onaylayacaklardır.

Etkinliğin Tarihi ve Yeri
COP12, Ankara Türkiye’de 12-23 Ekim arasında yer alacaktır. Çalıştayın çalışma dili İngilizce olacaktır.

Başvurular için son tarih
Tamamlanmış başvurular, “Application for Journalist Sponsorship at COP12” konu başlığı ile press@unccd.int adresine e-mail olarak gönderilmelidirler. Başvuru dönemi, 19 Ağustos 2015 tarihinde sona erecektir. Son elemenin yapılacağı listedeki adaylara 4 Eylül 2015’e kadar haber verilecektir. Son elemenin yapılacağı listedeki adaylar, 11 Eylül’e kadar COP 12’e katılma taahhütlerini belirtmelidirler. Katılımcıların nihai listesi, 30 Eylül 2015’i geçmeden çıkartılacaktır.

Tamamlanmış başvuruların gönderilecekleri e-mail: press@unccd.int