Üniversite Öğrencileri Sürdürülebilirlik & Kadın Proje Yarışması

Kadın Proje Yarışması
Kadın Proje Yarışması

Avrupa birliği tarafından finanse edilen üniversite öğrencileri arası Sürdürülebilirlik & Kadın Proje Yarışması başvuruları başladı.

TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu, kadın girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kuruldur. Kurul aynı zamanda kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere kurulmuştur. Kurul Kayseri Ticaret Odası koordinasyonunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üniversite Öğrencileri Sürdürülebilirlik & Kadın Proje Yarışması

AB Bilgi Merkezleri, AB Türkiye Delegasyonu desteği ile TOBB tarafından Türkiye’nin 19 ilinde yürütülen, Avrupa Birliğinin ve Avrupa Birliği politikalarının topluma tanıtılması ve yaygınlaştırılması faaliyetlerini sürdüren bir projedir. Kayseri AB Bilgi Merkezi Ofisi, Kayseri Ticaret Odası bünyesinde faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Türkiye de gençleri, sürdürebilirlik, döngüsel üretim ve tüketim, geri dönüşüm, çevre ve özellikle sıfır atık konularında farkındalık oluşturmak, bilgi ve birikimlerini artırmaktır. Yarışma sonrası çıkacak uygulanabilir fikirler ve projelerin ilgili kurumlara ve uygulayıcılara aktarılması ve projelerin ileri aşamalarına taşınabilmesi için özellikle kadın girişimciler tarafından desteklenmesi için gerekli ortamın sağlanması planlanmaktadır.

Üniversite öğrenci yarışmaları için sayfamızı ziyaret ediniz.

YARIŞMA

1. Yarışmanın Amacı:

Bu yarışmanın amacı, üniversite öğrencilerini sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmaya teşvik etmek ve öğrencilerin çeşitli disiplinlerden gelerek sürdürülebilirlikle ilgili yenilikçi projeler geliştirmelerini sağlamaktır.

2. Katılımcı Profili:

Yarışma, tüm lisans ve lisansüstü öğrencilere açıktır.

Projeler, tek bir öğrenci veya çoklu ekipler tarafından sunulabilir.

Her bir öğrenci en fazla iki proje grubunda yer alabilir.

3. Konu Alanları:

Yarışma, aşağıdaki sürdürülebilirlikle ilgili konu alanlarını içermelidir.

·         Sıfır atık

·         Enerji ve Kaynak Yönetimi

·         Atık Azaltma ve Geri Dönüşüm

·         Sosyal Sorumluluk Projeleri

·         Yeşil Teknolojiler

·         İklim Değişikliği Adaptasyonu

·         Biyo-çeşitlilik ve Ekosistem Koruma

Projeler aşağıdaki SKA ların en az birini kapsamalıdır.

·         Hedef 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji

·         Hedef 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

·         Hedef 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

·         Hedef 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim

·         Hedef 14: Sudaki Yaşam

·         Hedef 15: Karasal Yaşam

Projeler aşağıdaki içeriklere sahip olması beklenmektedir.

·         Yenilikçilik ve Özgünlük: Projelerin yeni fikirler içermesi ve özgün çözümler sunması.

·         Kadın Odaklılık:  Projelerin kadınların rolüne ve sürdürülebilirlikle ilgili konuları içermesi.

·         Sürdürülebilirlik Etkisi:   Projelerin çevresel, ekonomik veya sosyal açıdan sürdürülebilirliğe olan etkisinin açıkça tanımlanması.

·         Uygulanabilirlik:  Projenin pratikte uygulanabilir olması ve gerçek dünyadaki sorunlara etkin çözümler sunması.

·         Ekip Çalışması ve İletişim: Grupların etkin işbirliği yapması, iletişim becerileri ve proje yönetimi.

4. Başvuru Süreci:

 

Yukarıdaki konu başlıkları ile ilgili proje fikri olan kişi/gruplar bu form ile ön başvuru yapacaktır. Proje sahipleri ön başvurudan sonra jüri önünde yapacakları sunum saatine kadar proje sunumlarını hazırlayacaktır.

Ön Başvurular

02.02.2024  tarihine kadar online olarak alınacaktır.

Jüri Sunumu

Katılmaya hak kazanan projeler konu başlığı, amaç, kapsam, ihtiyaç analizi, hangi sorunlara çözüm getirdiği, uygulama yöntemi, hedef kitle, beklenen çıktılar gibi başlıkları içerecek şekilde genel proje mantığına uygun hazırlanarak üniversiteler, Kayseri Ticaret Odası yetkileri ve KGK temsilcilerinin katılımı ile oluşturulacak jüri, önünde sunulacaktır. Sunum proje sahibinin tercih edeceği şekilde, herhangi bir sunum formatında olabilir.

Her bir projenin sunumu en fazla 10 dk sürecektir.

  1. Puanlama Kriterleri:

 

Proje Fikri ve İçeriği (30 puan)

Problemi açıkça tanımlama ve derinlemesine anlama (6 puan)

Yenilikçi ve özgün çözüm önerileri (7 puan)

Proje amacının netliği ve odaklanma (7 puan)

Projenin kadın odaklı yaklaşımı (10 puan)

 

 Uygulanabilirlik ve Potansiyel Etki (25 puan)

Gerçek dünyada uygulanabilirlik (10 puan)

Sürdürülebilirlik etkisi ve potansiyel faydalar (10 puan)

Topluma etkisi ve erişilebilirlik (5 puan)

 

 Teknik Yeterlilik ve Prototip Gelişimi (25 puan)

Teknik detayların kalitesi ve işlevselliği (5 puan)

Proje tasarımının kullanılabilirliği ve uygulanabilirliği (10 puan)

Projede gösterilen teknik beceri ve yenilikçilik (10 puan)

 Sunum ve İletişim (20 puan)

Projenin etkili bir şekilde sunulması (8 puan)

Katılımcıların projeyi anlaması ve takip edebilmesi (7 puan)

Toplumsal etkileşim potansiyeli ve erişim (5 puan)

 

  1. Ödüller:Yarışma jürisi tarafından, puanlama kriterleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmede başarılı bulunan ilk 3 proje ve Kadın odaklı çözümleri ile öne çıkan proje(ler) e verilecek “KGK Özel Ödülü“ almaya layık bulunan proje, üniversitelerde KGK işbirliği ile kurulan girişimcilik kulüpleri tarafından, mentörlük, proje geliştirme ve hibe ve desteklere erişim konularında desteklenecektir.

    Ödüle hak kazanan projeler “Geleceği Dönüştüren Kadınlar Zirvesi” etkinliğinde kamuoyuna duyurulacaktır.

    8. Yarışma Tarihleri:

Başvuruların Son Tarihi: 02.02.2024

Jüri Sunumu ve Değerlendirme: 26.02.2024

Kazananların Açıklanması: 06.03.2024

Ödül Töreni ve Proje Sergisi: 06.03.2024

9. İletişim Bilgileri:

Yarışma ile ilgili sorularınız için: proje@kayserito.org.tr

başvuru için : https://forms.gle/CkrYVABCRtwYGqXm6