Umut Vakfı 20. Fotoğraf Yarışması

Umut Vakfı
28 Eylül 2014 Bireysel Silahsızlanma Günü
20. Geleneksel Ödüllü Yarışma
“Barışın Dili, Şiddetin Reddi”
Fotoğraf Yarışması
Sunuş:
Geleceğimizin teminatı gençlerimizin hukukun üstünlüğüne inanan, adalete güvenen, yurttaş olma bilincini ve sorumluluğunu taşıyan, anlaşmazlıklarını uzlaşma ve barışçıl yollarla çözümleyen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı amaçlayan Umut Vakfı, bu yolda çeşitli alanlardaki çalışmaları özendirmek için düzenlediği ödüllü yarışmaların bu yıl 20’ncisini gerçekleştirmektedir. 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü Geleneksel Ödüllü Yarışması, bu yıl FOTOĞRAF dalında düzenlenecektir. Çünkü fotoğraf, insanın gündelik hayattaki hallerini en etkili anlatan iletişim araçlarından biridir. Uygarlığı örnekleyen, yaşamın her alanında barışa dair, şiddeti reddeden fotoğraflara ulaşmak arzusundayız.
Konu:
“Fotoğraf” Yarışması’nın konusu “Barışın Dili, Şiddetin Reddi” olarak belirlenmiştir.
Amaç:
Yarışmanın amacı, “fotoğraf”ın toplumsal yaşamdaki sosyolojik göstergelerinden, toplumsal iletişimdeki gücünden ve olanaklarından yararlanarak, bireysel silahsızlanmanın toplumsal boyutuna dikkat çekmektir. Bireysel silahsızlanmaya ilişkin düşündürücü, tespit edici, vurgulayıcı görüntülerin şiddet dilinden uzak olabileceği, barışın önce iki insan arasında başlayarak topluma yayılabileceği mesajını, bireysel silahlanmayla oluşan şiddetin aksine bireysel silahsızlanmanın barışçıl görüntüleriyle topluma verebilmek amaçtır.
Katılım Koşulları:
1. Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri, Umut Vakfı çalışanları ve TFSF temsilcisi ile birinci derece yakınları dışında tüm amatör ve profesyonel fotoğraf meraklılarına ve fotoğrafçılara açıktır.
2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
3. Yarışma tek kategorilidir: Dijital (sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz.
4. Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğrafın (uluslararası yarışmalarda sergileme alması hariç) sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir ve verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
5. Her yarışmacı, en fazla 4 (dört) eserle yarışmaya katılabilir.

6. Yarışmaya eserler en az 300 DPI çözünürlükte, JPEG ve/veya TIFF formatında CD/DVD ve/veya wetransfer ile gönderilmelidir.
7. Eserler, hem yarışmaya katılacak baskıya hazır hali ile, hem de ham hali eklenerek gönderilmelidir.
8. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.
9. Ödül kazanan fotoğrafçılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödüllerin yerine başka bir fotoğraf konmayacaktır.
10. Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan; ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan (kural ihlali suçu işleyen) kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma ilkeleri gereğince 1 (bir) yıl kısıtlanır.
Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu işledikleri takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler.
11. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
12. Gönderilen CD/DVD’nin üzerine yalnızca rumuz yazılmalıdır.
13. Yarışmacıların, fotoğrafın kısa öyküsü ve izlenimlerini gönderilerine eklemeleri önerilir.
14. Katılım formunun eksiksiz ve hatasız doldurulması gerekmektedir.
15. Bu koşulları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
16. Eksiksiz ve hatasız doldurulan katılım formu, eserlerin CD/DVD’si kargo ya da postada zarar görmeyecek şekilde ambalajlanarak Yarışma Sekreteryası’na, son gönderim tarihi olan 29 Ağustos 2014, Cuma günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmeli veya WeTransfer’e yüklenmiş olmalı ya da teslimat en son 29 Ağustos 2014, Cuma günü saat 17.00’de olacak biçimde posta/kargo ile gönderilmelidir. WeTransfer ile aktarımda, posta/Kargo’da oluşacak gecikme, kaybolma ve hasarlardan Umut Vakfı sorumlu tutulamaz.
17. Yarışma’da ödüllendirilen eserler iade edilmeyecek; ödül kazanamayan ve Umut Vakfı’na bağışlanmamış eserlerin katılımcılarına ait CD/DVD’ler ve dosyalar ise TFSF temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.
18. Seçici Kurul tarafından ödüle ve sergilenmeye değer bulunan eserler bir albümde toplanacak ve tüm katılımcılara birer tane gönderilecektir. Ayrıca katılımcılara birer katılım belgesi verilecektir.
Yarışma Sekreteryası:
Ad Soyad : Sevim Ertemur

Tel : 0212 216 06 70
Adres : Umut Vakfı, Yıldız Posta Cad. No: 52/1 Esentepe, İSTANBUL
E-posta : vakif@umut.org.tr
Seçiciler Kurulu (Soyadına göre alfabetik sırayla)*:
Laleper AYTEK (Fotoğraf Sanatçısı, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi)
Nazire Dedeman ÇAĞATAY (Umut Vakfı Kurucu Başkanı)
Doç. Dr. Oktay ÇOLAK (Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nde Öğretim Üyesi)
Av. Fikret İLKİZ (Umut Vakfı Mütevellisi)
Aramis KALAY (Fotoğraf Sanatçısı)
Sebati KARAKURT (Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri)
Doç. Dr. Osman ÜRPER (Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı)
*Seçiciler Kurulu en az 3 üye ile toplanacaktır.
TFSF temsilcisi: Firdevs Sayılan
Ödüller:
• Birincilik Ödülü : 5.000 TL
• İkincilik Ödülü : 4.000 TL
• Üçüncülük Ödülü : 2.500 TL
• Sergileme (En fazla 50 adet) : —
Sergilenecek fotoğraflar bağışlanan fotoğraflar arasından seçilecektir.
Yarışma Takvimi:
Son Katılım Tarihi : 29 Ağustos 2014, Cuma saat 17.00
Seçici Kurul Toplantısı : 10 Eylül 2014, Çarşamba
Sonuç Bildirim Tarihi : 28 Eylül 2014, Pazar
Sergi ve Ödül Töreni : 28 Eylül 2014, Pazar
Ödül Töreni:
Ödül alan yapıtların sahiplerine ödülleri, 28 Eylül 2014, Pazar günü düzenlenecek Ödül Töreni’nde sunulacaktır.
Telif Hakkı:
Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserleri kullanım hakkı, eser sahibiyle birlikte, yapımcı/telif hakkını devralan sıfatıyla Umut Vakfı’nın olacaktır. Umut Vakfı ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri, etkinliklerinde, eğitim

faaliyetlerinde, her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkına ayrıca bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır.
Katılımcı, (sinema eserinde yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı ve diyalog yazarı ve canlandırma tekniği ile yapılmış sinema eserinde animatör de dahil olmak üzere) yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle eser sahibi olduğunu, eser sahiplerini temsil ettiğini ve bu eser nedeniyle 3. kişilerin 5846 sayılı FSEK ve diğer yasalardan kaynaklanabilecek isteklerinin tek ve mutlak muhatabının kendisi olduğunu, esere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğun da tümüyle kendisine ait olduğunu, sayılan hususlara ilişkin olarak Umut Vakfı’nın herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını (ve eser sahibinin kendisine rücu hakkının saklı tutulduğunu) kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ödül kazanan ve sergilenmeye değer bulunan eser veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda belirtilen eserlerden biri olarak yayınlanması hakkı öncelikle Umut Vakfı’nındır. Umut Vakfı ödül verilen eseri Vakıf yayını olarak yayınlama hakkına sahiptir. Söz konusu eser sahipleri FSEK’ndan kaynaklanan mali haklarını, işleme hakkını, çoğaltma hakkını, yayma hakkını, temsil hakkını, dijital iletimde dahil olmak üzere işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma yayın, umuma iletim ve üçüncü kişilerin seçtikleri yer ve zamanda esere erişimi sağlamak suretiyle umuma iletim hakkını, meslek birliklerine devrettiği tüm mali hakları saklı kalmak kaydı ile yer, sayı ve içerik itibariyle ve süre bakımından sınırsız olarak Umut Vakfı’na devretmişlerdir. Bu şartnamede yazılı koşullar bakımından saptanan mali hakların devrine dair bu şartname ayrıca eserle ilgili hakların devri bakımından yetki belgesi olarak kabul edilmiştir.
Umut Vakfı, adı geçen eserleri, eser sahibinin ismini belirterek tüm etkinliklerinde kullanabileceği gibi eserin içeriğini kısmen veya tamamen kullanma veya etkinliklerinde işlenmiş eser olarak değerlendirme ve kullanma hakkına da sahiptir.
Ödül alan fotoğraflar TFSF’nin www.tfsf.org.tr web sayfasında yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2014’te Umut Vakfı’na ayrılan sayfalarda da yer alacaktır.
Diğer Hususlar:
Katılımcılar yarışmaya katılmakla yarışma şartlarını ve Seçiciler Kurulu kararlarını önceden kabul etmiş sayılır.
Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, yapıt sahipleri ile Umut Vakfı arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda, TFSF hakemlik yapacaktır. Anlaşmazlıkların çözülmesinde TFSF yetkilidir.
Yarışmamız TFSF tarafından 2014/010 numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.
Yarışmaya katılacak tüm fotoğrafçılara başarılar dileriz.