Ümraniye Belediyesi Geleneksel 11.Resim Yarışması

ÜMRANİYE BELEDİYESİ 11. GELENEKSEL RESİM YARIŞMASI

KONU: 100. Yılında Çanakkale Zaferi
ÖDÜLLER
BİRİNCİYE : 10.000 TL
İKİNCİYE : 8.000 TL
ÜÇÜNCÜYE : 6.000 TL
MANSİYONLAR : 2.000 TL
SEÇİCİ KURUL:
Prof. Dr. M. Hüsrev SUBAŞI (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ünv. Güzel San. Fak. Dekanı)
Prof. Dr. Mehmet ÖZER (Marmara Ünv. Güzel San. Fak. Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Ahmet ATAN (Yıldız Teknik Ünv. Sanat ve Tas. Fak. Bölüm Bşk.)
Prof. Dr. Zeki KUŞOĞLU (Emekli Grafik Tasarım Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Fethiye ERBAY (Boğaziçi Üniversitesi Güzel San. Öğrt. Üyesi)
Prof. Dr. Ayşe Özel (Marmara Ünv. Emekli Öğrt. Üyesi)
Ekber YEŞİLYURT (Sanat Yazarı)
M. Ejder BATUR (İnş. Yük. Müh., Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı)
Emre ERKOVAN (Ümraniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü)
KATILIM ŞARTLARI:
1. Yarışmaya Seçici Kurul üyeleri ve geçmiş yıllarda Ümraniye Belediyesinin yaptığı resim
yarışmalarında 1.lik ödülü alan sanatçılar katılamazlar.
2. Resimler tuval üzerine “yağlı boya ve/veya akrilik” ile yapılmış olacaktır.
3. Resimlerin tuvallerinin kısa kenarı 80 cm’den küçük, uzun kenarı 120 cm’den büyük
olmayacaktır.
4. Her sanatçı yarışmaya en çok 2 (iki) çalışması ile katılabilir.
5. Resimler daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış olacaktır.
6. Resimlerin arkasına sanatçının adı ve soyadı, resmin tekniği, boyutları ve fiyatını
içeren10x10cm ebadında bir kağıt yapıştırılacaktır.
7. Resimlerin üzerinde sanatçının imzasının bulunması zorunludur.
8. Resimle birlikte bir özgeçmiş, açık adres ve telefon numarası ve e-mail adresini içeren bilgiler
bir zarf içinde teslim edilecektir.
9. Resimlerin alımı aşağıda belirtilen adreste, makbuz karşılığında olacaktır.
10. Resimler kargodan veya elden kabul edilecektir. Kargodan gönderilen resimlerde
gönderimden kaynaklanan hasar ve olumsuzluklardan idaremiz sorumlu değildir.
11. Derece almayan ve sergiye katılmayan resimlerin iadesi, 24 Şubat 2015 tarihinden itibaren
“Alındı Makbuzu” karşılığında belirtilen yerde elden yapılacaktır. Kargo iadeleri kurumumuz
tarafından yapılmayacaktır.
12. Derece alan ve sergilenmeye uygun görülen eserler, idarece belirlenen yerlerde
sergilenecektir.
13. Dereceye giren ve mansiyon alan eserler her türlü haklarıyla birlikte Ümraniye Belediye
Başkanlığına ait olacaktır.
14. Sergi programlarından sonra 1 ay içinde geri alınmayan eserlerden Ümraniye Belediye
Başkanlığı hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. 1 yıl içerisinde alınmayan resimler ise
gerekli görüldüğünde idaremizce kamu yararına değerlendirilecektir.
15. Yarışmaya katılan sanatçılar yarışma şartları ve Seçici Kurul kararlarını peşinen kabul etmiş
sayılacaktır.
16. Yarışma sonuçları 23 Şubat 2015 tarihinde açıklanacaktır.
17. Ödül töreni tarihi daha sonra ilan edilecektir.

Son Teslim Tarihi : 20 Şubat 2015 Cuma (Mesai bitimine kadar)

Yarışma Konusu : 100. Yılında Çanakkale Zaferi

Teslim Yeri : Ümraniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:63 PK: 34761 Ümraniye/İST Bilgi için: 0216 443 56 00
/1184-1137
E-mail: kultur@umraniye.bel.tr Web: www.umraniye.bel.tr